OBEC KRAČÚNOVCE

Vitajte na webovej stránke našej obce!

Na tejto stránka nájdete všetky dôležité informácie o našej obci. Hlavným cieľom je oboznámiť našich obyvateľov, ale aj ostatných návštevníkov s celkovým chodom obce. Monitorujeme a prinášame informácie o kultúrnych, spoločenských a športových aktivitách. Veríme, že tu nájdete všetky informácie, ktoré hľadáte.

Aktuality

POZVÁNKA NA FUTBALOVÉ STRETNUTIE

Všetkých priaznivcov futbalu pozývame na 7. kolo IV. ligy sever, ktoré sa uskutoční v nedeľu 6.9.2015 o 15:30 hod. vo futbalovom areáli v Kračúnoviach medzi OFK Tatran Kračúnovce a ŠK Štrba.


1.9.2015

VÝSLEDKY FUTBALOVÝCH DRUŽSTIEV


FK Starý Smokovec - OFK Tatran Kračúnovce 3:1 - dospelí

Bardejovská Nová Ves - OFK TATRAN Kračúnovce 6:1 - starší dorast

MŠK Tesla Stropkov - OFK TATRAN Kračúnovce 0:3 - starší žiaci

MŠK Tesla Stropkov - OFK TATRAN Kračúnovce 1:2 - mladší žiaci1.9.2015

Každá kvapka krvi je nad zlato

Zamestnanci ZŠ v Kračúnovciach začali pracovný týždeň netradične – hrdinsky. Hrdinsky preto, že sa rozhodli 11.5.2015 darovať krv. NTS v Prešove na pozvanie p. riaditeľky k nám urobila výjazd a okrem zamestnancov školy prišli aj rodičia a priatelia školy. Potešujúce je, že viacerí z nich patrili medzi prvodarcov.

Pracovníci Národnej transfúznej stanice v Prešove sa všetkým darcom poďakovali. Pre nich je každá kvapka krvi nad zlato. Krv darovali : Martin Chovanec,
Katarína Kundrová, Magdaléna Mašlejová, Mgr. Monika Kušnírová,
Tatiana Balážová, Mgr. Mária Gondžurová, Mária Lajčínová, Anna Bandžáková,
Ján Chanas, Marta Mihaľová - Kračúnovce, Miriam Šťastná,
Mgr. Otília Fedorová – Kuková, Mgr. Františka Sotáková – Brezov,
Mgr. Anna Katuščáková – Chmeľov.

Poďakovanie patrí aj tým, ktorí s ochotou prišli, no z objektívnych príčin v tento deň krv nemohli darovať. ( Katarína Mihoková, Michaela Partilová, Anna Vojteková, Mgr. Daniela Štefaníková, Mária Bandžáková, Bc. Larisa Dikyová, Mária Lukáčová - Kračúnovce, Lucia Štapinská - Lúčka, PaedDr. Štefánia Matiová - Giraltovce).

Vedenie ZŠ v Kračúnovciach ďakuje za tento šľachetný čin.

S ľútosťou konštatujeme nezáujem občanov obce o dobrovoľný odber aj napriek tomu, že táto akcia bola vopred spropagovaná. Nikto z nás nevie, kedy bude potrebovať pomoc.

Fotogaléria

13.5.2015

INTERNETOVÁ STRÁNKA MATERSKEJ ŠKOLY

Dňom 1.3.2015 bola spustená internetová stránka Materskej školy
v Kračúnovciach.(odkaz)


16.3.2015

DÔCHODCOVIA V NAŠEJ OBCI CHCÚ AKTÍVNE STÁRNUŤ.
Dňa 11.12.2014 sa zišli na ustanovujúcej členskej schôdzi dôchodcovia, ktorí mali záujem založiť v našej obci organizáciu Jednoty dôchodcov. Členka Okresného výboru Jednoty dôchodcov vo Svidníku, pani Mária Osifová, ktorá bola iniciátorkou založenia organizácie, informovala prítomných, kto sa môže stať členom organizácie a povedala aj to, že ľudia by sa mali stretávať. Platí to najmä pre dôchodcov. Činnosť organizácie a jej aktivity, uviedla ďalej vo svojom vystúpení, by mali byť zamerané na spestrenie a spríjemnenie života dôchodcov... (čítaj viac)

Fotogaléria

27.2.2015

PROJEKT OBCE KRAČÚNOVCE A GMINY RIMANÓW

Highslide JS

Obec Kračúnovce spolu s Gminou Rimanow realizuje projekt s názvom ,,Zvýšenie aktraktivity a turisticko-rekreačnej dostupnosti poľsko-slovenského pohraničia". V rámci projektu bol vypracovaný a vydaný informačný(propagačný) tlačený materiál, ktorý je k dispozícii zdarma na Obecnom úrade v Kračúnovciach. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu prostredníctvom Karpatského euroregiónu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007-2013. (pdf)

19.12.2013