Komisia finančná a pre správu obecného majetku:

 • Ing. Dominik Hažer
 • PaedDr. Branislav Baran, MBA
 • Ján Talian
 • Mgr. Martin Jurč
 • Pavel Tkáč
 • Patrik Čabala
 • Jozef Bandžak

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

 • Ing. Dominik Hažer - predseda
 • PaedDr. Branislav Baran, MBA
 • Ján Talian
 • Mgr. Martin Jurč
 • Pavel Tkáč