Bc. Viera EŠTOKOVÁ

  • ekonomický úsek
  • evidencia obyvateľstva
  • osvedčovanie podpisov a listín

e-mail: kracunovce2@gmail.com


Katarína KUNDROVÁ 

  • odpadové hospodárstvo obce
  • dane a miestne poplatky
  • registratúra
  • pokladňa

e-mail: kracunovce1@gmail.com


Pavol ŠEBEŠ - obecné služby

František UNGVARSKÝ - obecné služby