Obec za služby poskytované občanom nad rámec správnych poplatkov vyberá nasledovné poplatky:

 • Za použitie miestneho rozhlasu:

8,- €

 • Za prepožičiavanie inventára

5 % z nadobúdacej hodnoty predmetu

 • Za prenájom sály na svadby od občanov

400,- €

 • Za prenájom sály na svadby od cudzích

700,- €

 • Prenájom sály od občanov

300,- €

 • Prenájom sály na ples

600,- €

 • Prenájom sály na kultúrnu akciu, zhromaždenie, míting – bez vstupného

200,- €

 • Prenájom sály na kultúrnu akciu, zhromaždenie, míting – so vstupným

300,- €

 • Poplatok za sálu na pohrebný kar pre občanov

20,- €

 • Prenájom knižnice a vestibulu od občanov

100,- €

 • Prenájom knižnice a vestibulu od cudzích

200,- €

 • Ambulantný predaj - osobné auto

5,- €

 • Ambulantný predaj - osobné auto s vozíkom, úžitkové a nákladné vozidlo

10,- €

 • Prenájom čerpadla – občania

20,- €/deň

 • prenájom požiarnej tlakovej hadice – občania

5,- €/deň

 • Cintorínsky poplatok za hrob/rok – jedno hrob

1,70,- €

 • Cintorínsky poplatok za hrob/rok – dvoj hrob

2,70,- €

 • Poplatok za stočné – 34 m3/rok/osoba

0,59,- €/m3

 • Poplatok za vodu s elektrickou energiou

2,- €/osoba/mesiac

 • Poplatok za vodu bez elektrickej energie

3,- €/osoba/mesiac

 • Upratovanie sály

70,- €

 • Upratovanie Domu nádeje

30,- €


Žiadateľ hradí vyššie uvedené služby:

 • v hotovosti do pokladne Obecného úradu v Kračúnovciach