• rok 2023
 • rok 2022
 • rok 2021
 • rok 2020
 • rok 2019
 • rok 2018
 • rok 2017
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/23 6806466640 Komunálna poisťovňa poistnie strojov 244,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  2/23 322181 RVC členské 2023 123,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  3/23 220276 Technické služby Giraltovce vývoz kontajnera cintorín 115,84 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  4/23 2022000254 Petromin PHM 194,86 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  5/23 2022000254 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  6/23 8320106243 T-com telefon Ocú 66,05 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  7/23 17180122 RVC školenie starostov 50,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  8/23 3026220566 Ozón uskladnenie TKO 1 053,89 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  9/23 1852022 Pro Uni zdravotná služba 120,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  10/23 1332023 Samnet informačný systém o dotáciach 32,86 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  11/23 1020220086 Jes Financing mäsové výrobky 75,74 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  12/23 7225556 Espik kuchynský odpad 30,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  13/23 112219999 Kosit vývoz olejov 6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  14/23 112219998 Kosit vývoz TKO 789,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  15/23 7293366962 VSE el. energia ČOV 2 355,37 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  16/23 7257440517 VSE el energia BD 425 -preplatok -214,58 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  17/23 7257440516 VSE el. energia DN, BH, garáže 226,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  18/23 12023 Vodokap projektová dokumentácia - úprava potoka 600,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  19/23 5042201000 Poradca podnikateľa finančný spravodajca 33,41 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  20/23 2702792501 Orange telefon MŠ 6,49 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  21/23 230083 Windoors zber textilu 300,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  22/23 7292367143 VSE el. energia VS ZŠ, Ocú 1 336,73 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  23/23 7293172555 VSE el. energia VS MŠ 272,76 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  24/23 7292367144 VSE el. energia MŠ 242,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  25/23 7292238583 VSE el. energia TJ 268,63 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  26/23 230001 Elkojur elektromontážne práce VO 1 062,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  27/23 230001 Mirad materiál MŠ - kotol 178,92 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  28/23 3001010223 RVC školenie starostov 289,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  29/23 2023202 Plynoservis uvedenie kotla MŠ do prevádzky 683,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  30/23 4200108707 VSE plyn Ocú - preplatok -710,48 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  31/23 4200108708 VSE plyn MŠ - preplatok -700,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  32/23 4200108709 VSE plyn TJ, BH - preplatok -1 731,19 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  33/23 4214047285 VSE plyn DN - preplatok -365,65 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  34/23 230003 Elmiv elektroinštalačné práce MŠ 185,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  35/23 2301001 Aluprojekt oprava vitríny 144,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  36/23 23012 Váhaspol overenie váhy ŠJ ZŠ 50,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  37/23 700785583 Allianz havarijné popistenie traktor 375,92 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  38/23 8019373728 Allianz PZP traktor 68,83 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  39/23 8019392674 Allianz PZP Iveco 390,03 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  40/23 62023 Spoločný obecný úrad služby 2023 17 455,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  41/23 23005 Inštal centrum čistenie kanalizácie 384,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  42/23 2023 MAS Topoľa členské 2023 300,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  43/23 230107 Agrospiš tovar traktor 98,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  44/23 230006 Elegast čistiaci prostriedok umývačka 79,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  45/23 2301152 Slovgram prevádzka MR 38,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  46/23 2023000008 Petromin PHM 259,79 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  47/23 2310018 Gas Família ovocie MŠ 0,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  48/23 13150223 RVC školenie kontrolór 289,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  49/23 4430760177 VSE plyn Ocú 447,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  50/23 4430760179 VSE plyn TJ, BH  775,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  51/23 4430760178 VSE plyn MŠ 449,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  52/23 4430760176 VSE plyn DN  15,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  53/23 7493052814 VSE el. energia DN, BH, garáže 409,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  54/23 7493054441 VSE el. energia BD 425 168,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  55/23 230031 Makri Plus tovar Ocú 324,51 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  56/23 230012 Kamaj inventár kuchyňa Ocú 546,61 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  57/23 20230073 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  58/23 230018 Elegast umývací prostriedok MŠ 39,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  59/23 20230097 Ferex popolnice 1 579,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  60/23 8321885312 T-com telefón Ocú 66,05 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  61/23 112300672 kosit vývoz TKO 1 191,66 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  62/23 112300673 Kosit vývoz olejov                6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  63/23 230002 Elkojur elektromontážne práce VO 1 321,45 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  64/23 230003 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  65/23 523302047 Slovenská legálna metrológia overenie váhy ŠJ ZŠ 69,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  66/23 230033 Fedea oprava MR 145,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  67/23 202312 Plynoservis boiler TJ 385,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  68/23 1323023764 Remos koše ihrisko 187,20 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  69/23 230005 Darina Vaňková potraviny MŠ 446,89 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  70/23 230418 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 80,02 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  71/23 7292663607 VSE el. energia ČOV 2 534,54 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  72/23 210223 RVC školenie  25,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  73/23 7230378 Espik kuchynský odpad 30,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  74/23 82023 Vodokap projektová dokumentácia - úprava potoka 960,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  75/23 230004 Integrácia čistenie obrusov 47,52 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  76/23 2023019 Duda Fruit zelenina MŠ 104,29 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  77/23 230450 Goriziana Slovakia inventár kuchyňa Ocú 104,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  78/23 2023033 Softimex vzdelávanie MŠ 124,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  79/23 322181 ZMOD členské 2023 124,10 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  80/23 292023 Spoločný obecný úrad originálne kompetencie 2023 4 437,36 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  81/23 7230100192 Prima banka informácia pre audítora 60,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  82/23 7293254272 VSE el. energia VS MŠ 259,15 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  83/23 7292369133 VSE el. energia TJ 304,25 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  84/23 7294554857 VSE el. energia MŠ 318,07 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  85/23 7294554856 VSE el. energia Ocu, VS ZŠ 1 377,77 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  86/23 6607498666 kooperatíva Poistenie vozík 32,01 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  87/23 22306551 Nomiland hračky MŠ 666,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  88/23 2706854066 Orange telefón MŠ 6,49 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  89/23 23100005 Manox Style rošt - Sivák 564,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  90/23 42023 KAPA oprava dvere MŠ 156,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  91/23 20230032 Drevokom skrinky MŠ 2 685,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  92/23 230003 Kotva tovar Ocú 35,36 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  93/23 213038 Ludus pracovné oblečenie ŠJ MŠ 102,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  94/23 410230004 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 65,45 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  95/23 167/2023 Ekolab rozbor vody ČOV 205,68 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  96/23 230033 Elegast soľ umývačka ŠJ MŠ 24,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  97/23 23119 Eduwork ozvučovacia súpraca cintorín 343,90 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  98/23 6002330752 VÚB Banka správa pre audítora 66,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  99/23 2300166 Ekotec kontrola detského ihriska 220,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  100/23 230010 Lucia - Emília Deutschova pomôcky hmotná núdza 16,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  101/23 2023000030 Petromin PHM 287,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  102/23 22306908 Nomiland hračky MŠ 333,40 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  103/23 230061 Kamaj tovar Ocú 55,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  104/23 230057 Makri Plus tovar Ocú 85,32 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  105/23 4414742264 VSE plyn DN 15,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  106/23 4414742265 VSE plyn Ocú 447,70 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  107/23 4414742266 VSE plyn MŠ 449,30 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  108/23 4414742267 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  109/23 20230001 Vidiek vypracovanie plánu hospod. A soc.rozvoja 450,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  110/23 20230134 Aquaspiš prevádzka ČOV 213,72 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  111/23 230020 Darina Vaňková potraviny MŠ 369,16 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  112/23 230017 Darina Vaňková potraviny MŠ 382,82 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  113/23 230006 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  114/23 23036 Milan Groško - MGP prevádzka pohrebiska 50,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  115/23 7293585815 VSE el.energia ČOV 2 301,13 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  116/23 7230837 Espik kuchynský odpad 40,80 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  117/23 112302914 Kosit vývoz TKO 1 879,32 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  118/23 112302915 Kosit vývoz olejov 6,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  119/23 1000069501 T-com telefón Ocú 67,37 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  120/23 2023060 JUDr. Tekeli  právne služby 591,60 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  121/23 100008656 Prvá komunálna finančná poistenie majetku 75,09 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  122/23 410230007 Správa a údržba ciest PSK zimná údržba 45,55 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  123/23 2309001 Revízna spoločnosť služby revízneho technika 1 980,00 € 28.2.2023 28.2.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  124/23 2023013 BJ Therm riadiaca jednotka ČOV 580,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  125/23 7292240720 VSE el. energia VS MŠ 190,81 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  126/23 7292665262 VSE el. energia MŠ 337,84 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  127/23 7292665261 VSE el. energia VS ZŠ,Ocú 1 040,44 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  128/23 7293069820 VSE el. energia TJ 308,89 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  129/23 70300458 Planeo elektro sporák BD 425  219,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  130/23 2711429216 Orange telefon MŠ 6,49 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  131/23 2023072 DUDA Friut zelenina MŠ 148,56 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  132/23 230827 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 108,42 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  133/23 92303005 A-TATRA COLOR záhradný stan 966,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  134/23 230100291 REMEK licencia 2023 420,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  135/23 2023009 Ján Rajnič reflektory ZŠ 980,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  136/23 2023001 Marek Sukovský zemné práce ZŠ 210,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  137/23 230354 Tomkat materiál ZŠ 402,73 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  138/23 230016 Integrácia čistenie obrusov 18,48 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  139/23 230005 Elkojur elektroinštalačné práce VO 1 312,25 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  140/23 320230301 VOKUP úmik vody ZŠ 694,28 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  141/23 230376 Fistav tovar ocú 862,30 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  142/23 230036 Technické služby Giraltovce vývoz kontajnera cintorín 121,98 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  143/23 511124224 Allianz poistenie učebne ZŠ 513,78 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  144/23 1510003547 Štátny veterinárny a potravinový ústav rozbor vody 188,30 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  145/23 120423 RVC školenie 25,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  146/23 2023012 Ján Rajnič výmena svetiel ZŠ 830,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  147/23 230023 Kotva tovar Ocú 84,74 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  148/23 230025 Darina Vaňková potraviny MŠ 221,70 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  149/23 3623058044 Elektrosped sporák ŠJ MŠ 362,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  150/23 112303731 Kosit vývoz olejov 6,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  151/23 2300765 Kamaj darčeky - deň matiek 742,50 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  152/23 2350112 Pumpeg oprava čerpadla ČOV 348,98 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  153/23 230319 Agro Spiš tovar traktor Solis 99,99 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  154/23 2023003 Marek Sukovský zemné práce  120,00 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  155/23 2023004 Premex oprava čerpadla ČOV 142,62 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  156/23 2231105251 SOZA licencia miestny rozhlas 22,80 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  157/23 230079 Kamaj tovar TJ 43,81 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  158/23 230112 Makri Plus tovar Ocú 114,79 € 31.3.2023 31.3.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  159/23 20230000500 Petromin PHM 241,98 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  160/23 230060 FEDEA oprava MR 156,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  161/23 4487649839 VSE plyn MS 449,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  162/23 4487649840 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  163/23 4487649837 VSE plyn DN 15,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  164/23 4487649838 VSE plyn Ocu 447,70 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  165/23 2023013 Ján Rajnič osvetlenie ZŠ 280,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  166/23 8325427947 T-com telefon Ocú 50,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  167/23 230009 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  168/23 20230186 Aquaspiš prevádzka ČOV 256,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  169/23 2023024 Agentúra regionálneho rozvoja PSK vypracovanie žiadosti 420,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  170/23 230009 ELMIV elektroinštalačné práce ZŠ ŠJ 491,85 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  171/23 230046 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 147,48 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  172/23 230044 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 268,62 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  173/23 230070 Elegast oprava varného kotla ZŠ ŠJ 497,90 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  174/23 202325605 Ering akumulátor IVECO 54,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  175/23 20628010012 Slovenská pošta spravny poplatok 7,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  176/23 230014 KB Protect kybernetická bezpečnosť 93,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  177/23 462023 Pro Uni zdravotná služba 120,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  178/23 112304890 Kosit vývoz TKO 1 034,88 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  179/23 7231291 Espik  kuchynský odpad 40,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  180/23 231240 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 102,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  181/23 123069470 BidFood potraviny MŠ 52,38 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  182/23 2023108 DUDA Friut zelenina MŠ 111,62 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  183/23 230031 Darina Vaňková potraviny MŠ 410,38 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  184/23 2012023 Peter Fejer dekontaminácia DN 89,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  185/23 7294148229 VSE el. energia ČOV         2 479,01 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  186/23 2716011956 Orange telefon MŠ 6,49 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  187/23 6808032707 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 12,94 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  188/23 7292245640 VSE el. energia TJ 361,28 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  189/23 7294091542 VSE el. energia VS ZŠ, Ocú 918,25 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  190/23 7294091543 VSE el. energia MŠ 323,72 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  191/23 7293443392 VSE el. enerfia VS MŠ 164,22 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  192/23 112305573 Kosit objemný odpad 220,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  193/23 230049 Technické služby Giraltovce veľkoobjemové kontajnery 235,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  194/23 230043 Kotva tovar Ocú 69,74 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  195/23 230040 Kotva tovar ocú 39,82 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  196/23 2023016 Ján Rajnič elektroinštalačné práce ZŠ 1 920,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  197/23 2023038 Revimad činnosť požiarnej ochrany 75,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  198/23 123072968 Bidfood potraviny MŠ 27,27 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  199/23 312023 Believie obrusy sála Ocú 400,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  200/23 230038 Darina Vaňková potraviny MŠ 238,52 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  201/23 12322002738 ŠEVT tlačivá MŠ 15,40 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  202/23 2023063 Revimad kontrola hasiacich prístrojov 250,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  203/23 112305732 Kosit vývoz olejov 6,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  204/23 20230254 Aquaspiš prevádzka ČOV 256,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  205/23 4440605516 VSE plyn MŠ 449,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  206/23 4440605517 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  207/23 4440605515 VSE plyn Ocu 447,70 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  208/23 4440605514 VSE plyn DN 15,30 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  209/23 8418266141 VSE el.energia BD 425 168,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  210/23 8418264553 VSE el.energia DN, garaže, BH 409,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  211/23 230137 Makri Plus tovar ocú 157,81 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  212/23 230150 BeeM Servis funkcia zodpovednej osoby 35,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  213/23 2023000071 Petromin PHM 237,55 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  214/23 10230123 Marek Paľa čistenie kanalizácie 368,80 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  215/23 230897 Fistav tovar ocú 136,92 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  216/23 8327195645 T-com telefón Ocú 48,16 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  217/23 2350166 Pumpeg oprava čerpadla ČOV 320,18 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  218/23 1560014467 Centrum polygrafických služieb tlačivá Ocú 25,44 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  219/23 112306375 Kosit vývoz TKO 1 052,97 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  220/23 7294092898 VSE el.energia ČOV 2 055,42 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  221/23 2300547 Ekotec kontrola detského ihriska 193,20 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  222/23 230071 Probasec WIFI PRE TEBA 12 318,00 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  223/23 7231741 Espik kuchynský odpad 30,60 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  224/23 2023143 DUDA Friut zelenina MŠ 109,42 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  225/23 230043 Darina Vaňková potraviny MŠ 473,29 € 30.4.2023 30.4.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  226/23 230056 František Hnatko školenie zamestnancov BOZP 70,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  227/23 231666 Pekáreň Maťaš potraviny MŠ 98,55 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  228/23 230096 Elegast čistiace prostriedky ŠJ ZŠ 169,20 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  229/23 112307250 Kosit vývoz objemný odpad 365,70 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  230/23 230083 FEDEA oprava MR 230,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  231/23 7292571303 VSE el. energia VS ZŠ, Ocú 657,72 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  232/23 7293650317 VSE el. energia VS MŠ 130,85 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  233/23 7293838639 VSE el. energia TJ 302,78 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  234/23 7292571304 VSE el. energia MŠ 268,36 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  235/23 2720535563 Orange telefón MŠ 6,49 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  236/23 6817088606 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 335,63 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  237/23 6815274413 Komunálna poisťovňa poistenie majetku 32,69 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  238/23 123096278 BidFood potraviny MŠ 118,46 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  239/23 230047 Darina Vaňková potraviny MŠ 321,85 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  240/23 230007 Elkojur elektroinštalačné práce VO 1 074,87 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  241/23 20230027 Koncerty pre deti predstavenie pre MŠ 225,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  242/23 10230155 Marek Paľa čistenie kanalizácie 359,60 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  243/23 122023 Podduklianska knižnica bibliobus 120,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  244/23 231448 Goriziana Slovakia ponorný mixer ŠJ MŠ 441,60 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  245/23 230054 Hydrovolt verejne obsatavanie - Dom smutku 360,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  246/23 3230000039 Trendie dopravné zrkadlo 159,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  247/23 123110620 BidFood potraviny MŠ 36,79 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  248/23 231432 Fistav kosačka STIHL 799,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  249/23 2023000094 Petromin PHM 162,68 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  250/23 4451368801 VSE plyn Ocú 447,70 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  251/23 4451368800 VSE plyn DN 15,30 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  252/23 4451368802 VSE plyn MŠ 449,30 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  253/23 4451368803 VSE plyn TJ, BH 775,50 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  254/23 10230164 Marek Paľa čistenie kanalizácie 503,20 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  255/23 230150 Probasec oprava WIFI 150,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  256/23 230141 Kamaj plech ŠJ MŠ 43,60 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  257/23 230167 Makri Plus tovar Ocú 147,05 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  258/23 112308028 Kosit vývoz olejov 6,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  259/23 20230306 Aquaspiš prevádzka ČOV 256,80 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  260/23 230153 BeeM Servis funkcia ZO 35,00 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  261/23 1357223 Kaiser + Kraft retardér - reštaurácia Chlista 382,80 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  262/23 231462 Fistav pracovné pomôcky 136,90 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
  263/23 8328971178 T-com telefón Ocú 48,16 € 31.5.2023 31.5.2023 <td style="text-align: center"><a target="_blank" href="http://kracunovce.sk/faktury/f3512.pdf">
      <img src="pdf.png" border="0" height="25" width="25"></a></td>
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/22 2021000231 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 161,32 € 2.2.2022 2.2.2022
  2/22 20210749 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.2.2022 2.2.2022
  3/22 2022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov členský poplatok za rok 2022 123,70 € 2.2.2022 2.2.2022
  4/22 8297237496 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,48 € 2.2.2022 2.2.2022
  5/22 2200322181 ZMOS faktúra za členské 2022 223,39 € 2.2.2022 2.2.2022
  6/22 112117420 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 318,08 € 2.2.2022 2.2.2022
  7/22 3026210580 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 406,81 € 2.2.2022 2.2.2022
  8/22 12200020 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  9/22 3222900335 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 2.2.2022 2.2.2022
  10/22 1392022 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2022 32,86 € 2.2.2022 2.2.2022
  11/22 7215261 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 28,80 € 2.2.2022 2.2.2022
  12/22 7292721156 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 801,76 € 2.2.2022 2.2.2022
  13/22 7292721157 VSE faktúra za elektrinu MŠ 167,59 € 2.2.2022 2.2.2022
  14/22 7294443835 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1272,86 € 2.2.2022 2.2.2022
  15/22 7292841574 VSE faktúra za elektrinu TJ 162,12 € 2.2.2022 2.2.2022
  16/22 7294539689 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 208,91 € 2.2.2022 2.2.2022
  17/22 220161 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  18/22 2022001 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za fitness prvky 2472,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  19/22 2022018 SVETLAND s.r.o. faktúra za antigénové testy 122,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  20/22 1020210052 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,09 € 2.2.2022 2.2.2022
  21/22 41220003 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 53,19 € 2.2.2022 2.2.2022
  22/22 8431815968 SPP Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH 2221,92 € 2.2.2022 2.2.2022
  23/22 8490327913 SPP Nedoplatok za dodávku plynu Ocú, DN 2473,58 € 2.2.2022 2.2.2022
  24/22 8409889144 SPP Nedoplatok za dodávku plynu MŠ 2339,14 € 2.2.2022 2.2.2022
  25/22 8707508995 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 1934,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  26/22 8707508131 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 1230,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  27/22 8707508345 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 2528,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  28/22 7227302880 VSE Nedoplatok elektrina BD 425 61,40 € 2.2.2022 2.2.2022
  29/22 7227302879 VSE Nedoplatok elektrina DN, garáže, BH 4,70 € 2.2.2022 2.2.2022
  30/22 2647260232 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 9,82 € 2.2.2022 2.2.2022
  31/22 5042101468 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 12,05 € 2.2.2022 2.2.2022
  32/22 2022001 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 210,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  33/22 132022 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,40 € 2.2.2022 2.2.2022
  34/22 322181 ZMOD faktúra za členský príspevok na rok 2022 123,70 € 2.2.2022 2.2.2022
  35/22 3022903327 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za poštovné 4,80 € 2.2.2022 2.2.2022
  36/22 2040222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za stretnutie starostov 272,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  37/22 112118975 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 426,90 € 2.2.2022 2.2.2022
  38/22 22500093 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,39 € 2.2.2022 2.2.2022
  39/22 22500198 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 53,21 € 2.2.2022 2.2.2022
  40/22 8019373728 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie traktor 59,85 € 2.2.2022 2.2.2022
  41/22 700785583 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie traktor 338,27 € 2.2.2022 2.2.2022
  42/22 8019392674 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie IVECO 348,03 € 2.2.2022 2.2.2022
  43/22 112119039 KOSIT a.s. faktúra za nádoby na sklo a plasty 2376,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  44/22 10220038 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 543,00 € 2.2.2022 2.2.2022
  45/22 8707538100 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 1230,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  46/22 8707538317 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 2450,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  47/22 8707538950 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 1934,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  48/22 2022000009 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 228,25 € 2.3.2022 2.3.2022
  49/22 2022006 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za fitness prvky 1716,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  50/22 80222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  51/22 220019 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 121,93 € 2.3.2022 2.3.2022
  52/22 220008 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 185,65 € 2.3.2022 2.3.2022
  53/22 8299089287 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 2.3.2022 2.3.2022
  54/22 20220062 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.3.2022 2.3.2022
  55/22 22090 Sponka s.r.o. faktúra za zošívačku 10,80 € 2.3.2022 2.3.2022
  56/22 2022001 PROJEKT PLUS s.r.o. faktúra za štúdiu oporný múr 500,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  57/22 3026220022 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 779,19 € 2.3.2022 2.3.2022
  58/22 7452981265 VSE faktúra za elektrinu BD 425 174,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  59/22 7452979575 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 284,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  60/22 2210007 GAS Familia, s.r.o. faktúra za školské ovocie 0,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  61/22 3022906089 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za poštovné 4,20 € 2.3.2022 2.3.2022
  62/22 80222 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie kontrolór 22,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  63/22 112200581 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 791,70 € 2.3.2022 2.3.2022
  64/22 220004 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  65/22 5306012 Berlin Brands Group faktúra za stereo vežu 61,90 € 2.3.2022 2.3.2022
  66/22 222027 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 121,20 € 2.3.2022 2.3.2022
  67/22 220135 FISTAV, s.r.o. faktúra za kosačkuy Stihl 699,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  68/22 2201136 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 2.3.2022 2.3.2022
  69/22 22500379 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,86 € 2.3.2022 2.3.2022
  70/22 7220427 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 2.3.2022 2.3.2022
  71/22 12200070 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  72/22 1020220002 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,78 € 2.3.2022 2.3.2022
  73/22 410220006 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 139,06 € 2.3.2022 2.3.2022
  74/22 220055 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 259,63 € 2.3.2022 2.3.2022
  75/22 7292843646 VSE faktúra za elektrinu MŠ 220,72 € 2.3.2022 2.3.2022
  76/22 7293636274 VSE faktúra za elektrinu TJ 214,21 € 2.3.2022 2.3.2022
  77/22 7292843645 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 845,93 € 2.3.2022 2.3.2022
  78/22 7292452978 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 175,50 € 2.3.2022 2.3.2022
  79/22 7292945581 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1571,41 € 2.3.2022 2.3.2022
  80/22 620221 SOcÚ Giraltovce doplatok za služby na rok 2021 493,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  81/22 62022 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2022 15424,20 € 2.3.2022 2.3.2022
  82/22 302022 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2022 na originálne kompetencie 3613,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  83/22 2651939392 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 14,09 € 2.3.2022 2.3.2022
  84/22 220198 TOMKAT s.r.o. faktúra za tovar ZŠ 89,40 € 2.3.2022 2.3.2022
  85/22 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS 224,46 € 2.3.2022 2.3.2022
  86/22 6607498666 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP - vlečka 30,58 € 2.3.2022 2.3.2022
  87/22 22500479 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,08 € 2.3.2022 2.3.2022
  88/22 20220052 MIVASOFT, spol. s r.o. faktúra za technické vybavenie učebne ZŠ 10959,12 € 2.3.2022 2.3.2022
  89/22 320220202 VOKUP KLIM PK s. r. o. faktúra za deterkciu úniku vody ZŠ 500,25 € 2.3.2022 2.3.2022
  90/22 220005 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 1139,09 € 2.3.2022 2.3.2022
  91/22 202204 Martina Kovalčíková - Divadlo Sarus faktúra za predstavenie MŠ 120,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  92/22 1022022 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - zasadačka Ocú 390,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  93/22 2022008 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 117,24 € 2.3.2022 2.3.2022
  94/22 1 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ 99,60 € 2.3.2022 2.3.2022
  95/22 1742022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 2.3.2022 2.3.2022
  96/22 220005 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - BD 425 236,12 € 2.3.2022 2.3.2022
  97/22 1222201185 ŠEVT a.s. faktúra za tlačivá MŠ 20,20 € 2.3.2022 2.3.2022
  98/22 20220239 Ferex, s.r.o. faktúra za kontajnery 1071,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  99/22 220008 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.3.2022 2.3.2022
  100/22 2022000029 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 139,40 € 2.3.2022 2.3.2022
  101/22 220005 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 507,53 € 2.3.2022 2.3.2022
  102/22 20220114 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.4.2022 1.4.2022
  103/22 220050 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 139,25 € 1.4.2022 1.4.2022
  104/22 22035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  105/22 8301608728 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,44 € 1.4.2022 1.4.2022
  106/22 8400076137 SPP Preplatok za dodávku plynu OcÚ, DN -1233,28 € 1.4.2022 1.4.2022
  107/22 8400076159 SPP Nedoplatok za dodávku plynu TJ, BH 2687,86 € 1.4.2022 1.4.2022
  108/22 8400076158 SPP Nedoplatok za dodávku plynu MŠ 1779,74 € 1.4.2022 1.4.2022
  109/22 10220056 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 307,60 € 1.4.2022 1.4.2022
  110/22 2200201 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 1.4.2022 1.4.2022
  111/22 1020220010 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,81 € 1.4.2022 1.4.2022
  112/22 22500716 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,62 € 1.4.2022 1.4.2022
  113/22 2022002 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 780,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  114/22 112202187 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,40 € 1.4.2022 1.4.2022
  115/22 20220072 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 246,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  116/22 410220012 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 45,28 € 1.4.2022 1.4.2022
  117/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.4.2022 1.4.2022
  118/22 7294545982 VSE faktúra za elektrinu MŠ 170,89 € 1.4.2022 1.4.2022
  119/22 7292642546 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 115,80 € 1.4.2022 1.4.2022
  120/22 7294082670 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1381,37 € 1.4.2022 1.4.2022
  121/22 7293165501 VSE faktúra za elektrinu TJ 191,41 € 1.4.2022 1.4.2022
  122/22 7294545981 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 707,08 € 1.4.2022 1.4.2022
  123/22 7220932 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.4.2022 1.4.2022
  124/22 220006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 148,32 € 1.4.2022 1.4.2022
  125/22 4417551360 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.4.2022 1.4.2022
  126/22 4417551361 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 50,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  127/22 4417551359 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 1.4.2022 1.4.2022
  128/22 4417551358 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.4.2022 1.4.2022
  129/22 3026220078 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 492,71 € 1.4.2022 1.4.2022
  130/22 2656501293 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.4.2022 1.4.2022
  131/22 12200123 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  132/22 22500816 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 1.4.2022 1.4.2022
  133/22 220022 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 416,40 € 1.4.2022 1.4.2022
  134/22 220129 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 154,68 € 1.4.2022 1.4.2022
  135/22 240322 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 15,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  136/22 511124224 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie učebne ZŠ 513,78 € 1.4.2022 1.4.2022
  137/22 2200139786 ISSET, s. r. o. faktúra za online prístup CRZ 36,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  138/22 6002231274 Všeobecná úverová banka, a.s. Poplatok za vyhotovenie správy 66,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  139/22 220029 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 112,72 € 1.4.2022 1.4.2022
  140/22 2022011 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 133,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  141/22 22035 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 134,20 € 1.4.2022 1.4.2022
  142/22 220402 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 952,62 € 1.4.2022 1.4.2022
  143/22 220007 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 320,40 € 1.4.2022 1.4.2022
  144/22 10220082 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 787,80 € 1.4.2022 1.4.2022
  145/22 22500913 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,90 € 1.4.2022 1.4.2022
  146/22 2022071 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za montáž fitness prvkov 1080,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  147/22 2022004 ASFALTER, s.r.o. faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov 66936,52 € 1.4.2022 1.4.2022
  148/22 32022 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - strecha ŠA 1365,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  149/22 220700994 MOB Interier s.r.o. faktúra za stoličky zasadačka OcÚ 1365,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  150/22 29032022 FARKOV s.r.o. faktúra za vyrovnanie plochy v areáli ihriska 60,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  151/22 2022267 nasisa s. r. o. faktúra za olympiádu MŠ 17,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  152/22 22032 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 488,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  153/22 7220100362 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vyhotovenie správy 60,00 € 1.4.2022 1.4.2022
  154/22 22100006 MANOX-style, s.r.o. faktúra za oceľ - rošt na rygol 235,20 € 1.4.2022 1.4.2022
  155/22 2022000050 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 345,29 € 1.5.2022 1.5.2022
  156/22 220065 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar - Deň matiek 345,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  157/22 220092 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 202,73 € 1.5.2022 1.5.2022
  158/22 2022003 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 960,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  159/22 10220096 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 211,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  160/22 22501142 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 1.5.2022 1.5.2022
  161/22 20220182 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.5.2022 1.5.2022
  162/22 2022005 ASFALTER, s.r.o. faktúra za žľabovky na miestnych komunikáciach 993,72 € 1.5.2022 1.5.2022
  163/22 220150 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  164/22 8303463905 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 64,51 € 1.5.2022 1.5.2022
  165/22 520044 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 202,12 € 1.5.2022 1.5.2022
  166/22 2022006 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfalt - materská škola 4999,20 € 1.5.2022 1.5.2022
  167/22 220006 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  168/22 112203773 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 803,40 € 1.5.2022 1.5.2022
  169/22 22039 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 288,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  170/22 22040 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 96,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  171/22 6808032707 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 1.5.2022 1.5.2022
  172/22 4474506135 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.5.2022 1.5.2022
  173/22 4474506133 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.5.2022 1.5.2022
  174/22 4474506134 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.5.2022 1.5.2022
  175/22 4474506136 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.5.2022 1.5.2022
  176/22 22022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú 1087,23 € 1.5.2022 1.5.2022
  177/22 2221105716 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 1.5.2022 1.5.2022
  178/22 1020220022 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,49 € 1.5.2022 1.5.2022
  179/22 3026220127 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 887,83 € 1.5.2022 1.5.2022
  180/22 30522 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  181/22 2022036 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  182/22 7221369 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 28,80 € 1.5.2022 1.5.2022
  183/22 220085 Probasec s.r.o. faktúra za internet MŠ 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  184/22 22501254 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 65,07 € 1.5.2022 1.5.2022
  185/22 220056 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 378,96 € 1.5.2022 1.5.2022
  186/22 7292226710 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1685,54 € 1.5.2022 1.5.2022
  187/22 7293638387 VSE faktúra za elektrinu TJ 216,48 € 1.5.2022 1.5.2022
  188/22 7294345468 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 689,40 € 1.5.2022 1.5.2022
  189/22 7292846539 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 119,30 € 1.5.2022 1.5.2022
  190/22 7294345469 VSE faktúra za elektrinu MŠ 208,58 € 1.5.2022 1.5.2022
  191/22 32022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - zasadačka Ocú 6502,30 € 1.5.2022 1.5.2022
  192/22 220010 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu MŠ 495,50 € 1.5.2022 1.5.2022
  193/22 220011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu DN 390,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  194/22 220012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu ČOV 380,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  195/22 220013 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu BD 425 580,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  196/22 220014 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu TJ 790,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  197/22 12200173 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  198/22 2661150866 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.5.2022 1.5.2022
  199/22 333687 KRONOSPAN, s.r.o. faktúra za vývoz kontajnera 36,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  200/22 4218098764 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 187,90 € 1.5.2022 1.5.2022
  201/22 72022 Ing. Vladimír Hrico faktúra za projektovú dokumentáciu - miestna komunikácia za lesíkom 150,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  202/22 2022011 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za spracovanie verejného obstarávania 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  203/22 2022012 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za spracovanie projektu 300,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  204/22 220040 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 546,82 € 1.5.2022 1.5.2022
  205/22 220190 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 146,07 € 1.5.2022 1.5.2022
  206/22 2202000330 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  207/22 382022 MAFRESTAV, s.r.o. faktúra za poter DHZ 832,20 € 1.5.2022 1.5.2022
  208/22 220220243 Baribal s.r.o. faktúra za kolobežky MŠ 389,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  209/22 2200427 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 193,20 € 1.5.2022 1.5.2022
  210/22 2022010 ASFALTER, s.r.o. faktúra za prípravné práce k asfaltovaniu miestnych komunikácií 2109,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  211/22 2022011 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfaltérske práce miestnych komunikáci 5819,04 € 1.5.2022 1.5.2022
  212/22 221069 Peter Tkáč - Axet faktúra za projektor 1373,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  213/22 1042022 Ing. Emil Mati faktúra za výkon stavebného dozoru 1800,00 € 1.5.2022 1.5.2022
  214/22 3220057 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie zasadačka Ocú 548,94 € 1.5.2022 1.5.2022
  215/22 2022054 HORUP INTERNATIONAL, s.r.o. faktúra za osvetľovací rúrový stožiar 205,06 € 1.6.2022 1.6.2022
  216/22 20220021 Mgr. Ľubica Straková faktúra za prípravu VO 500,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  217/22 2022000071 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 357,25 € 1.6.2022 1.6.2022
  218/22 220110 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 64,70 € 1.6.2022 1.6.2022
  219/22 3222903953 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 3028,80 € 1.6.2022 1.6.2022
  220/22 220009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za služby plošiny BD 425 354,36 € 1.6.2022 1.6.2022
  221/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 58,48 € 1.6.2022 1.6.2022
  222/22 20220255 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.6.2022 1.6.2022
  223/22 20220246 LIM PO s.r.o. faktúra za štátne znaky, vlajka 604,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  224/22 8421099398 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  225/22 8421097736 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  226/22 22501413 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,39 € 1.7.2022 1.7.2022
  227/22 4487594167 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.6.2022 1.6.2022
  228/22 4487594166 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 1.6.2022 1.6.2022
  229/22 4487594166 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.6.2022 1.6.2022
  230/22 4487594164 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.6.2022 1.6.2022
  231/22 1202210199 EKOPRIM, s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 277,10 € 1.6.2022 1.6.2022
  232/22 22125 VÁHASPOL - Jozef Špigel faktúra za váhu MŠ 230,40 € 1.6.2022 1.6.2022
  233/22 3026220166 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 703,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  234/22 112205621 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 430,50 € 1.6.2022 1.6.2022
  235/22 2022027 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za stoly zasadačka Ocň 1970,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  236/22 592022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner Deň matiek 78,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  237/22 220015 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce TJ 685,01 € 1.6.2022 1.6.2022
  238/22 10220133 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 198,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  239/22 220046 Emília Deutschová LUCIA faktúra za školské potreby ŠKD 1088,99 € 1.6.2022 1.6.2022
  240/22 7221920 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.6.2022 1.6.2022
  241/22 1020220030 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 68,92 € 1.6.2022 1.6.2022
  242/22 7293640447 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1895,57 € 1.6.2022 1.6.2022
  243/22 7292228801 VSE faktúra za elektrinu MŠ 237,95 € 1.6.2022 1.6.2022
  244/22 7292228800 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 828,62 € 1.6.2022 1.6.2022
  245/22 7294548579 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 116,06 € 1.6.2022 1.6.2022
  246/22 7293362640 VSE faktúra za elektrinu TJ 200,88 € 1.6.2022 1.6.2022
  247/22 220154 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  248/22 12200224 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  249/22 22501596 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,15 € 1.6.2022 1.6.2022
  250/22 180522 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 44,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  251/22 220019 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 26,73 € 1.6.2022 1.6.2022
  252/22 2665854098 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.6.2022 1.6.2022
  253/22 20220001 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom BD 425 330,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  254/22 22069 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 288,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  255/22 6815274413 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 1.6.2022 1.6.2022
  256/22 6817088606 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 335,63 € 1.6.2022 1.6.2022
  257/22 1202210218 EKOPRIM, s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 304,88 € 1.6.2022 1.6.2022
  258/22 220018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce BD 425 148,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  259/22 220001 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 69,83 € 1.6.2022 1.6.2022
  260/22 220005 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 169,68 € 1.6.2022 1.6.2022
  261/22 220057 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 582,37 € 1.6.2022 1.6.2022
  262/22 220100301 Remek, s.r.o. faktúra za licenciu 420,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  263/22 220220284 Baribal s.r.o. faktúra za kolobežky MŠ 320,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  264/22 8405936 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2022" 49,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  265/22 22501690 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,37 € 1.6.2022 1.6.2022
  266/22 20220011 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 6701,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  267/22 20220009 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 1510,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  268/22 20220010 DOPRAVNE ZNAČENIE, s.r.o. faktúra za dopravné značky 843,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  269/22 40/2022 Kongregácia Bratov Tešiteľov z Gethseman faktúra za ubytovanie ZŠ 570,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  270/22 22070 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 1308,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  271/22 220859 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál studňa BD 425 1669,79 € 1.6.2022 1.6.2022
  272/22 221550 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za poháre kuchyňa Ocú 220,27 € 1.6.2022 1.6.2022
  273/22 2092022 F&F faktúra za dekontamináciu DN 80,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  274/22 220008 BA COMPANY SK s.r.o. faktúra za zemné práce bagrom BD 425 322,80 € 1.6.2022 1.6.2022
  275/22 220008 BA COMPANY SK s.r.o. faktúra za prevoz skruži studňa BD 425 100,80 € 1.6.2022 1.6.2022
  276/22 220077 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 115,84 € 1.6.2022 1.6.2022
  277/22 221083 Peter Tkáč - Axet faktúra za inštaláciu Wifi 120,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  278/22 220011 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 966,16 € 1.6.2022 1.6.2022
  279/22 742022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner festival 202,68 € 1.6.2022 1.6.2022
  280/22 13/2022 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  281/22 2200014 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 444,00 € 1.6.2022 1.6.2022
  282/22 220258 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 203,13 € 1.6.2022 1.6.2022
  283/22 22501923 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 37,31 € 1.6.2022 1.6.2022
  284/22 2022000094 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 526,22 € 1.7.2022 1.7.2022
  285/22 620222 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby úradovne - licencia 275,41 € 1.7.2022 1.7.2022
  286/22 20221415 FLORIAN, s.r.o. faktúra za súčiastky IVECO - DHZ 61,97 € 1.7.2022 1.7.2022
  287/22 20220324 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2022 1.7.2022
  289/22 220123 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za náradie Ocú - aku set 46,90 € 1.7.2022 1.7.2022
  290/22 220158 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  291/22 42022 Pavol Mašlej faktúra za rekonštrukciu komína ŠA 1 810,86 € 1.7.2022 1.7.2022
  292/22 8307174138 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 65,84 € 1.7.2022 1.7.2022
  293/22 22010007 HIMAL - DACH s. r. o. faktúra za opravu strechy ŠA 25 537,50 € 1.7.2022 1.7.2022
  294/22 2022029 ASFALTER, s.r.o. faktúra za asfaltérske práce 2 323,08 € 1.7.2022 1.7.2022
  295/22 12200277 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  296/22 222098 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 226,20 € 1.7.2022 1.7.2022
  297/22 222022 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 457,34 € 1.7.2022 1.7.2022
  298/22 4445079516 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.7.2022 1.7.2022
  299/22 4445079517 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.7.2022 1.7.2022
  300/22 4445079518 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.7.2022 1.7.2022
  301/22 4445079519 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.7.2022 1.7.2022
  302/22 3026220221 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 933,01 € 1.7.2022 1.7.2022
  303/22 112207223 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 798,60 € 1.7.2022 1.7.2022
  304/22 52022 Ing. Emil Mati faktúra za stavebný dozor strecha ŠA 1 350,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  305/22 2200017 Ing. Juraj Valíček faktúra za drevo DHZ 281,81 € 1.7.2022 1.7.2022
  306/22 7222411 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  307/22 200622 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie - voľby 15,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  308/22 2022006 Mgr. Peter Herstek faktúra za freestyle MŠ 150,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  309/22 7292231008 VSE faktúra za elektrinu MŠ 259,20 € 1.7.2022 1.7.2022
  310/22 7292231007 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 754,42 € 1.7.2022 1.7.2022
  311/22 7292947792 VSE faktúra za elektrinu TJ 155,57 € 1.7.2022 1.7.2022
  312/22 7293960676 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 884,59 € 1.7.2022 1.7.2022
  313/22 7292550604 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 102,14 € 1.7.2022 1.7.2022
  314/22 6102022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 1.7.2022 1.7.2022
  315/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.7.2022 1.7.2022
  316/22 202273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 10,85 € 1.7.2022 1.7.2022
  317/22 220030 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 83,16 € 1.7.2022 1.7.2022
  318/22 2670575739 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.7.2022 1.7.2022
  319/22 2022080 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 142,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  320/22 220087 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 72,42 € 1.7.2022 1.7.2022
  321/22 220086 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 515,26 € 1.7.2022 1.7.2022
  322/22 220318 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 304,35 € 1.7.2022 1.7.2022
  323/22 22502139 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 50,68 € 1.7.2022 1.7.2022
  324/22 22502030 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,28 € 1.7.2022 1.7.2022
  325/22 1020220037 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 102,62 € 1.7.2022 1.7.2022
  326/22 22100012 MANOX-style, s.r.o. faktúra za bránu DHZ 3 560,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  327/22 2022009 Ing. Adamčák - ELVA faktúra za projekt bleskozvodu ŠA 820,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  328/22 220008 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 58,30 € 1.7.2022 1.7.2022
  329/22 220100083 Jedálne.sk, s. r. o. faktúra za normy ŠJ ZŠ 89,50 € 1.7.2022 1.7.2022
  330/22 22502246 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,48 € 1.7.2022 1.7.2022
  331/22 220097 ELEGAST s.r.o. faktúra za umývačku riadu ŠJ MŠ 2 938,48 € 1.7.2022 1.7.2022
  332/22 62022 Folklórny súbor Chemlon faktúra za vystúpenie na festivale 1 344,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  333/22 24062022 FARKOV s.r.o. faktúra za úprava parkoviska ihrisko festival 120,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  334/22 20220010 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za strava na festivale 1 400,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  335/22 10220180 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 584,80 € 1.7.2022 1.7.2022
  336/22 12022 Róbert Koreň faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu a prenájom pódia 1 860,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  337/22 182022 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za smerové tabule festival 135,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  338/22 20220082 ZABAVKA, s. r. o. faktúra za nafúkovaciu šmýkľavku festival 222,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  339/22 22502336 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 60,16 € 1.7.2022 1.7.2022
  340/22 222017 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere kuchyňa Ocú 82,08 € 1.7.2022 1.7.2022
  341/22 2022 Miestna akčná skupina TOPOĽA. o.z. faktúra za členský príspevok 2022 300,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  342/22 212147 Ludus, s.r.o. faktúra za služby fotografa festival 150,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  343/22 20220000117 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 268,02 € 1.7.2022 1.7.2022
  344/22 220301 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  345/22 20220415 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2022 1.7.2022
  346/22 220138 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 38,10 € 1.7.2022 1.7.2022
  347/22 220209 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 91,70 € 1.7.2022 1.7.2022
  348/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 1.7.2022 1.7.2022
  349/22 220107 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.7.2022 1.7.2022
  350/22 112208851 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 416,10 € 1.8.2022 1.8.2022
  351/22 852022 ProUni, s.r.o. faktúra za zdravotnú službu 120,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  352/22 4218101764 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 188,30 € 1.8.2022 1.8.2022
  353/22 220705 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za servisnú prehliadku traktora 674,09 € 1.8.2022 1.8.2022
  354/22 4467509446 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 1.8.2022 1.8.2022
  355/22 4467509445 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 1.8.2022 1.8.2022
  356/22 4467509444 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 1.8.2022 1.8.2022
  357/22 4467509443 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 1.8.2022 1.8.2022
  358/22 220109 ELEGAST s.r.o. faktúra za koše do umývačky 82,03 € 1.8.2022 1.8.2022
  359/22 220108 ELEGAST s.r.o. faktúra za umývačku riadu Ocú 2 974,80 € 1.8.2022 1.8.2022
  360/22 7222916 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.8.2022 1.8.2022
  361/22 3026220291 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 390,22 € 1.8.2022 1.8.2022
  362/22 2022099 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  363/22 7294349166 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 843,55 € 1.8.2022 1.8.2022
  364/22 20220006 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom 60,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  365/22 220012 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 150,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  366/22 220104 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 85,49 € 1.8.2022 1.8.2022
  367/22 220105 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 613,44 € 1.8.2022 1.8.2022
  368/22 2207130017 Milan Čelko KUPSITO faktúra za kľukový hriadeľ kosačka 91,17 € 1.8.2022 1.8.2022
  369/22 7293247938 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 621,46 € 1.8.2022 1.8.2022
  370/22 7293247939 VSE faktúra za elektrinu MŠ 225,90 € 1.8.2022 1.8.2022
  371/22 7293962486 VSE faktúra za elektrinu TJ 311,35 € 1.8.2022 1.8.2022
  372/22 7292729655 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 88,14 € 1.8.2022 1.8.2022
  373/22 2207007 BESTYL s.r.o. faktúra za betonársku oceľ 219,76 € 1.8.2022 1.8.2022
  374/22 220037 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 30,36 € 1.8.2022 1.8.2022
  375/22 220875 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 31,20 € 1.8.2022 1.8.2022
  376/22 22420091 B2B Partner s.r.o. faktúra za lekárničku MŠ 105,60 € 1.8.2022 1.8.2022
  377/22 2675308329 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.8.2022 1.8.2022
  378/22 220387 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 254,80 € 1.8.2022 1.8.2022
  379/22 220394 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 13,39 € 1.8.2022 1.8.2022
  380/22 35017535 VSD faktúra za výmenu ističa ČOV 60,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  381/22 2022296 Veríme v Zábavu, s.r.o. faktúra za šmýkalku MŠ 4 291,20 € 1.8.2022 1.8.2022
  382/22 222318 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere 89,55 € 1.8.2022 1.8.2022
  383/22 2240491 Prometeus - SL s.r.o. faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ 3 277,80 € 1.8.2022 1.8.2022
  384/22 4222220248 Slovenský pozemkový fond faktúra za kúpu pozemku 4 616,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  385/22 2022000141 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 298,25 € 1.8.2022 1.8.2022
  386/22 20220484 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.8.2022 1.8.2022
  387/22 20220380 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školenie hasiči 220,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  388/22 220304 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  389/22 10220201 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 295,60 € 1.8.2022 1.8.2022
  390/22 220166 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 85,60 € 1.8.2022 1.8.2022
  391/22 220250 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 169,47 € 1.8.2022 1.8.2022
  392/22 7489888265 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  393/22 7489889922 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  394/22 20220007 Marek Sukovský faktúra za zemné práce ihrisko 90,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  395/22 20220388 Dobrovoľná požiarna ochrana SR faktúra za školenie hasiči 25,00 € 1.8.2022 1.8.2022
  396/22 112210473 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,40 € 1.8.2022 1.8.2022
  397/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 1.8.2022 1.8.2022
  398/22 1020220050 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 31,86 € 1.8.2022 1.8.2022
  399/22 3026220335 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 447,14 € 30.9.2022 30.9.2022
  400/22 7294446546 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 708,21 € 30.9.2022 30.9.2022
  401/22 3222401098 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1 336,32 € 30.9.2022 30.9.2022
  402/22 4474532462 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  403/22 4474532461 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  404/22 4474532460 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  405/22 4474532459 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  406/22 7223321 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 20,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  407/22 7293642368 VSE faktúra za elektrinu MŠ 121,46 € 30.9.2022 30.9.2022
  408/22 7294085177 VSE faktúra za elektrinu TJ 216,52 € 30.9.2022 30.9.2022
  409/22 7292560938 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 100,54 € 30.9.2022 30.9.2022
  410/22 7293642367 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 800,22 € 30.9.2022 30.9.2022
  411/22 15072022 FARKOV s.r.o. faktúra za dlažobné kocky 57,60 € 30.9.2022 30.9.2022
  412/22 220127 ELEGAST s.r.o. faktúra za elektroinštalačné práce MŠ 364,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  413/22 70922 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie register adries 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  414/22 2679998442 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.9.2022 30.9.2022
  415/22 2204291900 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  416/22 3520728 VSD dobropis -60,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  417/22 220279 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 529,73 € 30.9.2022 30.9.2022
  418/22 220149 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 122,32 € 30.9.2022 30.9.2022
  419/22 572022 Pavel Kolcun KOLTUR faktúra za prepravu FS Kračúnovčan 128,64 € 30.9.2022 30.9.2022
  420/22 222141 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 241,20 € 30.9.2022 30.9.2022
  421/22 22141 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 408,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  422/22 220042 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 106,92 € 30.9.2022 30.9.2022
  423/22 12022 Pavol Tkáč faktúra za stavebné práce MŠ 3 826,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  424/22 220014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 368,15 € 30.9.2022 30.9.2022
  425/22 222714 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za taniere kuchyňa Ocú 573,80 € 30.9.2022 30.9.2022
  426/22 220112 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 114,44 € 30.9.2022 30.9.2022
  427/22 220307 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  428/22 2022000164 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 401,54 € 30.9.2022 30.9.2022
  429/22 20220551 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 30.9.2022 30.9.2022
  430/22 221395 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 857,45 € 30.9.2022 30.9.2022
  431/22 8312750064 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 79,79 € 30.9.2022 30.9.2022
  432/22 220287 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 96,56 € 30.9.2022 30.9.2022
  433/22 220293 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ ŠJ 56,77 € 30.9.2022 30.9.2022
  434/22 220194 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar DHZ 308,97 € 30.9.2022 30.9.2022
  435/22 10220238 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 220,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  436/22 220142 ELEGAST s.r.o. faktúra za opravu umývačky riadu ŠJ ZŠ 684,16 € 30.9.2022 30.9.2022
  437/22 20220351 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 156,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  438/22 3026220381 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1 354,33 € 30.9.2022 30.9.2022
  439/22 22503180 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 59,87 € 30.9.2022 30.9.2022
  440/22 4490460290 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  441/22 4490460289 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  442/22 4490460288 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  443/22 4490460287 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.9.2022 30.9.2022
  444/22 7294351171 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 712,80 € 30.9.2022 30.9.2022
  445/22 222822 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za inventár kuchyňa Ocú 98,04 € 30.9.2022 30.9.2022
  446/22 9592022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 165,96 € 30.9.2022 30.9.2022
  447/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 30.9.2022 30.9.2022
  448/22 112212437 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 799,80 € 30.9.2022 30.9.2022
  449/22 212188 Ludus, s.r.o. faktúra za pracovné oblečenie ŠJ ZŠ 296,51 € 30.9.2022 30.9.2022
  450/22 222152 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 247,80 € 30.9.2022 30.9.2022
  451/22 7292464069 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 129,58 € 30.9.2022 30.9.2022
  452/22 7293644423 VSE faktúra za elektrinu TJ 371,64 € 30.9.2022 30.9.2022
  453/22 7292652106 VSE faktúra za elektrinu MŠ 90,65 € 30.9.2022 30.9.2022
  454/22 7292652105 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 884,33 € 30.9.2022 30.9.2022
  455/22 2684206154 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.9.2022 30.9.2022
  456/22 112211843 KOSIT a.s. faktúra za vývoz oleja 48,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  457/22 1302022 HRUSINO s.r.o. faktúra za banner Úcta k starším 85,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  458/22 22503395 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 35,39 € 30.9.2022 30.9.2022
  459/22 202216925 Pepita Group faktúra za mlynček ŠJ MŠ 226,99 € 30.9.2022 30.9.2022
  460/22 6202247269 Ledum Kamara SK s.r.o. faktúra za toner 47,01 € 30.9.2022 30.9.2022
  461/22 290922´ Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-drobné stavby 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  462/22 111022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-rozpočet 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  463/22 122201936 DATALAN, a.s. faktúra za opravu projektora MŠ 120,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  464/22 2022048 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 142,56 € 30.9.2022 30.9.2022
  465/22 2022047 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 140,76 € 30.9.2022 30.9.2022
  466/22 221664 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál ŠJ ZŠ 445,86 € 30.9.2022 30.9.2022
  467/22 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 203,11 € 30.9.2022 30.9.2022
  468/22 3102022 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-inventarizácia 22,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  469/22 22503511 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 59,28 € 30.9.2022 30.9.2022
  470/22 220114 Emília Deutschová LUCIA faktúra za školské potreby-hmotná núdza 66,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  471/22 220120 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 44,32 € 30.9.2022 30.9.2022
  472/22 112213841 KOSIT a.s. faktúra za nájom nádoby 6,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  473/22 220446 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  474/22 20220010 Marek Sukovský faktúra za zemné práce bagrom 1 600,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  475/22 220016 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 396,92 € 30.9.2022 30.9.2022
  476/22 72022 Pavol Mašlej faktúra za stavebné práce - oprava tribúny 328,47 € 30.9.2022 30.9.2022
  477/22 2022000187 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 456,47 € 30.9.2022 30.9.2022
  478/22 20220614 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 30.9.2022 30.9.2022
  479/22 2633003232 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis Právo pre ROPO 2023 195,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  480/22 220348 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 353,40 € 30.9.2022 30.9.2022
  481/22 220210 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  482/22 220214 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za darčeky dôchodcovia 551,50 € 30.9.2022 30.9.2022
  483/22 220233 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 135,96 € 30.9.2022 30.9.2022
  484/22 220217 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 74,69 € 30.9.2022 30.9.2022
  485/22 2200047 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 440,00 € 30.9.2022 30.9.2022
  486/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 30.9.2022 30.9.2022
  487/22 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 31.10.2022 31.10.2022
  488/22 22503623 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,86 € 31.10.2022 31.10.2022
  489/22 3026220417 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 463,57 € 31.10.2022 31.10.2022
  490/22 220800002 AW design faktúra za adventný vencie 1 410,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  491/22 2022050 František Cauner- PREMEX faktúra za opravu čerpadla ČOV 122,61 € 31.10.2022 31.10.2022
  492/22 1020220064 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 102,41 € 31.10.2022 31.10.2022
  493/22 220051 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 101,64 € 31.10.2022 31.10.2022
  494/22 4497583041 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 31.10.2022 31.10.2022
  495/22 4497583040 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu Ocú 376,90 € 31.10.2022 31.10.2022
  496/22 4497583039 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 31.10.2022 31.10.2022
  497/22 4497583042 innogy Slovensko, s.r.o. faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 31.10.2022 31.10.2022
  498/22 2022160 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  499/22 7293646395 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1 672,02 € 31.10.2022 31.10.2022
  500/22 82022 Ján Pavlík faktúra za revíziu kotlov BD 425 1 247,40 € 31.10.2022 31.10.2022
  501/22 92022 Ján Pavlík faktúra za revíziu kotla Ocú 160,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  502/22 181122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  503/22 7224120 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 30,60 € 31.10.2022 31.10.2022
  504/22 1262022 ProUni, s.r.o. faktúra za zdravotnú službu 120,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  505/22 7294448878 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 159,52 € 31.10.2022 31.10.2022
  506/22 7293061820 VSE faktúra za elektrinu TJ 238,49 € 31.10.2022 31.10.2022
  507/22 7292469192 VSE faktúra za elektrinu MŠ 227,30 € 31.10.2022 31.10.2022
  508/22 7292469191 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1 072,96 € 31.10.2022 31.10.2022
  509/22 22503755 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,60 € 31.10.2022 31.10.2022
  510/22 35021030 VSD faktúra za výmenu elektromera 49,80 € 31.10.2022 31.10.2022
  511/22 112214832 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 433,80 € 31.10.2022 31.10.2022
  512/22 20220018 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za stravu-úcta k starším dôchodcovia 850,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  513/22 220195 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 258,65 € 31.10.2022 31.10.2022
  514/22 20220381 Lisa slovakregion portál 37,88 € 31.10.2022 31.10.2022
  515/22 2688763451 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 31.10.2022 31.10.2022
  516/22 8630205429 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis učtovníctvo ROPO 2023 195,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  517/22 220100071 LIGHTING Livinsky, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 491,34 € 31.10.2022 31.10.2022
  518/22 334393 KRONOSPAN, s.r.o. faktúra za vývoz kontajnera 36,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  519/22 220201 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 198,42 € 31.10.2022 31.10.2022
  520/22 220018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 399,64 € 31.10.2022 31.10.2022
  521/22 220279 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 31.10.2022 31.10.2022
  522/22 220485 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 165,53 € 31.10.2022 31.10.2022
  523/22 220202 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za odvoz a drvenie konárov 232,43 € 31.10.2022 31.10.2022
  524/22 6812924687 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie BD 425 473,51 € 31.10.2022 31.10.2022
  525/22 10220284 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 340,80 € 31.10.2022 31.10.2022
  526/22 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 31.10.2022 31.10.2022
  527/22 4218105343 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 188,30 € 31.10.2022 31.10.2022
  528/22 220141 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 913,40 € 31.10.2022 31.10.2022
  529/22 220131 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 41,54 € 31.10.2022 31.10.2022
  530/22 2485404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné poistenie VW 309,72 € 31.10.2022 31.10.2022
  531/22 3220127 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo 14,39 € 31.10.2022 31.10.2022
  532/22 20220681 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 31.10.2022 31.10.2022
  533/22 81122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie-miestne dane a poplatky 22,00 € 31.10.2022 31.10.2022
  534/22 2022000209 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 242,96 € 31.10.2022 31.10.2022
  535/22 220216 Technické služby mesta Giraltovce faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,12 € 30.11.2022 30.11.2022
  536/22 220391 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 105,36 € 30.11.2022 30.11.2022
  537/22 220257 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za umývadlo DN 217,70 € 30.11.2022 30.11.2022
  538/22 220450 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  539/22 8316423636 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,12 € 30.11.2022 30.11.2022
  540/22 8415177237 VSE faktúra za elektrinu BD 425 212,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  541/22 8415175579 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 315,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  542/22 1020220069 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,90 € 30.11.2022 30.11.2022
  543/22 222186 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu + nový prijímač 799,80 € 30.11.2022 30.11.2022
  544/22 4460590596 VSE faktúra za dodávku plynu TJ, BH 670,40 € 30.11.2022 30.11.2022
  545/22 4460590594 VSE faktúra za dodávku plynu OcÚ 376,90 € 30.11.2022 30.11.2022
  546/22 4460590595 VSE faktúra za dodávku plynu MŠ 376,90 € 30.11.2022 30.11.2022
  547/22 4460590593 VSE faktúra za dodávku plynu DN 47,90 € 30.11.2022 30.11.2022
  548/22 3026220465 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1 278,63 € 30.11.2022 30.11.2022
  549/22 220179 ELEGAST s.r.o. faktúra za servis ŠJ ZŠ 194,38 € 30.11.2022 30.11.2022
  550/22 7292567650 VSE faktúra za elektrinu ČOV 2 139,37 € 30.11.2022 30.11.2022
  551/22 22504197 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 47,10 € 30.11.2022 30.11.2022
  552/22 220043 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 50,16 € 30.11.2022 30.11.2022
  553/22 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 130,74 € 30.11.2022 30.11.2022
  554/22 112216103 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 819,30 € 30.11.2022 30.11.2022
  555/22 112216104 KOSIT a.s. faktúra za vývoz olejov 6,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  556/22 7293965389 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1 246,13 € 30.11.2022 30.11.2022
  557/22 7293965390 VSE faktúra za elektrinu MŠ 281,05 € 30.11.2022 30.11.2022
  558/22 7292363139 VSE faktúra za elektrinu TJ 286,40 € 30.11.2022 30.11.2022
  559/22 7293580045 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 243,91 € 30.11.2022 30.11.2022
  560/22 7224613 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 40,80 € 30.11.2022 30.11.2022
  561/22 1722022 HRUSINO s.r.o. faktúra za tabule Ocú 78,96 € 30.11.2022 30.11.2022
  562/22 220163 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 226,62 € 30.11.2022 30.11.2022
  563/22 220160 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 547,87 € 30.11.2022 30.11.2022
  564/22 2693461935 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 30.11.2022 30.11.2022
  565/22 220554 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 166,86 € 30.11.2022 30.11.2022
  566/22 2022050 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za skrinky 144,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  567/22 22504419 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,79 € 30.11.2022 30.11.2022
  568/22 22100027 MANOX-style, s.r.o. faktúra za oceľový rošt ZŠ 25,20 € 30.11.2022 30.11.2022
  569/22 48522041 ADELAJDA s.r.o. faktúra za vianočné balíčky 840,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  570/22 20220013 Marek Sukovský faktúra za zemné práce 80,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  571/22 22504512 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,15 € 30.11.2022 30.11.2022
  572/22 202225 Pavel Jurč-KAPA faktúra za opravu vchodových dverí BD 425 144,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  573/22 202224 Pavel Jurč-KAPA faktúra za vchodové dvere Partila 907,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  574/22 2022000232 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 209,97 € 30.11.2022 30.11.2022
  575/22 220453 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.11.2022 30.11.2022
  576/22 20220745 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 31.12.2022 31.12.2022
  577/22 220435 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 22,60 € 31.12.2022 31.12.2022
  578/22 220283 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za materiál-plot 391,10 € 31.12.2022 31.12.2022
  579/22 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,05 € 31.12.2022 31.12.2022
  580/22 10220323 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 412,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  581/22 3026220512 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 495,26 € 31.12.2022 31.12.2022
  582/22 22504634 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,73 € 31.12.2022 31.12.2022
  583/22 1020220078 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 110,19 € 31.12.2022 31.12.2022
  584/22 4457376413 VSE faktúra za plyn MŠ 376,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  585/22 4457376412 VSE faktúra za plyn Ocú 376,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  586/22 4457376414 VSE faktúra za plyn TJ, BH 670,40 € 31.12.2022 31.12.2022
  587/22 4457376411 VSE faktúra za plyn DN 47,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  588/22 20220026 Crocus Theatre faktúra za predstavenie MŠ 140,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  589/22 220049 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce 362,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  590/22 7294237559 VSE faktúra za elektrinu ČOV 2075,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  591/22 202283 Marcel Komár - Plynoservis faktúra za servisnú prehliadku kotla MŠ 2734,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  592/22 7225089 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 40,80 € 31.12.2022 31.12.2022
  593/22 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 31.12.2022 31.12.2022
  594/22 7293967892 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 274,16 € 31.12.2022 31.12.2022
  595/22 7293835722 VSE faktúra za elektrinu MŠ 286,56 € 31.12.2022 31.12.2022
  596/22 7292365104 VSE faktúra za elektrinu TJ 205,94 € 31.12.2022 31.12.2022
  597/22 7293835721 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 1386,62 € 31.12.2022 31.12.2022
  598/22 13322022 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 183,24 € 31.12.2022 31.12.2022
  599/22 220177 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 573,58 € 31.12.2022 31.12.2022
  600/22 220175 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar Ocú 119,48 € 31.12.2022 31.12.2022
  601/22 220026 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 1254,30 € 31.12.2022 31.12.2022
  602/22 112217907 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 328,80 € 31.12.2022 31.12.2022
  603/22 112217908 KOSIT a.s. faktúra za vývoz olejov 6,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  604/22 220313 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  605/22 220594 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  606/22 20220393 JUDr. Jozef Tekeli faktúra za právne služby 134,40 € 31.12.2022 31.12.2022
  607/22 203273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 15,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  608/22 221168900 Zaslat s.r.o. faktúra za služby kuriéra 15,31 € 31.12.2022 31.12.2022
  609/22 222165 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 252,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  610/22 222164 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby MŠ 103,35 € 31.12.2022 31.12.2022
  611/22 2698126135 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 31.12.2022 31.12.2022
  612/22 222234 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 154,80 € 31.12.2022 31.12.2022
  613/22 1276521835 Slovak Telekom a.s. faktúra za telefónny prístroj Ocú 9,90 € 31.12.2022 31.12.2022
  614/22 220618 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 155,41 € 31.12.2022 31.12.2022
  615/22 2300322181 ZMOS faktúra za členské 2023 213,99 € 31.12.2022 31.12.2022
  616/22 32200163 HYDROTECH, a.s. faktúra za výmenu oleja ČOV 240,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  617/22 221213 AgroSpiš s.r.o. faktúra za sklo-traktor 360,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  618/22 9860960580 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie vozík DHZ 30,35 € 31.12.2022 31.12.2022
  619/22 10220347 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 412,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  620/22 2022255 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  621/22 222026 FISTAV, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 1375,27 € 31.12.2022 31.12.2022
  622/22 222155 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ 476,25 € 31.12.2022 31.12.2022
  623/22 2022163 BJ Therm s.r.o. faktúra za revíziu kotolne ZŠ 828,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  624/22 220015 BJ Therm s.r.o. faktúra za riadiacu jednotku ČOV 5000,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  625/22 220029 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 214,40 € 31.12.2022 31.12.2022
  626/22 220667 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 71,07 € 31.12.2022 31.12.2022
  627/22 702022 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2021 2040,00 € 31.12.2022 31.12.2022
  628/22 220474 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 22,50 € 31.12.2022 31.12.2022
  629/22 220215 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 869,80 € 31.12.2022 31.12.2022
  630/22 220201 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 449,08 € 31.12.2022 31.12.2022
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/21 8275055001 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.2.2021 4.2.2021
  2/21 3221900110 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 4.2.2021 4.2.2021
  3/21 2020000213 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 142,70 € 4.2.2021 4.2.2021
  4/21 200729 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 60,64 € 4.2.2021 4.2.2021
  5/21 5204463 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 19,20 € 4.2.2021 4.2.2021
  6/21 2020193 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 283,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  7/21 2021 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov členský poplatok za rok 2021 123,70 € 4.2.2021 4.2.2021
  8/21 1020200967 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky MŠ 26,05 € 4.2.2021 4.2.2021
  9/21 20210065 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  10/21 3026200759 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 733,86 € 4.2.2021 4.2.2021
  11/21 1442021 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2021 32,86 € 4.2.2021 4.2.2021
  12/21 49646 DANIMANI s.r.o. faktúra za respirátory 48,30 € 4.2.2021 4.2.2021
  13/21 2101943 Datacomp s.r.o. faktúra za notebook 659,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  14/21 7292346145 VSE faktúra za elektrinu ZŠ 589,39 € 4.2.2021 4.2.2021
  15/21 7293624626 VSE faktúra za elektrinu TJ 101,22 € 4.2.2021 4.2.2021
  16/21 7292346146 VSE faktúra za elektrinu MŠ 116,48 € 4.2.2021 4.2.2021
  17/21 7293943902 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 196,37 € 4.2.2021 4.2.2021
  18/21 7293037080 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1011,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  19/21 7227262487 VSE faktúra za elektrinu byt č. 425 - nedoplatok 48,31 € 4.2.2021 4.2.2021
  20/21 7227262486 VSE faktúra za elektrinu - nedoplatok 79,46 € 4.2.2021 4.2.2021
  21/21 2591801411 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.2.2021 4.2.2021
  22/21 2012021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia MK 1200,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  23/21 5100000925 VSE faktúra za elektrinu OcÚ 953,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  24/21 8707178245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  25/21 8707179245 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  26/21 8436664249 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH - nedoplatok 687,79 € 4.2.2021 4.2.2021
  27/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 280,24 € 4.2.2021 4.2.2021
  28/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 352,28 € 4.2.2021 4.2.2021
  29/21 112015940 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 714,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  30/21 8019373728 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie traktor 59,85 € 4.2.2021 4.2.2021
  31/21 700785583 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie traktor 338,27 € 4.2.2021 4.2.2021
  32/21 21042 MAJA MKM, s.r.o. faktúra za kancelárske potreby 11,40 € 4.2.2021 4.2.2021
  33/21 12021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  34/21 2012021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - kotolňa ZŠ 450,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  35/21 48521004 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 108,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  36/21 122021 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 181,50 € 4.2.2021 4.2.2021
  37/21 110221 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  38/21 52021 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za kancelársky nábytok 370,20 € 4.2.2021 4.2.2021
  39/21 210002 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 481,26 € 4.2.2021 4.2.2021
  40/21 22021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 178,00 € 4.2.2021 4.2.2021
  41/21 2100100007 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1317,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  42/21 20210039 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.3.2021 4.3.2021
  43/21 21019 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za overovanie váh ŠJ ZŠ 56,40 € 4.3.2021 4.3.2021
  44/21 2021000010 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 120,72 € 4.3.2021 4.3.2021
  45/21 210022 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 157,55 € 4.3.2021 4.3.2021
  46/21 8707204012 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  47/21 8707204995 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  48/21 5100000925 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 923,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  49/21 2100988 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 4.3.2021 4.3.2021
  50/21 9000388469 SPP Poplatok za vyjadrenie 120,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  51/21 210020 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 47,96 € 4.3.2021 4.3.2021
  52/21 8276915760 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.3.2021 4.3.2021
  53/21 7210250 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 19,20 € 4.3.2021 4.3.2021
  54/21 3026210041 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,10 € 4.3.2021 4.3.2021
  55/21 1020210052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 3,28 € 4.3.2021 4.3.2021
  56/21 7476823708 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  57/21 7476821956 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  58/21 932021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 4.3.2021 4.3.2021
  59/21 32021 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 540,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  60/21 210159 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál BD 425 844,78 € 4.3.2021 4.3.2021
  61/21 2102000284 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  62/21 8800322181 Rozhlas a televízia Slovenska faktúra za služby verejnosti poskytované RTVS 224,46 € 4.3.2021 4.3.2021
  63/21 410210003 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 135,68 € 4.3.2021 4.3.2021
  64/21 7294431971 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1083,71 € 4.3.2021 4.3.2021
  65/21 7293356944 VSE faktúra za elektrinu TJ 141,34 € 4.3.2021 4.3.2021
  66/21 7294532381 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 186,31 € 4.3.2021 4.3.2021
  67/21 7293947745 VSE faktúra za elektrinu MŠ 86,56 € 4.3.2021 4.3.2021
  68/21 7293947744 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 541,79 € 4.3.2021 4.3.2021
  69/21 112100510 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 417,90 € 4.3.2021 4.3.2021
  70/21 21020026 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 903,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  71/21 6612103524 Slovak Telekom a.s. Vyjadrenie k telekomunikačnej sieti 24,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  72/21 2596421088 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 27,25 € 4.3.2021 4.3.2021
  73/21 21500364 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,50 € 4.3.2021 4.3.2021
  74/21 4116430041 wesper pharm, s.r.o. faktúra za respirátory 158,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  75/21 302021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 na originálne kompetencie 1685,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  76/21 62021 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2021 13104,00 € 4.3.2021 4.3.2021
  77/21 221037 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 520,56 € 4.3.2021 4.3.2021
  78/21 6607498666 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP - vlečka 29,52 € 4.3.2021 4.3.2021
  79/21 21500466 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,64 € 4.3.2021 4.3.2021
  80/21 202002347 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za posypovú soľ 635,04 € 4.3.2021 4.3.2021
  81/21 521303073 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh ŠJ ZŠ 50,64 € 4.3.2021 4.3.2021
  82/21 142021 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,15 € 4.3.2021 4.3.2021
  83/21 3621081278 ELEKTROSPED, a. s. faktúra za multifunkčnú tlačiareň 55,10 € 4.3.2021 4.3.2021
  84/21 221044 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž a opravu rozhlasu 783,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  85/21 2021000029 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 250,35 € 6.4.2021 6.4.2021
  86/21 8707232937 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  87/21 8707231960 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  88/21 8707232196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 870,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  89/21 21035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  90/21 20210100 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 6.4.2021 6.4.2021
  91/21 210059 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 82,99 € 6.4.2021 6.4.2021
  92/21 40321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie - kontrolór 22,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  93/21 48521008 ADELAJDA s.r.o. faktúra za drogériu MŠ 23,88 € 6.4.2021 6.4.2021
  94/21 52021 Pavol Šebeš faktúra za opravu WC - MŠ 250,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  95/21 8278759566 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 6.4.2021 6.4.2021
  96/21 210200047 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1536,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  97/21 22021 Pavol Kovalšik faktúra za zimnú údržbu 920,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  98/21 210001 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál WC - MŠ 75,06 € 6.4.2021 6.4.2021
  99/21 210006 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 114,72 € 6.4.2021 6.4.2021
  100/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 6.4.2021 6.4.2021
  101/21 210004 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  102/21 210007 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  103/21 1020210128 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,28 € 6.4.2021 6.4.2021
  104/21 5042001375 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 16,39 € 6.4.2021 6.4.2021
  105/21 3026210047 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 627,40 € 6.4.2021 6.4.2021
  106/21 21500643 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 51,39 € 6.4.2021 6.4.2021
  107/21 210009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 423,38 € 6.4.2021 6.4.2021
  108/21 7210691 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 6.4.2021 6.4.2021
  109/21 2021017 BJ Therm s.r.o. faktúra za príslušenstvo - kotolňa ZŠ 50000,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  110/21 7292536010 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 446,68 € 6.4.2021 6.4.2021
  111/21 7293785701 VSE faktúra za elektrinu ČOV 981,04 € 6.4.2021 6.4.2021
  112/21 7293817968 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 155,15 € 6.4.2021 6.4.2021
  113/21 7292717209 VSE faktúra za elektrinu TJ 122,96 € 6.4.2021 6.4.2021
  114/21 7292536011 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,87 € 6.4.2021 6.4.2021
  115/21 202104674 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. faktúra za publikácie MŠ 34,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  116/21 2100006 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 624,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  117/21 2601044163 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 17,26 € 6.4.2021 6.4.2021
  118/21 2100206 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2021 6.4.2021
  119/21 210076 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 192,11 € 6.4.2021 6.4.2021
  120/21 112102400 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 807,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  121/21 410210013 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 115,48 € 6.4.2021 6.4.2021
  122/21 210054 Probasec s.r.o. faktúra za rozšírenie kamerového systému 714,60 € 6.4.2021 6.4.2021
  123/21 300321 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie miestne dane a poplatok za TKO 25,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  124/21 210300071 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1887,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  125/21 21500830 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,10 € 6.4.2021 6.4.2021
  126/21 20210052 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za nábytok MŠ 2057,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  127/21 4 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za tovar - hmotná núdza ZŠ 83,00 € 6.4.2021 6.4.2021
  128/21 3210076 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu chodníka 1578,89 € 6.4.2021 6.4.2021
  129/21 21030074 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 144,28 € 6.4.2021 6.4.2021
  130/21 3210080 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu výtkov 1603,31 € 6.4.2021 6.4.2021
  131/21 4218084586 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ 187,90 € 6.4.2021 6.4.2021
  132/21 210012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  133/21 8842534055 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  134/21 8842535039 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  135/21 8842534291 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 477,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  136/21 210096 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 64,67 € 3.5.2021 3.5.2021
  137/21 20210162 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 3.5.2021 3.5.2021
  138/21 2021000047 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 190,24 € 3.5.2021 3.5.2021
  139/21 9860747511 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Povinné zmluvné poistenie IVECO 348,03 € 3.5.2021 3.5.2021
  140/21 8280601590 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 3.5.2021 3.5.2021
  141/21 7211060 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  142/21 210300083 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2400,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  143/21 10210115 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  144/21 1560010960 Centrum polygrafických služieb faktúra za tlačivá 19,82 € 3.5.2021 3.5.2021
  145/21 1042021 Ing. Marek Medoň faktúra za projekt - rekonštrukcia chodníka ZŠ 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  146/21 6808032707 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 3.5.2021 3.5.2021
  147/21 2021026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  148/21 20200475 MONASTER s.r.o. faktúra za didaktické pomôcky ZŠ 68336,15 € 3.5.2021 3.5.2021
  149/21 20200476 MONASTER s.r.o. faktúra za interierové vybavenie ZŠ 28497,12 € 3.5.2021 3.5.2021
  150/21 210537 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál MŠ 84,17 € 3.5.2021 3.5.2021
  151/21 210008 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 62,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  152/21 7292929055 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 147,68 € 3.5.2021 3.5.2021
  153/21 7292929051 VSE faktúra za elektrinu ČOV 994,54 € 3.5.2021 3.5.2021
  154/21 7292929054 VSE faktúra za elektrinu TJ 106,50 € 3.5.2021 3.5.2021
  155/21 7292929052 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 437,36 € 3.5.2021 3.5.2021
  156/21 7292929053 VSE faktúra za elektrinu MŠ 141,06 € 3.5.2021 3.5.2021
  157/21 210400096 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2473,20 € 3.5.2021 3.5.2021
  158/21 1020210220 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,01 € 3.5.2021 3.5.2021
  159/21 3026210114 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 430,88 € 3.5.2021 3.5.2021
  160/21 20210186 A4ka, s.r.o. faktúra za informačnú tabuľu 55,20 € 3.5.2021 3.5.2021
  161/21 612102 BOHÁK Manufactory s. r. o. faktúra za poklop na cimbal 156,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  162/21 21501070 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 73,16 € 3.5.2021 3.5.2021
  163/21 210144 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 132,04 € 3.5.2021 3.5.2021
  164/21 112103841 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 406,80 € 3.5.2021 3.5.2021
  165/21 2605659594 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 3.5.2021 3.5.2021
  166/21 20210004 Vidiek, n.o. faktúra za vypracovanie komunitného plánu 300,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  167/21 2100139786 ISSET, s. r. o. faktúra za online prístup FA 36,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  168/21 210011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce - BD 425 486,10 € 3.5.2021 3.5.2021
  169/21 221078 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu verejného osvetlenia 666,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  170/21 21040108 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 435,60 € 3.5.2021 3.5.2021
  171/21 210025 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 411,86 € 3.5.2021 3.5.2021
  172/21 120521 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  173/21 21040114 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 218,39 € 3.5.2021 3.5.2021
  174/21 210757 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 400,28 € 3.5.2021 3.5.2021
  175/21 210022 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 158,47 € 3.5.2021 3.5.2021
  176/21 210400114 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 2108,70 € 3.5.2021 3.5.2021
  177/21 210154 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 3.5.2021 3.5.2021
  178/21 21501243 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 61,28 € 3.5.2021 3.5.2021
  179/21 2021000066 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 159,79 € 1.6.2021 1.6.2021
  180/21 8852217184 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 183,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  181/21 8852216964 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  182/21 8852217908 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  183/21 20210219 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.6.2021 1.6.2021
  184/21 210135 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ - sčítanie obyvateľov 68,60 € 1.6.2021 1.6.2021
  185/21 210139 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 44,83 € 1.6.2021 1.6.2021
  186/21 8282447707 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 1.6.2021 1.6.2021
  187/21 62021 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP - obecná cesta 427,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  188/21 106210544 HÖGNER s.r.o. faktúra za čističku vzduchu 136,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  189/21 2100417 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 193,20 € 1.6.2021 1.6.2021
  190/21 7211490 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.6.2021 1.6.2021
  191/21 4218086096 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 25,60 € 1.6.2021 1.6.2021
  192/21 1020210290 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 52,84 € 1.6.2021 1.6.2021
  193/21 2021014 Ing. Martin Kolník - VELES faktúra za odborné arboristické hodnotenie stromov 240,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  194/21 7459816927 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  195/21 7459815184 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  196/21 10210134 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 210,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  197/21 3026210171 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1295,90 € 1.6.2021 1.6.2021
  198/21 112105047 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 808,20 € 1.6.2021 1.6.2021
  199/21 221049 Ing. Peter Dzadík – VELOTERA faktúra za traktorová kosačka 4588,01 € 1.6.2021 1.6.2021
  200/21 210012 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce budova ŠA 798,33 € 1.6.2021 1.6.2021
  201/21 21501446 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 24,98 € 1.6.2021 1.6.2021
  202/21 7293570025 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 377,92 € 1.6.2021 1.6.2021
  203/21 7293570026 VSE faktúra za elektrinu MŠ 125,15 € 1.6.2021 1.6.2021
  204/21 7293237366 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 119,17 € 1.6.2021 1.6.2021
  205/21 7294072774 VSE faktúra za elektrinu TJ 85,13 € 1.6.2021 1.6.2021
  206/21 7292442902 VSE faktúra za elektrinu ČOV 874,61 € 1.6.2021 1.6.2021
  207/21 48521013 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 96,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  208/21 3221313164 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 1.6.2021 1.6.2021
  209/21 572021 Mário Fejér - PETINA faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu nádeje 70,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  210/21 2610242209 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,56 € 1.6.2021 1.6.2021
  211/21 4062021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.6.2021 1.6.2021
  212/21 210500137 Poliklinika Giraltovce ILB faktúra za skríningové testovanie 1382,40 € 1.6.2021 1.6.2021
  213/21 21501535 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 77,85 € 1.6.2021 1.6.2021
  214/21 210212 Martin Mikula - MARKO faktúra za zeleninu MŠ 298,66 € 1.6.2021 1.6.2021
  215/21 210100308 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru - program evidencie 420,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  216/21 3210062 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za plastové okná 113,95 € 1.6.2021 1.6.2021
  217/21 2021064 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 153,53 € 1.6.2021 1.6.2021
  218/21 6817088606 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 335,63 € 1.6.2021 1.6.2021
  219/21 6815274413 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 1.6.2021 1.6.2021
  220/21 210014 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 996,50 € 1.6.2021 1.6.2021
  221/21 210046 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 391,90 € 1.6.2021 1.6.2021
  222/21 2150226 PUMPEG, s.r.o. faktúra za opravu čerpadla ČOV 285,75 € 1.6.2021 1.6.2021
  223/21 283006 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 235,00 € 1.6.2021 1.6.2021
  224/21 210525 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za servisnú prehliadku traktora 408,08 € 1.6.2021 1.6.2021
  225/21 2021000084 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 242,24 € 1.7.2021 1.7.2021
  226/21 210159 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  227/21 210881 FISTAV, s.r.o. faktúra za motorový vysávač 349,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  228/21 8707310799 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  229/21 8707309855 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  230/21 8707310075 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 81,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  231/21 21501753 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 64,38 € 1.7.2021 1.7.2021
  232/21 20210281 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.7.2021 1.7.2021
  233/21 210169 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 58,99 € 1.7.2021 1.7.2021
  234/21 221118 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za nový reproduktor k rozhlasu 706,20 € 1.7.2021 1.7.2021
  235/21 8284289127 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 78,73 € 1.7.2021 1.7.2021
  236/21 7211985 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  237/21 1020210376 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 74,86 € 1.7.2021 1.7.2021
  238/21 3026210212 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 426,50 € 1.7.2021 1.7.2021
  239/21 21501865 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,27 € 1.7.2021 1.7.2021
  240/21 221034 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 343,29 € 1.7.2021 1.7.2021
  241/21 2150241 PUMPEG, s.r.o. faktúra za čerpadlo ČOV 603,60 € 1.7.2021 1.7.2021
  242/21 7292627391 VSE faktúra za elektrinu ČOV 856,34 € 1.7.2021 1.7.2021
  243/21 7294338520 VSE faktúra za elektrinu TJ 99,68 € 1.7.2021 1.7.2021
  244/21 7293787716 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 100,78 € 1.7.2021 1.7.2021
  245/21 7293627667 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,42 € 1.7.2021 1.7.2021
  246/21 2290112796 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 362,60 € 1.7.2021 1.7.2021
  247/21 112106576 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 393,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  248/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.7.2021 1.7.2021
  249/21 210048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 485,05 € 1.7.2021 1.7.2021
  250/21 322181 Regionálne združenie miest a obcí ZMOD faktúra za členské 2021 123,70 € 1.7.2021 1.7.2021
  251/21 103273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 9,10 € 1.7.2021 1.7.2021
  252/21 210301 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 302,66 € 1.7.2021 1.7.2021
  253/21 21501987 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 49,36 € 1.7.2021 1.7.2021
  254/21 2614776024 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 12,19 € 1.7.2021 1.7.2021
  255/21 12100136 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  256/21 921003344 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za knihu - zákon o obecnom zriadení 68,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  257/21 20210400 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie ČOV 156,00 € 1.7.2021 1.7.2021
  258/21 3210530 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce ČOV 228,18 € 1.7.2021 1.7.2021
  259/21 21060217 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,88 € 1.7.2021 1.7.2021
  260/21 21502088 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 40,62 € 1.7.2021 1.7.2021
  261/21 2021000103 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 319,71 € 1.8.2021 1.8.2021
  262/21 8639568884 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 75,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  263/21 8639569517 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  264/21 8639568673 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  265/21 210300 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  266/21 10210176 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 322,40 € 1.8.2021 1.8.2021
  267/21 20210376 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.8.2021 1.8.2021
  268/21 510116 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 393,62 € 1.8.2021 1.8.2021
  269/21 3210587 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za opravu cesty 411,37 € 1.8.2021 1.8.2021
  270/21 8286135068 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.8.2021 1.8.2021
  271/21 5821 Miroslav Vojtech faktúra za opravu rozhlasu 85,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  272/21 210016 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  273/21 122021 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  274/21 220200001 MONASTER s.r.o. dobropis k FA.č. 148/21 -68336,15 € 1.8.2021 1.8.2021
  275/21 2021091 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  276/21 1020210454 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 65,86 € 1.8.2021 1.8.2021
  277/21 210382 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 272,02 € 1.8.2021 1.8.2021
  278/21 3026210266 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 808,18 € 1.8.2021 1.8.2021
  279/21 21032 Ing. Peter Dzadík – VELOTERA faktúra za opravu kosačky TJ 71,40 € 1.8.2021 1.8.2021
  280/21 2110422 GAS Familia, s.r.o. faktúra za školské ovocie 11,10 € 1.8.2021 1.8.2021
  281/21 12021 Ján Centek faktúra za výkop studne a uloženie betónových skruží 1600,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  282/21 232021 J.M.J. s.r.o. faktúra za betónové skruže 754,20 € 1.8.2021 1.8.2021
  283/21 6874683 Chal-Tec GmbH faktúra za chladič vzduchu 281,80 € 1.8.2021 1.8.2021
  284/21 7294229855 VSE faktúra za elektrinu ČOV 876,56 € 1.8.2021 1.8.2021
  285/21 7292629438 VSE faktúra za elektrinu TJ 121,63 € 1.8.2021 1.8.2021
  286/21 7292539262 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 339,88 € 1.8.2021 1.8.2021
  287/21 7292539263 VSE faktúra za elektrinu MŠ 137,34 € 1.8.2021 1.8.2021
  288/21 7294074901 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 88,34 € 1.8.2021 1.8.2021
  289/21 7212596 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.8.2021 1.8.2021
  290/21 112108620 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 800,10 € 1.8.2021 1.8.2021
  291/21 212000091 MONASTER s.r.o. faktúra za didaktické pomôcky ZŠ 83130,62 € 1.8.2021 1.8.2021
  292/21 2619370140 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.8.2021 1.8.2021
  293/21 212019 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za poháre 80,99 € 1.8.2021 1.8.2021
  294/21 12100171 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 65,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  295/21 2140478 Prometeus - SL s.r.o. faktúra za materiálno-technické vybavevie DHZ 3185,64 € 1.8.2021 1.8.2021
  296/21 212577 GastroMarket - Linorex s.r.o. faktúra za tyčový mixér ŠJ ZŠ 202,73 € 1.8.2021 1.8.2021
  297/21 6111910635 NAY a.s. faktúra za pračku SJ ZŠ 219,99 € 1.8.2021 1.8.2021
  298/21 210062 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 596,83 € 1.8.2021 1.8.2021
  299/21 2072021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - rekonštrukcia Ocú 1250,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  300/21 210065 ELEGAST s.r.o. faktúra za gastronádoby 53,83 € 1.8.2021 1.8.2021
  301/21 3210675 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo BD 425 140,16 € 1.8.2021 1.8.2021
  302/21 3210673 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za čistenie priekopy po povodni 285,60 € 1.8.2021 1.8.2021
  303/21 2100149 TM servis, s.r.o. faktúra za dezinsekciu BD 425 100,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  304/21 210873 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 1.8.2021 1.8.2021
  305/21 210018 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - studňa BD 425 680,34 € 1.8.2021 1.8.2021
  306/21 12021 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce v ŠJ ZŠ 625,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  307/21 2021001 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce - studňa BD 425 600,00 € 1.8.2021 1.8.2021
  308/21 210307 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  309/21 20210439 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.9.2021 1.9.2021
  310/21 8707361414 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 75,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  311/21 8707362132 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  312/21 8707361195 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  313/21 210258 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 48,86 € 1.9.2021 1.9.2021
  314/21 210163 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 33,31 € 1.9.2021 1.9.2021
  315/21 210150 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 61,63 € 1.9.2021 1.9.2021
  316/21 8287986240 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.9.2021 1.9.2021
  317/21 3210700 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce pri povodni 84,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  318/21 7489707436 VSE faktúra za elektrinu BD 425 114,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  319/21 7489705715 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 242,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  320/21 2021000122 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 303,05 € 1.9.2021 1.9.2021
  321/21 112109671 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 416,70 € 1.9.2021 1.9.2021
  322/21 3026210318 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 650,70 € 1.9.2021 1.9.2021
  323/21 48521027 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 400,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  324/21 72021 Ján Pavlík faktúra za servis kotlov BD 425 970,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  325/21 7293241473 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 377,62 € 1.9.2021 1.9.2021
  326/21 7293241474 VSE faktúra za elektrinu MŠ 71,82 € 1.9.2021 1.9.2021
  327/21 7293148417 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 90,48 € 1.9.2021 1.9.2021
  328/21 7293791994 VSE faktúra za elektrinu ČOV 971,76 € 1.9.2021 1.9.2021
  329/21 7294340952 VSE faktúra za elektrinu TJ 95,52 € 1.9.2021 1.9.2021
  330/21 292021 FUN & PLAY s.r.o. faktúra za lavičky a koše 1548,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  331/21 511124224 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. Poistenie učebne ZŠ 513,78 € 1.9.2021 1.9.2021
  332/21 162021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za interierové vybavenie - archív 1697,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  333/21 2211105718 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 1.9.2021 1.9.2021
  334/21 2623949118 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.9.2021 1.9.2021
  335/21 12021 Pavol Tkáč faktúra za maliarské práce MŠ 2928,60 € 1.9.2021 1.9.2021
  336/21 12100242 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  337/21 7632021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  338/21 2103661000 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 1.9.2021 1.9.2021
  339/21 210125 REKLAMA M s.r.o. faktúra za informačné tabule Ocú + TJ 1324,20 € 1.9.2021 1.9.2021
  340/21 210274 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar MŠ 432,80 € 1.9.2021 1.9.2021
  341/21 3210151 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie MŠ 247,38 € 1.9.2021 1.9.2021
  342/21 7321 Miroslav Vojtech faktúra za opravu rozhlasu 350,50 € 1.9.2021 1.9.2021
  343/21 11000683 WOOD-PROFIL s.r.o. faktúra za materiál DHZ 696,73 € 1.9.2021 1.9.2021
  344/21 21200 Ivan Bondra - Telco B faktúra za opravu - servis kopírky 351,60 € 1.9.2021 1.9.2021
  345/21 211211 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 458,78 € 1.9.2021 1.9.2021
  346/21 211209 FISTAV, s.r.o. faktúra za náradie OcÚ 203,40 € 1.9.2021 1.9.2021
  347/21 211208 FISTAV, s.r.o. faktúra za ochranné pomôcky 130,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  348/21 210017 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za elektroinštalačné práce - Ocú + MŠ 724,33 € 1.9.2021 1.9.2021
  349/21 211527 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál 231,24 € 1.9.2021 1.9.2021
  350/21 252021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za regály archív 540,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  351/21 2021066 BJ Therm s.r.o. faktúra za materiál - kotolňa ZŠ 30000,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  352/21 10210270 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 645,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  353/21 210310 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  354/21 2021000141 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 382,56 € 1.9.2021 1.9.2021
  355/21 20210499 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.9.2021 1.9.2021
  356/21 302021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za police MŠ + regál kuchyňa 975,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  357/21 2102063 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za elektrické spotrebiče ŠJ ZŠ 9187,20 € 1.9.2021 1.9.2021
  358/21 210189 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 144,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  359/21 210293 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu Ocú 137,20 € 1.9.2021 1.9.2021
  360/21 210285 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 52,14 € 1.9.2021 1.9.2021
  361/21 8707389288 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  362/21 8707388571 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 148,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  363/21 8707388353 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  364/21 8289831294 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.9.2021 1.9.2021
  365/21 21051 Mgr. Igor Diky ML.DIPA faktúra za hudobnú produkciu festival 792,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  366/21 2021002 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za čistenie obecných kanálov 950,00 € 1.9.2021 1.9.2021
  367/21 210050 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 28,71 € 1.9.2021 1.9.2021
  368/21 20210512 A4ka, s.r.o. faktúra za dresy DHZ 211,20 € 1.10.2021 1.10.2021
  369/21 20210062 ZABAVKA, s.r.o. faktúra za detské atrakcie - skákajúci hrad 150,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  370/21 2082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - gastrozariadenie ŠJ ZŠ 1050,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  371/21 3082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - MK 1350,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  372/21 12021 Róbert Koreň ROKO faktúra za ozvučenie festivalu 1780,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  373/21 211100025 MANOX-style, s.r.o. faktúra za poklopy SJ ZŠ 120,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  374/21 21502927 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,30 € 1.10.2021 1.10.2021
  375/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.10.2021 1.10.2021
  376/21 210014 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za orez stromov pomocou plošiny 240,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  377/21 211624 TOMKAT s.r.o. faktúra za ohrievač vody Ocú 122,40 € 1.10.2021 1.10.2021
  378/21 3026210385 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1250,30 € 1.10.2021 1.10.2021
  379/21 210180 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za kuchynské potreby ŠJ MŠ 271,62 € 1.10.2021 1.10.2021
  380/21 12100288 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  381/21 21058 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za čistenie kanalizácie 192,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  382/21 211268 Ludus, s.r.o. faktúra za ochranné odevy MŠ 411,29 € 1.10.2021 1.10.2021
  383/21 7292445032 VSE faktúra za elektrinu TJ 81,18 € 1.10.2021 1.10.2021
  384/21 7293039609 VSE faktúra za elektrinu ČOV 787,68 € 1.10.2021 1.10.2021
  385/21 7294079001 VSE faktúra za elektrinu MŠ 72,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  386/21 7294079000 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 364,72 € 1.10.2021 1.10.2021
  387/21 7293152625 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 80,68 € 1.10.2021 1.10.2021
  388/21 8620201350 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis ROPO 185,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  389/21 1218091009 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 94,75 € 1.10.2021 1.10.2021
  390/21 221184 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 405,84 € 1.10.2021 1.10.2021
  391/21 21090334 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 1.10.2021 1.10.2021
  392/21 22021 Pavol Mašlej faktúra za rekonštrukciu Ocú 18557,97 € 1.10.2021 1.10.2021
  393/21 2628597564 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 17,20 € 1.10.2021 1.10.2021
  394/21 3082021 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO - chodník ZŠ 1350,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  395/21 3221401397 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2576,10 € 1.10.2021 1.10.2021
  396/21 21503011 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 57,90 € 1.10.2021 1.10.2021
  397/21 211274 FISTAV, s.r.o. faktúra za pracovné náradie 59,30 € 1.10.2021 1.10.2021
  398/21 21001071 AMT Servis, s.r.o. faktúra za overenie prietokomera ČOV 302,40 € 1.10.2021 1.10.2021
  399/21 112112046 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 800,70 € 1.10.2021 1.10.2021
  400/21 2102228 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 141,84 € 1.10.2021 1.10.2021
  401/21 3210986 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce - parkovisko ZŠ 956,72 € 1.10.2021 1.10.2021
  402/21 4218091231 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ, ZŠ 187,90 € 1.10.2021 1.10.2021
  403/21 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budovy 203,11 € 1.10.2021 1.10.2021
  404/21 3211001 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebný materiál - parkovisko ZŠ 2859,43 € 1.10.2021 1.10.2021
  405/21 210106028 ALLBOARDS Slovensko s.r.o. faktúra za nástenky Ocú 149,38 € 1.10.2021 1.10.2021
  406/21 2021166 Stavoprojekt, s.r.o. faktúra za vypracovanie projektu - dopravné značenie 600,00 € 1.10.2021 1.10.2021
  407/21 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistné krytie 32,69 € 1.10.2021 1.10.2021
  408/21 21090349 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 143,38 € 1.11.2021 1.11.2021
  409/21 210452 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  410/21 212021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za výroba dosiek na zábradlie 270,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  411/21 2021000162 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 277,42 € 1.11.2021 1.11.2021
  412/21 21503218 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 41,99 € 1.11.2021 1.11.2021
  413/21 210338 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za čistiace prostriedky Ocú 48,47 € 1.11.2021 1.11.2021
  414/21 32021 Pavol Mašlej faktúra za opravu WC a chodby Ocú 560,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  415/21 211100030 MANOX-style, s.r.o. faktúra za zábradlie Ocú 1080,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  416/21 20210555 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.11.2021 1.11.2021
  417/21 210046 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  418/21 8707414826 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  419/21 8707414098 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 459,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  420/21 8707413882 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  421/21 510179 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 267,28 € 1.11.2021 1.11.2021
  422/21 2021015 Ján Rajnič faktúra za elektromontážne práce ŠJ ZŠ 380,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  423/21 2021085 BJ Therm s.r.o. faktúra za miešadlo ČOV 2040,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  424/21 211318 FISTAV, s.r.o. faktúra za pracovné náradie 59,30 € 1.11.2021 1.11.2021
  425/21 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.11.2021 1.11.2021
  426/21 210061 Integrácia s.r.o. faktúra za služby práčovne - čistenie obrusov 9,90 € 1.11.2021 1.11.2021
  427/21 210072 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 247,90 € 1.11.2021 1.11.2021
  428/21 210018 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce verejného osvetlenia 590,37 € 1.11.2021 1.11.2021
  429/21 3211025 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za búracie práce - chodník ZŠ 1039,86 € 1.11.2021 1.11.2021
  430/21 3211026 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za rekonštrukciu chodníka ZŠ 11420,12 € 1.11.2021 1.11.2021
  431/21 10210322 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 529,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  432/21 3026210428 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 620,08 € 1.11.2021 1.11.2021
  433/21 2100044 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 390,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  434/21 7213705 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.11.2021 1.11.2021
  435/21 21503311 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 28,46 € 1.11.2021 1.11.2021
  436/21 1020210031 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 9,22 € 1.11.2021 1.11.2021
  437/21 2021148 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  438/21 210371 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 51,53 € 1.11.2021 1.11.2021
  439/21 12100341 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  440/21 7294438571 VSE faktúra za elektrinu MŠ 114,47 € 1.11.2021 1.11.2021
  441/21 7293244383 VSE faktúra za elektrinu ČOV 800,38 € 1.11.2021 1.11.2021
  442/21 7293793972 VSE faktúra za elektrinu TJ 89,88 € 1.11.2021 1.11.2021
  443/21 7292634857 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 90,62 € 1.11.2021 1.11.2021
  444/21 7294438570 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 485,93 € 1.11.2021 1.11.2021
  445/21 382021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za regál na čistiace prostriedky 220,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  446/21 202110030 Javolko, s.r.o. faktúra za kamene - cintorín 108,60 € 1.11.2021 1.11.2021
  447/21 212021 STOLARSTWO IWAŃSKI faktúra za renováciu kríža 1650,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  448/21 2633255389 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 16,30 € 1.11.2021 1.11.2021
  449/21 2102491 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 312,60 € 1.11.2021 1.11.2021
  450/21 21503399 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,64 € 1.11.2021 1.11.2021
  451/21 2100034 Ing. Juraj Valíček faktúra za strešné laty - DHZ 193,20 € 1.11.2021 1.11.2021
  452/21 29 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za školské pomôcky 66,40 € 1.11.2021 1.11.2021
  453/21 10210345 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 195,10 € 1.11.2021 1.11.2021
  454/21 10210355 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 66,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  455/21 3211037 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za stavebné práce ČOV 58,80 € 1.11.2021 1.11.2021
  456/21 2108 Pavol Tarabčák faktúra za čistenie studne BD 425 180,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  457/21 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie BD 425 457,15 € 1.11.2021 1.11.2021
  458/21 48521039 ADELAJDA s.r.o. faktúra za obaly na jedlo ŠJ ZŠ 87,50 € 1.11.2021 1.11.2021
  459/21 262021 STOĽAR MARCIN, s.r.o. faktúra za obklad chodba kulturny dom 419,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  460/21 21100393 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za pristavenie veľkoobjemového kontajnera 75,60 € 1.11.2021 1.11.2021
  461/21 21100394 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 297,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  462/21 21100395 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín 133,20 € 1.11.2021 1.11.2021
  463/21 112113887 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 414,60 € 1.11.2021 1.11.2021
  464/21 112113888 KOSIT a.s. faktúra za vrecia 270,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  465/21 21503507 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,45 € 1.11.2021 1.11.2021
  466/21 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 1.11.2021 1.11.2021
  467/21 20210032 Vidiek, n.o. faktúra za knihy 110,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  468/21 210091 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 791,77 € 1.11.2021 1.11.2021
  469/21 210093 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 127,01 € 1.11.2021 1.11.2021
  470/21 20210553 LIM PO s.r.o. faktúra za darčeky - dôchodcovia 714,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  471/21 48521040 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - voľby 14,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  472/21 2021 Miestna akčná skupina TOPOĽA, o.z. faktúra za členský príspevok 2021 150,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  473/21 210100001 MANOX-style, s.r.o. dobropis k faktúre 211100030 -1080,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  474/21 211100031 MANOX-style, s.r.o. faktúra za zábradlie Ocú 1296,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  475/21 210456 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  476/21 8707441646 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 462,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  477/21 8707441862 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 759,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  478/21 20210612 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.11.2021 1.11.2021
  479/21 212007 TOMKAT s.r.o. faktúra za materiál ČOV 122,14 € 1.11.2021 1.11.2021
  480/21 2021000185 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 260,83 € 1.11.2021 1.11.2021
  481/21 210020 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za opravu verejného osvetlenia 141,12 € 1.11.2021 1.11.2021
  482/21 4218092670 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 21,10 € 1.11.2021 1.11.2021
  483/21 602021 L+H KOM s.r.o. faktúra za projektová dokumentácia MK+chodníky 400,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  484/21 8707442579 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  485/21 181121 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie kontrolór 22,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  486/21 21503600 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 43,14 € 1.11.2021 1.11.2021
  487/21 210506 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 394,08 € 1.11.2021 1.11.2021
  488/21 210537 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 187,36 € 1.11.2021 1.11.2021
  489/21 20210351 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 1.11.2021 1.11.2021
  490/21 202145 Marcel Komár - Plynoservis faktúra za servisnú prehliadku kotla -byt č.277 85,00 € 1.11.2021 1.11.2021
  491/21 8293532391 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.11.2021 1.11.2021
  492/21 48521044 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 74,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  493/21 3026210476 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 648,51 € 1.12.2021 1.12.2021
  494/21 510206 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 63,12 € 1.12.2021 1.12.2021
  495/21 210100118 LIGHTING Livinsky, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 1248,85 € 1.12.2021 1.12.2021
  496/21 8457030377 VSE faktúra za elektrinu BD 425 128,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  497/21 8457028669 VSE faktúra za elektrinu cintorín, garáže, BH 262,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  498/21 7214180 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 38,40 € 1.12.2021 1.12.2021
  499/21 1020210037 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 48,58 € 1.12.2021 1.12.2021
  500/21 210384 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 50,12 € 1.12.2021 1.12.2021
  501/21 4218092994 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody BD 425 27,18 € 1.12.2021 1.12.2021
  502/21 7294440857 VSE faktúra za elektrinu ČOV 915,86 € 1.12.2021 1.12.2021
  503/21 7292639036 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 499,74 € 1.12.2021 1.12.2021
  504/21 7292639037 VSE faktúra za elektrinu MŠ 124,37 € 1.12.2021 1.12.2021
  505/21 7294133211 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 118,52 € 1.12.2021 1.12.2021
  506/21 12100396 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  507/21 20210596 CESTY KOŠICE s.r.o. faktúra za rekonštrukciu miestnych komunikácií 42941,69 € 1.12.2021 1.12.2021
  508/21 20210597 CESTY KOŠICE s.r.o. faktúra za protipovodňové opatrenia 8008,74 € 1.12.2021 1.12.2021
  509/21 210100 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 485,89 € 1.12.2021 1.12.2021
  510/21 2102807 EUROGASTROP s.r.o. faktúra za hygienický zákryt ŠJ ZŠ 298,80 € 1.12.2021 1.12.2021
  511/21 2021008 Milan Holoďák HOLTOP faktúra za zemné výkopové práce 180,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  512/21 211431 FISTAV, s.r.o. faktúra za servis kosačky 149,19 € 1.12.2021 1.12.2021
  513/21 2637924705 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.12.2021 1.12.2021
  514/21 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 123,71 € 1.12.2021 1.12.2021
  515/21 20210048 KOJA plus s.r.o. faktúra za hromozvod ZŠ 3058,58 € 1.12.2021 1.12.2021
  516/21 48521045 ADELAJDA s.r.o. faktúra za školské pomôcky ŠKD 566,70 € 1.12.2021 1.12.2021
  517/21 20210053 KOJA plus s.r.o. faktúra za revíznu správu ZŠ 240,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  518/21 2021103 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu kúrenia ŠJ ZŠ 1501,20 € 1.12.2021 1.12.2021
  519/21 2021102 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu kotolne ZŠ 49990,76 € 1.12.2021 1.12.2021
  520/21 2021268 Svet plastelíny faktúra za plastelínu MŠ 29,65 € 1.12.2021 1.12.2021
  521/21 210023 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 110,88 € 1.12.2021 1.12.2021
  522/21 2021041 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za diár 2022 161,78 € 1.12.2021 1.12.2021
  523/21 10952021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  524/21 2623006969 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 135,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  525/21 272921 ROTKIV spol. s r.o. Prešov faktúra za pneumatiky VW 195,40 € 1.12.2021 1.12.2021
  526/21 112115624 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 420,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  527/21 2111232464 Padeko s.r.o. faktúra za masku anjel 19,66 € 1.12.2021 1.12.2021
  528/21 6201527880 Internet Mall Slovakia s.r.o. faktúra za palica Mikuláš 15,36 € 1.12.2021 1.12.2021
  529/21 21503861 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 55,24 € 1.12.2021 1.12.2021
  530/21 210460 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  531/21 21110444 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera - cintorín 129,88 € 1.12.2021 1.12.2021
  532/21 210142 ELEGAST s.r.o. faktúra za materiál DHZ 838,97 € 1.12.2021 1.12.2021
  533/21 2021000208 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 153,69 € 1.12.2021 1.12.2021
  534/21 8707478494 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 465,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  535/21 8707478710 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ, DN 894,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  536/21 8707479426 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 858,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  537/21 210426 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 106,58 € 1.12.2021 1.12.2021
  538/21 510225 TRIBE kom. spol. faktúra za materiál DHZ 111,43 € 1.12.2021 1.12.2021
  539/21 210264 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 40,80 € 1.12.2021 1.12.2021
  540/21 20210671 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.12.2021 1.12.2021
  541/21 101121 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie 22,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  542/21 8295394612 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 75,08 € 1.12.2021 1.12.2021
  543/21 210610 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2021 1.12.2021
  544/21 21504022 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 33,69 € 1.12.2021 1.12.2021
  545/21 210025 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1861,67 € 1.12.2021 1.12.2021
  546/21 68126924687 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 457,15 € 1.1.2022 1.1.2022
  547/21 12100447 PREMIUM BVK s.r.o. faktúra za poplatok za odchyt psov 30,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  548/21 210079 KB PROTECT s.r.o. faktúra za kybernetickú bezpečnosť 93,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  549/21 3026210535 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 950,34 € 1.1.2022 1.1.2022
  550/21 7214790 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  551/21 7293826729 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 156,64 € 1.1.2022 1.1.2022
  552/21 7293434445 VSE faktúra za elektrinu ČOV 1171,64 € 1.1.2022 1.1.2022
  553/21 7292839463 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ, Ocú 683,39 € 1.1.2022 1.1.2022
  554/21 7293158920 VSE faktúra za elektrinu TJ 104,10 € 1.1.2022 1.1.2022
  555/21 7292839464 VSE faktúra za elektrinu MŠ 136,48 € 1.1.2022 1.1.2022
  556/21 1020210045 JeS financing s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 69,20 € 1.1.2022 1.1.2022
  557/21 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 1.1.2022 1.1.2022
  558/21 32 KNIHA PLUS, spol.s.r.o. faktúra za knihy MŠ 13,61 € 1.1.2022 1.1.2022
  559/21 220210988 Baribal s.r.o. faktúra za pomôcky MŠ 1861,67 € 1.1.2022 1.1.2022
  560/21 104273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 13,80 € 1.1.2022 1.1.2022
  561/21 2642589040 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 13,61 € 1.1.2022 1.1.2022
  562/21 221179 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 723,92 € 1.1.2022 1.1.2022
  563/21 221176 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby MŠ 161,80 € 1.1.2022 1.1.2022
  564/21 221177 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ ZŠ 369,15 € 1.1.2022 1.1.2022
  565/21 221178 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za servis kopírky MŠ 89,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  566/21 210657 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 176,02 € 1.1.2022 1.1.2022
  567/21 210118 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 322,91 € 1.1.2022 1.1.2022
  568/21 2021022 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za vypracovanie žiadosti 300,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  569/21 112116951 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 823,80 € 1.1.2022 1.1.2022
  570/21 70122 Regionálne vzdelávacie centrum Prešov faktúra za školenie financovanie škôl 22,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  571/21 21504312 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 29,79 € 1.1.2022 1.1.2022
  572/21 21102 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za materiál byt č. 50 320,45 € 1.1.2022 1.1.2022
  573/21 210044 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revíziu Ocú 796,60 € 1.1.2022 1.1.2022
  574/21 210046 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revízia hromozvodu Ocú 360,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  575/21 210045 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za revízia hromozvodu MŠ 160,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  576/21 210029 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 148,32 € 1.1.2022 1.1.2022
  577/21 2405404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné poistenie VW 277,32 € 1.1.2022 1.1.2022
  578/21 211661 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 552,25 € 1.1.2022 1.1.2022
  579/21 210297 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za tovar Ocú 9,72 € 1.1.2022 1.1.2022
  580/21 210487 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 56,20 € 1.1.2022 1.1.2022
  581/21 12512021 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 156,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  582/21 210006 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál ZŠ ŠJ 222,05 € 1.1.2022 1.1.2022
  583/21 752021 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky za rok 2020 1800,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  584/21 10210417 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 110,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  585/21 2021037 Mesto Giraltovce faktúra za poštovné stavebný úrad 1,85 € 1.1.2022 1.1.2022
  586/21 7293156939 VSE faktúra za elektrinu TJ 115,32 € 1.1.2022 1.1.2022
  587/21 222021 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP 302,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  588/21 2021208 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 1.1.2022 1.1.2022
  589/21 6806466640 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie strojov, zariadení 244,51 € 1.1.2022 1.1.2022
  590/21 210148 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 1046,53 € 1.1.2022 1.1.2022
  591/21 210710 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 92,39 € 1.1.2022 1.1.2022
  592/21 210401 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 1.1.2022 1.1.2022
  593/21 210147 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 215,36 € 1.1.2022 1.1.2022
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/20 3220370011 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2112,60 € 11.3.2020 12.3.2020
  2/20 20190735 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  3/20 2019000072 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 98,32 € 22.1.2020 23.1.2020
  4/20 FV190903 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 114,94 € 22.1.2020 23.1.2020
  5/20 19120637 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 20,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  6/20 10823/2020 PSDOMOV s.r.o. faktúra za predplatné 58,80 € 22.1.2020 23.1.2020
  7/20 2019067 Mesto Giraltovce faktúra za školenie a vzdelávanie hlavného kontrolóra 46,45 € 22.1.2020 23.1.2020
  8/20 1191065 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar na kultúrnu akciu obce: Silvestrovský večer 200,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  9/20 1492020 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2020 32,86 € 22.1.2020 23.1.2020
  10/20 1020190273 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,31 € 22.1.2020 23.1.2020
  11/20 BO4192302 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  12/20 5041901539 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 32,57 € 24.2.2020 25.2.2020
  13/20 8706825587 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.1.2020 23.1.2020
  14/20 8706826715 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  15/20 8706825890 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 893,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  16/20 7294326528 VSE faktúra za elektrinu 1113,79 € 22.1.2020 23.1.2020
  17/20 7294419208 VSE faktúra za elektrinu 154,08 € 22.1.2020 23.1.2020
  18/20 7293130874 VSE faktúra za elektrinu 107,44 € 22.1.2020 23.1.2020
  19/20 7293130873 VSE faktúra za elektrinu 443,32 € 22.1.2020 23.1.2020
  20/20 7294122645 VSE faktúra za elektrinu 78,76 € 22.1.2020 23.1.2020
  21/20 302690947 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 754,74 € 22.1.2020 23.1.2020
  22/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  23/20 8439062681 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,94 € 24.2.2020 25.2.2020
  24/20 2050001 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 267,10 € 22.1.2020 23.1.2020
  25/20 8431746071 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 237,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  26/20 FV20200003 HAMEX, s.r.o. faktúra za opravu strechy 594,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  27/20 120006 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 159,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  28/20 2000001 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 16,75 € 24.2.2020 25.2.2020
  29/20 20500071 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,65 € 22.1.2020 23.1.2020
  30/20 8249468335 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.1.2020 23.1.2020
  31/20 111914351 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 720,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  31/20 5/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 12669,01 € 24.2.2020 25.2.2020
  32/20 4/2020 Jozef Hudáček faktúra za vykonané stavebné práce 1586,95 € 24.2.2020 25.2.2020
  33/20 10200019 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za prečerpávanie odpadovej vody 267,70 € 24.2.2020 25.2.2020
  34/20 2603005742 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 89,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  35/20 20200021 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie pisoárov a kanalizácie 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  36/20 F200002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 306,60 € 11.3.2020 12.3.2020
  37/20 20500236 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,83 € 11.3.2020 12.3.2020
  38/20 FV200387 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1080,82 € 24.2.2020 25.2.2020
  39/20 FV200003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  40/20 F200006 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 381,65 € 24.2.2020 25.2.2020
  41/20 8706859417 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 866,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  42/20 8706859116 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  43/20 8706860154 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  44/20 201902108 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 403,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  45/20 20200113 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  46/20 2020000012 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 145,68 € 24.2.2020 25.2.2020
  47/20 20500338 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,30 € 24.2.2020 25.2.2020
  48/20 7449484530 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  49/20 7449486457 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  50/20 200001 Anna Križánková-RONY faktúra za dodaný tovar 35,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  51/20 1020200058 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,86 € 24.2.2020 25.2.2020
  52/20 8251707525 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 24.2.2020 25.2.2020
  53/20 3026200054 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 376,84 € 24.2.2020 25.2.2020
  54/20 10200043 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie vstupnej šachty 448,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  55/20 20500424 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,77 € 24.2.2020 25.2.2020
  56/20 BO4200181 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  57/20 62020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 13051,50 € 22.4.2020 23.4.2020
  58/20 302020 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2020 na originálne kompetencie 1549,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  59/20 7292918500 VSE faktúra za elektrinu 90,12 € 24.2.2020 25.2.2020
  60/20 7292709966 VSE faktúra za elektrinu 132,90 € 24.2.2020 25.2.2020
  61/20 7294421112 VSE faktúra za elektrinu 146,17 € 24.2.2020 25.2.2020
  62/20 7292709965 VSE faktúra za elektrinu 466,27 € 24.2.2020 25.2.2020
  63/20 7294059708 VSE faktúra za elektrinu 1121,11 € 24.2.2020 25.2.2020
  64/20 2010072 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,88 € 24.2.2020 25.2.2020
  65/20 200078 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  66/20 200077 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 198,75 € 24.2.2020 25.2.2020
  67/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 24.2.2020 25.2.2020
  68/20 2201105270 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 24.2.2020 25.2.2020
  69/20 112000847 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 361,50 € 24.2.2020 25.2.2020
  70/20 410200004 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 59,89 € 24.2.2020 25.2.2020
  71/20 FV200085 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 234,97 € 24.2.2020 25.2.2020
  72/20 F2020020 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 417,71 € 24.2.2020 25.2.2020
  73/20 20200147 Ľubomír Ludvik WINDOORS faktúra za zber a nakladanie s použitým textilom 300,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  74/20 143/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 24.2.2020 25.2.2020
  75/20 003 - 2020 RENDERTEAM, s.r.o. faktúra za vyhotovenie žiadosti o NFP 1000,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  76/20 220045 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 337,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  77/20 200115 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,00 € 21.7.2020 22.7.2020
  78/20 VPF4 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 116,20 € 24.2.2020 25.2.2020
  79/20 20500604 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 70,03 € 24.2.2020 25.2.2020
  80/20 20035 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  82/20 2020000030 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 268,92 € 24.2.2020 25.2.2020
  83/20 FV20200123 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 112,80 € 24.2.2020 25.2.2020
  84/20 20200084 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 156,00 € 24.2.2020 25.2.2020
  85/20 14/2020 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 62,05 € 6.4.2020 7.4.2020
  86/20 FV200001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 157,95 € 11.3.2020 12.3.2020
  87/20 8706894319 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  88/20 8706893500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 816,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  89/20 8706893196 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  90/20 20200186 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  91/20 1/2020 Jaroslav Mitaľ faktúra za opravu zábradlia 135,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  92/20 01/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 395,00 € 11.3.2020 12.3.2020
  93/20 BO4200287 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 18.3.2020 19.3.2020
  94/20 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 22.4.2020 23.4.2020
  95/20 8253958187 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 19.5.2020 20.5.2020
  96/20 3026200087 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 343,55 € 18.3.2020 19.3.2020
  97/20 7292614964 VSE faktúra za elektrinu 110,96 € 6.4.2020 7.4.2020
  98/20 7292431241 VSE faktúra za elektrinu 129,78 € 18.3.2020 19.3.2020
  99/20 7294526234 VSE faktúra za elektrinu 1025,46 € 6.4.2020 7.4.2020
  100/20 7292827104 VSE faktúra za elektrinu 120,13 € 6.4.2020 7.4.2020
  101/20 7292431240 VSE faktúra za elektrinu 415,15 € 6.4.2020 7.4.2020
  102/20 1020200125 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
  103/20 036/20 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 47,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  104/20 20500705 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,32 € 18.3.2020 19.3.2020
  105/20 2010188 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,30 € 18.3.2020 19.3.2020
  106/20 FV200178 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 206,88 € 6.4.2020 7.4.2020
  107/20 F2020039 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 427,01 € 18.3.2020 19.3.2020
  108/20 20kdi00222 EKOTEC spol. s r.o. faktúra za kontrolu bezpečnosti detského ihriska 220,80 € 6.4.2020 7.4.2020
  109/20 03/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 750,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  110/20 02/03/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 550,00 € 18.3.2020 19.3.2020
  111/20 003/2020 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku 1488,90 € 18.3.2020 19.3.2020
  112/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,59 € 6.4.2020 7.4.2020
  113/20 112002249 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 357,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  114/20 4218070742 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.4.2020 7.4.2020
  115/20 20200046 FLORIAN, s.r.o. faktúra za požiarnu striekačku 4500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  116/20 20301 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 17640,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  117/20 3220903197 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 6.4.2020 7.4.2020
  118/20 1560008751 Centrum polygrafických služieb faktúra za dodaný tovar 45,36 € 22.4.2020 23.4.2020
  119/20 200216 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,20 € 6.4.2020 7.4.2020
  120/20 F200011 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za služby plošinou 1260,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  121/20 FV 320059 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 34719,53 € 22.4.2020 23.4.2020
  122/20 FV 320058 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 547,34 € 6.4.2020 7.4.2020
  123/20 10200109 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  124/20 20200006 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 6.4.2020 7.4.2020
  125/20 2005181 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 22.4.2020 23.4.2020
  126/20 200265 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 162,65 € 22.4.2020 23.4.2020
  127/20 20200007 Karem stav s.r.o. faktúra za vytvorenie rozpočtu pre stavbu Obec Kračúnovce 500,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  128/20 2020000045 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 75,92 € 22.4.2020 23.4.2020
  129/20 8110491127 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  130/20 8110491421 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 447,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  131/20 8851960041 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  132/20 200079 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 67,06 € 22.4.2020 23.4.2020
  133/20 20200231 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 22.4.2020 23.4.2020
  134/20 ZP200005 MONDO ITALIA GROUP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 57,99 € 22.4.2020 23.4.2020
  135/20 01/2020 Ján Centek faktúra za vyčistenie a dezinfekciu studne 185,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  136/20 FV200031 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  137/20 2020014 Mesto Giraltovce faktúra za rúška 150,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  138/20 1020200026 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  139/20 8256224061 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 46,18 € 22.4.2020 23.4.2020
  140/20 - Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 12,94 € 19.5.2020 20.5.2020
  141/20 F2020061 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,58 € 22.4.2020 23.4.2020
  142/20 F2020053 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 142,19 € 22.4.2020 23.4.2020
  143/20 1020200216 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,03 € 22.4.2020 23.4.2020
  144/20 FV200239 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 72,42 € 22.4.2020 23.4.2020
  145/20 BO4200622 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 9,60 € 22.4.2020 23.4.2020
  146/20 112003046 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 746,10 € 22.4.2020 23.4.2020
  147/20 3026200217 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za uloženie a zneškodnenie odpadu 666,67 € 22.4.2020 23.4.2020
  148/20 200347 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,10 € 22.4.2020 23.4.2020
  149/20 7292343433 VSE faktúra za elektrinu 142,45 € 22.4.2020 23.4.2020
  150/20 7294219596 VSE faktúra za elektrinu 424,72 € 22.4.2020 23.4.2020
  151/20 20201085 FLORIAN, s.r.o. faktúra za hasičskú striekačku 8448,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  152/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.4.2020 23.4.2020
  153/20 200304 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za traktor 24320,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  154/20 200100317 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2020 420,00 € 22.4.2020 23.4.2020
  155/20 FV 320105 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2996,54 € 22.4.2020 23.4.2020
  156/20 7294423297 VSE faktúra za elektrinu 73,46 € 22.4.2020 23.4.2020
  157/20 7293937623 VSE faktúra za elektrinu 1054,09 € 22.4.2020 23.4.2020
  158/20 7294219597 VSE faktúra za elektrinu 85,99 € 22.4.2020 23.4.2020
  159/20 20040070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 760,15 € 22.4.2020 23.4.2020
  160/20 007/2020 Ján Pavlík faktúra za servis plynového kotla 361,32 € 22.4.2020 23.4.2020
  161/20 220086 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 99,60 € 15.6.2020 16.6.2020
  162/20 4/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 250,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  163/20 20kdi00359 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 19.5.2020 20.5.2020
  164/20 F20052 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 607,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  165/20 F20051 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  166/20 84187063 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  167/20 10200152 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 121,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  168/20 5420066988 ELKTROSPED, a.s. faktúra za dodaný tovar 333,90 € 19.5.2020 20.5.2020
  169/20 FV20200285 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 56,40 € 19.5.2020 20.5.2020
  170/20 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  171/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dezinfekciu priestorov domu smútku 15,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  172/20 2372020 PETINA Ingrid Lineková faktúra za dekontamináciu chladiaceho zariadenia domu smútku 70,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  173/20 FV200155 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  174/20 20200300 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 19.5.2020 20.5.2020
  175/20 8716616500 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  176/20 8716617592 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  177/20 8716616792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 172,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  178/20 2020000063 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 211,24 € 19.5.2020 20.5.2020
  179/20 8258498980 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,98 € 19.5.2020 20.5.2020
  180/20 21/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodanie a montáž prvkov detského ihriska 1250,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  181/20 7499720944 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  182/20 7499719068 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  183/20 200519 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 53,10 € 19.5.2020 20.5.2020
  184/20 3026200267 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 661,50 € 19.5.2020 20.5.2020
  185/20 FV20200328 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 58,80 € 19.5.2020 20.5.2020
  186/20 112004352 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 359,40 € 19.5.2020 20.5.2020
  187/20 FV 320204 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 1186,54 € 19.5.2020 20.5.2020
  188/20 7292523986 VSE faktúra za elektrinu 73,63 € 19.5.2020 20.5.2020
  189/20 7294221983 VSE faktúra za elektrinu 65,04 € 15.6.2020 16.6.2020
  190/20 7292523985 VSE faktúra za elektrinu 334,94 € 15.6.2020 16.6.2020
  191/20 7294062174 VSE faktúra za elektrinu 983,99 € 15.6.2020 16.6.2020
  192/20 7294124721 VSE faktúra za elektrinu 113,24 € 15.6.2020 16.6.2020
  193/20 86103235 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2021" 36,00 € 19.5.2020 20.5.2020
  194/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 15.6.2020 16.6.2020
  195/20 5/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 385,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  196/20 200586 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 282,21 € 15.6.2020 16.6.2020
  197/20 20050109 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 123,30 € 15.6.2020 16.6.2020
  198/20 10200170 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 242,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  199/20 FV 320260 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 788,50 € 15.6.2020 16.6.2020
  200/20 220103 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 238,56 € 15.6.2020 16.6.2020
  201/20 FV200970 TOMKAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 109,51 € 15.6.2020 16.6.2020
  202/20 0020628010015 Slovenská pošta, a.s. faktúra za splnomocnenie 3,50 € 15.6.2020 16.6.2020
  203/20 200076 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 36,31 € 15.6.2020 16.6.2020
  204/20 8716651173 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  205/20 8716650378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 75,00 € 23.6.2020 24.6.2020
  206/20 8716650089 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  207/20 2020000081 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 129,21 € 15.6.2020 16.6.2020
  208/20 220018 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 493,68 € 15.6.2020 16.6.2020
  209/20 200152 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,41 € 15.6.2020 16.6.2020
  210/20 20200397 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 15.6.2020 16.6.2020
  211/20 FV200160 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 15.6.2020 16.6.2020
  212/20 3026200319 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 774,16 € 15.6.2020 16.6.2020
  213/20 2273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 15.6.2020 16.6.2020
  214/20 8262018642 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 66,14 € 23.6.2020 24.6.2020
  215/20 421785610 Alza.cz a.s. faktúra za notebook 503,60 € 27.7.2020 28.7.2020
  216/20 7292221534 VSE faktúra za elektrinu 61,03 € 23.6.2020 24.6.2020
  217/20 7294426483 VSE faktúra za elektrinu 209,50 € 23.6.2020 24.6.2020
  218/20 7294426484 VSE faktúra za elektrinu 76,33 € 23.6.2020 24.6.2020
  219/20 7292526233 VSE faktúra za elektrinu 70,24 € 23.6.2020 24.6.2020
  220/20 7293422676 VSE faktúra za elektrinu 910,40 € 23.6.2020 24.6.2020
  221/20 FV 320351 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 925,66 € 23.6.2020 24.6.2020
  222/20 FO200022 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 23.6.2020 24.6.2020
  223/20 112006002 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 753,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  224/20 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 23.6.2020 24.6.2020
  225/20 2000030 INŠTAL - CENTRUM s.r.o. faktúra za dodaný tovar 93,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  226/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 14,54 € 23.6.2020 24.6.2020
  227/20 2006000617 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 48,00 € 23.6.2020 24.6.2020
  228/20 20501698 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,79 € 23.6.2020 24.6.2020
  229/20 OF20062 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 124,53 € 23.6.2020 24.6.2020
  230/20 2020136 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 370,60 € 23.6.2020 24.6.2020
  231/20 475/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 23.6.2020 24.6.2020
  232/20 3220334714 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 2123,40 € 1.7.2020 2.7.2020
  233/20 29/2020 Zahrajme sa s.r.o. faktúra za dodaný tovar 2412,00 € 27.7.2020 28.7.2020
  234/20 20200268 SUPER EXPRES, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 276,00 € 1.7.2020 2.7.2020
  235/20 4218074792 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 281,05 € 1.7.2020 2.7.2020
  236/20 FA200152 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 1.7.2020 2.7.2020
  237/20 FV20200452 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,00 € 1.7.2020 2.7.2020
  238/20 2020000099 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 148,32 € 1.7.2020 2.7.2020
  239/20 FSK2000244 Zábavné učení, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 629,56 € 1.7.2020 2.7.2020
  240/20 20200457 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 16.7.2020 17.7.2020
  241/20 FV200164 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  242/20 7/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 255,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  243/20 FV201877 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 334,48 € 16.7.2020 17.7.2020
  244/20 2010326 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 11,78 € 16.7.2020 17.7.2020
  245/20 8707019218 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  246/20 8707020026 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  247/20 8707018936 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  248/20 14/2020 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 88,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  249/20 8263902419 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 71,08 € 21.7.2020 22.7.2020
  250/20 10200236 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 160,90 € 16.7.2020 17.7.2020
  251/20 3026200413 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 372,08 € 16.7.2020 17.7.2020
  252/20 112006983 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 387,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  253/20 OF20085 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  254/20 1020200465 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 88,30 € 16.7.2020 17.7.2020
  255/20 FV200352 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 169,21 € 16.7.2020 17.7.2020
  256/20 BO4201075 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 16.7.2020 17.7.2020
  257/20 7293424771 VSE faktúra za elektrinu 189,08 € 21.7.2020 22.7.2020
  258/20 7294064226 VSE faktúra za elektrinu 61,86 € 21.7.2020 22.7.2020
  259/20 7292922279 VSE faktúra za elektrinu 57,60 € 21.7.2020 22.7.2020
  260/20 7292712716 VSE faktúra za elektrinu 970,72 € 21.7.2020 22.7.2020
  261/20 7293424772 VSE faktúra za elektrinu 127,34 € 16.7.2020 17.7.2020
  262/20 01/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 600,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  263/20 02/07/2020 Ing. Emil Mati Faktúra za výkon procesu VO 850,00 € 16.7.2020 17.7.2020
  264/20 FA200181 Probasec s.r.o. faktúra za kamerový sytém 3221,40 € 16.7.2020 17.7.2020
  265/20 ZEO200747 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 21.7.2020 22.7.2020
  266/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 21.7.2020 22.7.2020
  267/20 F20119 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 238,47 € 21.7.2020 22.7.2020
  268/20 F20118 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 51,13 € 21.7.2020 22.7.2020
  269/20 20200123 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 120,00 € 21.7.2020 22.7.2020
  270/20 1202206520 ŠEVT a.s. faktúra za dodaný tovar 24,17 € 21.7.2020 22.7.2020
  271/20 4218075597 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 11,10 € 21.7.2020 22.7.2020
  272/20 F2020085 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 194,42 € 21.7.2020 22.7.2020
  273/20 F2020095 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 238,60 € 21.7.2020 22.7.2020
  274/20 FV 320550 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 64,98 € 27.7.2020 28.7.2020
  275/20 2040523 PROMETEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3190,00 € 27.7.2020 28.7.2020
  276/20 20-07-018 ALUPROJEKT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 913,20 € 11.8.2020 12.8.2020
  277/20 FV200309 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  278/20 20200530 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 11.8.2020 12.8.2020
  279/20 20070216 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 126,59 € 11.8.2020 12.8.2020
  280/20 8707046847 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  281/20 8707045770 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  281/20 8707046049 SPP. faktúra za opakovanú dodávku plynu 70,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  282/20 2007023 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 116,78 € 11.8.2020 12.8.2020
  283/20 200716 AGRO-SPIŠ s.r.o. faktúra za dodaný tovar 152,48 € 11.8.2020 12.8.2020
  284/20 8265766037 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 67,99 € 27.8.2020 28.8.2020
  285/20 2020000117 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 246,09 € 11.8.2020 12.8.2020
  286/20 7469620139 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 11.8.2020 12.8.2020
  287/20 7469618351 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  288/20 FV20200574 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,20 € 11.8.2020 12.8.2020
  289/20 220149 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 200,16 € 11.8.2020 12.8.2020
  290/20 3026200453 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 868,22 € 11.8.2020 12.8.2020
  291/20 112008358 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 786,90 € 11.8.2020 12.8.2020
  292/20 9/2020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené zváracké práce 504,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  293/20 7293772865 VSE faktúra za elektrinu 48,74 € 27.8.2020 28.8.2020
  294/20 7293941449 VSE faktúra za elektrinu 60,47 € 27.8.2020 28.8.2020
  295/20 7292530122 VSE faktúra za elektrinu 67,73 € 27.8.2020 28.8.2020
  296/20 7293772864 VSE faktúra za elektrinu 223,26 € 27.8.2020 28.8.2020
  297/20 7292714959 VSE faktúra za elektrinu 1003,20 € 27.8.2020 28.8.2020
  298/20 4852040 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 731,50 € 27.8.2020 28.8.2020
  299/20 FV 320667 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za zhotovenie oceľovej bránky 299,16 € 27.8.2020 28.8.2020
  300/20 210196 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 530,52 € 27.8.2020 28.8.2020
  301/20 9000369444 SPP faktúra za výmenu RTP PO 56,16 € 27.8.2020 28.8.2020
  302/20 200257 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 187,44 € 27.8.2020 28.8.2020
  303/20 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 27.8.2020 28.8.2020
  304/20 20200151 Neito, s.r.o. faktúra za riešenie PBS 60,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  305/20 20200204 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za dodaný tovar 471,41 € 27.8.2020 28.8.2020
  306/20 202019 František Babuščák faktúra za montáž žalúzii 144,00 € 27.8.2020 28.8.2020
  307/20 FA200131 Ján Trudič - PEJTR faktúra za dodaný tovar 80,58 € 27.8.2020 28.8.2020
  308/20 FA200195 Probasec s.r.o. faktúra za dodaný tovar 229,20 € 8.9.2020 9.9.2020
  309/20 FV 320708 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce pri úprave cesty 1293,35 € 8.9.2020 9.9.2020
  310/20 FV 320709 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce na ZŠ Kračúnovce 8752,16 € 8.9.2020 9.9.2020
  311/20 784/2020 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 155,28 € 8.9.2020 9.9.2020
  312/20 20200601 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 8.9.2020 9.9.2020
  313/20 FV 320726 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 450,54 € 8.9.2020 9.9.2020
  314/20 2020070043 DRÁČIK - DIVI spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 366,41 € 8.9.2020 9.9.2020
  315/20 220163 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 114,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  316/20 FV200313 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  317/20 FA200131 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 111,06 € 8.9.2020 9.9.2020
  318/20 200289 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 320,09 € 8.9.2020 9.9.2020
  319/20 8823001347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  320/20 8823000267 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 8.9.2020 9.9.2020
  321/20 8823000543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 139,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  322/20 4852041 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 238,33 € 8.9.2020 9.9.2020
  323/20 8267615162 Slovak Telekom, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 30.9.2020 1.10.2020
  324/20 112020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 150,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  325/20 20202049 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 39,60 € 30.9.2020 1.10.2020
  326/20 201006 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 254,43 € 30.9.2020 1.10.2020
  327/20 100008656 Prvá Komunálna Finančná, a.s. faktúra za poistenie majetku 75,09 € 30.9.2020 1.10.2020
  328/20 3026200508 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 396,90 € 30.9.2020 1.10.2020
  329/20 202050 Plynoservis - Marcel Komár faktúra za prevádzku kotla - byt K-277 138,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  330/20 200006 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 91,15 € 30.9.2020 1.10.2020
  331/20 200005 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt K-277 230,55 € 30.9.2020 1.10.2020
  332/20 4852046 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 722,80 € 30.9.2020 1.10.2020
  333/20 20502596 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 30,03 € 30.9.2020 1.10.2020
  334/20 112009785 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 415,80 € 30.9.2020 1.10.2020
  335/20 382520 Raval Trade, s.r.o. faktúra za sušičku TJ 339,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  336/20 132020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce byt K-277 450,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  337/20 7293352714 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 392,30 € 30.9.2020 1.10.2020
  338/20 7293030226 VSE faktúra za elektrinu TJ 66,40 € 30.9.2020 1.10.2020
  339/20 7293617768 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 122,65 € 30.9.2020 1.10.2020
  340/20 7293775304 VSE faktúra za elektrinu ČOV 944,34 € 30.9.2020 1.10.2020
  341/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 73,04 € 30.9.2020 1.10.2020
  342/20 8610201095 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za časopis ROPO 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  343/20 2573120068 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 10,16 € 30.9.2020 1.10.2020
  344/20 510030743 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 203,11 € 30.9.2020 1.10.2020
  345/20 2005858100 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za časopis Finančný spravodajca 26,40 € 30.9.2020 1.10.2020
  346/20 20502717 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 63,98 € 30.9.2020 1.10.2020
  347/20 201047 FISTAV, s.r.o. faktúra za rotačnu kosačku Stiga - OcÚ 479,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  348/20 2009007 Aluprojekt, s.r.o. faktúra za vitrínu 913,20 € 30.9.2020 1.10.2020
  349/20 2613003116 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné "Právo pre ROPO a obce" 129,00 € 30.9.2020 1.10.2020
  350/20 6815952202 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 32,69 € 30.9.2020 1.10.2020
  351/20 20090318 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 30.9.2020 1.10.2020
  352/20 201925 TOMKAT s.r.o. faktúra za kotol byt K-277 1266,31 € 30.9.2020 1.10.2020
  353/20 32020 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce v budove MŠ 1150,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  354/20 8707096584 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu MŠ 486,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  355/20 8707096860 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu OcÚ 430,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  356/20 8707097675 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu TJ, BH 802,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  357/20 200328 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 259,56 € 2.11.2020 2.11.2020
  358/20 200220 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za riad ŠJ MŠ 44,30 € 2.11.2020 2.11.2020
  359/20 200456 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  360/20 20200669 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 2.11.2020 2.11.2020
  361/20 1992020 Ing. Emil Mati faktúra za znalecký posudok 195,06 € 2.11.2020 2.11.2020
  362/20 20502857 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 42,99 € 2.11.2020 2.11.2020
  363/20 20502971 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 37,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  364/20 VPF20 KNIHA PLUS, spol. s r.o. faktúra za školské pomôcky 99,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  365/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 2.11.2020 2.11.2020
  366/20 142020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 190,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  367/20 2020000156 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 179,42 € 2.11.2020 2.11.2020
  368/20 1020200700 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 76,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  369/20 20150 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  370/20 FV200288 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 2.11.2020 2.11.2020
  371/20 BO5203101 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.11.2020 2.11.2020
  372/20 3026200585 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 863,06 € 2.11.2020 2.11.2020
  373/20 20200256 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za opravu odkvapového zvodu 40,30 € 2.11.2020 2.11.2020
  374/20 3220911581 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1065,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  375/20 7293566567 VSE faktúra za elektrinu 82,07 € 2.11.2020 2.11.2020
  376/20 7294128786 VSE faktúra za elektrinu 448,02 € 2.11.2020 2.11.2020
  377/20 7293621288 VSE faktúra za elektrinu 138,07 € 2.11.2020 2.11.2020
  378/20 7294429647 VSE faktúra za elektrinu 962,22 € 2.11.2020 2.11.2020
  379/20 20503116 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 30,09 € 2.11.2020 2.11.2020
  380/20 220190 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 87,60 € 2.11.2020 2.11.2020
  381/20 20202061 Súkromná stredná odborná škola, Giraltovce faktúra za čistenie obrusov 40,50 € 2.11.2020 2.11.2020
  382/20 4852052 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 145,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  383/20 4852051 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar MŠ 70,68 € 2.11.2020 2.11.2020
  384/20 20201197 Ferex, s.r.o. faktúra za kontajnery 1267,20 € 2.11.2020 2.11.2020
  385/20 2290113672 VSE faktúra za elektrinu MŠ 130,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  386/20 2577783413 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 7,80 € 2.11.2020 2.11.2020
  387/20 511013144 Allianz Slovenská poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie budov 66,39 € 2.11.2020 2.11.2020
  388/20 20100351 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 490,54 € 2.11.2020 2.11.2020
  389/20 112011674 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 791,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  390/20 200488 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 353,04 € 2.11.2020 2.11.2020
  391/20 20138 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 30,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  392/20 2020129 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 670,66 € 2.11.2020 2.11.2020
  393/20 210261 Ludus, s.r.o. faktúra za ochranné pomôcky ŠJ ZŠ 82,10 € 2.11.2020 2.11.2020
  394/20 20200810 A4ka, s.r.o. faktúra za magnetickú tabuľu - cintorín 43,20 € 2.11.2020 2.11.2020
  395/20 112020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - rekonštrukcia kúpelne 3945,86 € 2.11.2020 2.11.2020
  396/20 4218078996 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody ZŠ 93,15 € 2.11.2020 2.11.2020
  397/20 4218078995 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody MŠ 94,75 € 2.11.2020 2.11.2020
  398/20 20503253 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 60,73 € 2.11.2020 2.11.2020
  399/20 220000244 MOLPIR, s.r.o. faktúra za dávkovač dezinfekcie 304,50 € 2.11.2020 2.11.2020
  400/20 2020100484 Decor Factory, s.r.o. faktúra za svetelnú reťaz 699,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  401/20 4852053 ADELAJDA s.r.o. faktúra za dezinfekciu 72,00 € 2.11.2020 2.11.2020
  402/20 20200690 SOBA, s.r.o. faktúra za vianočné ozdoby 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
  403/20 20100364 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 102,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  404/20 20200742 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 1.12.2020 2.12.2020
  405/20 200173 Ján Trudič - PEJTR faktúra za pečiatky 38,64 € 1.12.2020 2.12.2020
  406/20 10200437 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 1.12.2020 2.12.2020
  407/20 200460 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  408/20 2020000175 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 168,77 € 1.12.2020 2.12.2020
  409/20 152020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 330,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  410/20 20200357 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 1.12.2020 2.12.2020
  411/20 8726454354 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 802,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  412/20 8726453281 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 486,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  413/20 8726453553 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 712,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  414/20 200262 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za materiál 22,70 € 1.12.2020 2.12.2020
  415/20 200358 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 161,17 € 1.12.2020 2.12.2020
  416/20 20426481 B2B Partner, s.r.o. faktúra za kancelárske kreslá 231,60 € 1.12.2020 2.12.2020
  417/20 200394 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za drogériu OcÚ 54,79 € 1.12.2020 2.12.2020
  418/20 7459686269 VSE faktúra za elektrinu 215,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  419/20 7459688040 VSE faktúra za elektrinu 99,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  420/20 20200667 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 210,80 € 1.12.2020 2.12.2020
  421/20 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  422/20 3026200621 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 793,80 € 1.12.2020 2.12.2020
  423/20 1020200798 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 44,23 € 1.12.2020 2.12.2020
  424/20 20008 Chlista s.r.o. faktúra za stravu 112,06 € 1.12.2020 2.12.2020
  425/20 5203615 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 1.12.2020 2.12.2020
  426/20 220237 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 463,32 € 1.12.2020 2.12.2020
  427/20 20503439 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 28,74 € 1.12.2020 2.12.2020
  428/20 7292924961 VSE faktúra za elektrinu 1033,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  429/20 7293139470 VSE faktúra za elektrinu 91,66 € 1.12.2020 2.12.2020
  430/20 7292437862 VSE faktúra za elektrinu 162,10 € 1.12.2020 2.12.2020
  431/20 7292622794 VSE faktúra za elektrinu 481,46 € 1.12.2020 2.12.2020
  432/20 7292622795 VSE faktúra za elektrinu 145,04 € 1.12.2020 2.12.2020
  433/20 2020139 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 137,30 € 1.12.2020 2.12.2020
  434/20 2020143 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 528,28 € 1.12.2020 2.12.2020
  435/20 2020155 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 40,34 € 1.12.2020 2.12.2020
  436/20 4852058 ADELAJDA s.r.o. faktúra za tovar ŠKD 335,51 € 1.12.2020 2.12.2020
  437/20 162020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 220,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  438/20 20427568 B2B Partner, s.r.o. faktúra za interierové vybavenie 254,40 € 1.12.2020 2.12.2020
  439/20 2582394398 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 1.12.2020 2.12.2020
  440/20 200580 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 205,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  441/20 112013211 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 1.12.2020 2.12.2020
  442/20 112013355 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 9,60 € 1.12.2020 2.12.2020
  443/20 20025 MERLAND, s.r.o. faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie 360,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  444/20 11592020 EKOLAB s.r.o. faktúra za rozbor vody ČOV 155,28 € 1.12.2020 2.12.2020
  445/20 100008656 PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 337,50 € 1.12.2020 2.12.2020
  446/20 200008 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál ZŠ ŠJ 161,84 € 1.12.2020 2.12.2020
  447/20 202066 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu OP7 modulu pre ČOV 1524,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  448/20 6592311757 KOOPERATIVA poistovna, a.s. faktúra za PZP 119,42 € 1.12.2020 2.12.2020
  449/20 20503538 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 36,72 € 1.12.2020 2.12.2020
  450/20 200039 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 893,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  451/20 200015 NORTH EAST faktúra za stavebné práce - odborné učebne ZŠ 34745,30 € 1.12.2020 2.12.2020
  452/20 172020 Pavol Šebeš faktúra za zváracie práce na roštoch v rigoly 644,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  453/20 2011016 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 123,29 € 1.12.2020 2.12.2020
  454/20 2100322181 ZMOS faktúra za členský príspevok na rok 2021 218,77 € 1.12.2020 2.12.2020
  455/20 22020 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 4000,00 € 1.12.2020 2.12.2020
  456/20 321051 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za kamenivo 44,66 € 1.12.2020 2.12.2020
  457/20 12020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za výrobu nábytku 1351,92 € 1.12.2020 2.12.2020
  458/20 6150873409 NAY, a.s. faktúra za elektrospotrebiče 178,99 € 1.12.2020 2.12.2020
  459/20 20200308 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 1.12.2020 2.12.2020
  460/20 200465 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  461/20 142020 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce - oprava kancelárii OcÚ 20675,15 € 4.1.2021 5.1.2021
  462/20 20200739 LIM PO s.r.o. faktúra za vlaky, erb 793,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  464/20 322020 TP Projekt, s.r.o. faktúra za projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia kotolne ZŠ 3000,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  465/20 8842434479 SPP faktúra za dodávku plynu OcÚ+DN 839,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  466/20 8842434207 SPP faktúra za dodávku plynu MŠ 488,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  467/20 8842435270 SPP faktúra za dodávku plynu TJ 802,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  468/20 20200815 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
  469/20 2011022 BESTYL s.r.o. faktúra za dodávkú betonárskej ocele 14,72 € 4.1.2021 5.1.2021
  470/20 200417 MAKRI Plus, s.r.o. faktúra za tovar OcÚ 17,25 € 4.1.2021 5.1.2021
  471/20 2020000194 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  472/20 20503733 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 70,36 € 4.1.2021 5.1.2021
  473/20 20110406 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 133,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  474/20 20200313 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za žalúzie OcÚ 258,52 € 4.1.2021 5.1.2021
  475/20 200009 MIRAD s.r.o. faktúra za materiál byt 425 110,93 € 4.1.2021 5.1.2021
  476/20 8273185418 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 68,08 € 4.1.2021 5.1.2021
  477/20 10200200890 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 27,91 € 4.1.2021 5.1.2021
  478/20 6812924687 Komunálna poisťovňa, a.s. Úhrada poistného za poistenie majetku 445,01 € 4.1.2021 5.1.2021
  479/20 200030 Jozef Jurč-ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 526,44 € 4.1.2021 5.1.2021
  480/20 20503831 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za mäsové výrobky 41,51 € 4.1.2021 5.1.2021
  481/20 5204080 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz kuchynského odpadu MŠ 48,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  482/20 2020002 WONDER GROUP s.r.o. faktúra za montáž počítačovej siete a WiFi 836,15 € 4.1.2021 5.1.2021
  483/20 210315 Ludus, s.r.o. faktúra za pracovné pomôcky ŠJ ZŠ 81,48 € 4.1.2021 5.1.2021
  484/20 3026200684 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 494,06 € 4.1.2021 5.1.2021
  485/20 2001 Jozef Diky - Dial faktúra za opravu zabezpečovacieho systému OcÚ 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  486/20 7294530120 VSE faktúra za elektrinu MŠ 135,32 € 4.1.2021 5.1.2021
  487/20 7294530119 VSE faktúra za elektrinu VS ZŠ 540,31 € 4.1.2021 5.1.2021
  488/20 7292625043 VSE faktúra za elektrinu TJ 77,88 € 4.1.2021 5.1.2021
  489/20 7293779976 VSE faktúra za elektrinu VS MŠ 175,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  490/20 7294333071 VSE faktúra za elektrinu ČOV 988,32 € 4.1.2021 5.1.2021
  491/20 20200315 EkoStylPartner s.r.o. faktúra za montáž žalúzii OcÚ 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  492/20 192020 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 205,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  493/20 1013122020 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za podlahu ŠKD 401,48 € 4.1.2021 5.1.2021
  494/20 200023 Elegast s.r.o. faktúra za tovar ŠJ ZŠ 63,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  495/20 200469 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  496/20 112014085 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 422,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  497/20 2405404723 Generali Poisťovňa, a. s. faktúra za havarijné positenie 316,94 € 4.1.2021 5.1.2021
  498/20 2020165 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za potraviny MŠ 392,41 € 4.1.2021 5.1.2021
  499/20 200657 Martin Mikula - MARKO faktúra za potraviny MŠ 247,09 € 4.1.2021 5.1.2021
  500/20 220122 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 380,99 € 4.1.2021 5.1.2021
  501/20 3273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za časopis Včielka - MŠ 13,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  502/20 - Lacné tabule faktúra za pomôcky ŠKD 67,52 € 4.1.2021 5.1.2021
  503/20 2587119127 Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 6,49 € 4.1.2021 5.1.2021
  504/20 201323 FISTAV, s.r.o. faktúra za materiál OcÚ 173,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  505/20 220160 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby OcÚ 293,89 € 4.1.2021 5.1.2021
  506/20 220161 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za kancelárske potreby ŠJ MŠ 58,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  507/20 61848659 PORADCA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  508/20 20086 Velotera - Ing. Peter Dzadík faktúra za opravu traktorovej kosačky TJ 225,54 € 4.1.2021 5.1.2021
  509/20 6806466640 Komunálna poisťovňa, a.s. faktúra za poistenie strojov a zariadení 244,51 € 4.1.2021 5.1.2021
  510/20 10200474 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 147,20 € 4.1.2021 5.1.2021
  511/20 20219 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  512/20 222020 Stoľar Marcin s.r.o. faktúra za nábytok OcÚ 3154,43 € 4.1.2021 5.1.2021
  513/20 17782020 Prima banka Slovensko, a.s. Poplatok za vedenie účtu 53,98 € 4.1.2021 5.1.2021
  514/20 220281 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu rozhlasu 66,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  515/20 200010 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za tovar OcÚ 710,10 € 4.1.2021 5.1.2021
  516/20 2020051 Mesto Giraltovce faktúra za poštovné stavebný úrad 49,95 € 4.1.2021 5.1.2021
  517/20 10230773 MOB Interier s.r.o. faktúra za stoličky OcÚ 366,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  518/20 752020 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2019 1800,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  519/20 10200510 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za čistenie ČOV 258,60 € 4.1.2021 5.1.2021
  520/20 20200907 LIM PO s.r.o. faktúra za informačné tabule OcÚ 59,70 € 4.1.2021 5.1.2021
  521/20 332020 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP 334,00 € 4.1.2021 5.1.2021
  522/20 20200898 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 213,72 € 4.1.2021 5.1.2021
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/19 FV180804 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 23,31 € 19.3.2019 20.3.2019
  2/19 3291370025 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 19.3.2019 20.3.2019
  3/19 FV180951 PP PROTECT s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  4/19 2018238 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 162,69 € 22.1.2019 23.1.2019
  5/19 40989/2019 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné publikácií 58,80 € 22.1.2019 23.1.2019
  6/19 8223972180 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,85 € 22.1.2019 23.1.2019
  7/19 302680861 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 499,86 € 22.1.2019 23.1.2019
  8/19 1522019 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2019 32,86 € 22.1.2019 23.1.2019
  9/19 BRO182118 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 22.1.2019 23.1.2019
  10/19 201802015 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 22.1.2019 23.1.2019
  11/19 180028 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - silvestrovský večer 170,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  12/19 1020180032 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 52,17 € 28.1.2019 28.1.2019
  13/19 318509 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za výrobu a montáž zábradlia 429,98 € 22.1.2019 23.1.2019
  14/19 7293753278 VSE faktúra za elektrinu 101,75 € 22.1.2019 23.1.2019
  15/19 5041801782 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 14,90 € 22.1.2019 23.1.2019
  16/19 7292910370 VSE faktúra za elektrinu 73,54 € 22.1.2019 23.1.2019
  17/19 7293753277 VSE faktúra za elektrinu 407,41 € 22.1.2019 23.1.2019
  18/19 7293020798 VSE faktúra za elektrinu 1020,32 € 22.1.2019 23.1.2019
  19/19 19010003 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,34 € 22.1.2019 23.1.2019
  20/19 99500060 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,02 € 28.1.2019 28.1.2019
  21/19 8706510120 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 862,00 € 28.1.2019 28.1.2019
  22/19 8706510792 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  23/19 7244271474 VSE faktúra za elektrinu 282,02 € 28.1.2019 28.1.2019
  24/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 28.1.2019 28.1.2019
  25/19 10190010 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 80,20 € 7.2.2019 8.2.2019
  26/19 8706509822 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.1.2019 23.1.2019
  27/19 19010 Ľubomír Spigeľ - VÁHOSPOL faktúra za prípravu váh k úradnému overeniu 100,80 € 7.2.2019 8.2.2019
  28/19 201802168 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 173,26 € 7.2.2019 8.2.2019
  29/19 99500138 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,57 € 28.1.2019 28.1.2019
  30/19 1901349 SLOVGRAM faktúra za autorské práva 38,40 € 7.2.2019 8.2.2019
  31/19 FV 319003 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 10655,12 € 7.2.2019 8.2.2019
  32/19 F190003 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 398,52 € 7.2.2019 8.2.2019
  33/19 519301298 Slovenská legálna metrológia , n.o. faktúra za overenie váh 84,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  34/19 99500227 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,04 € 7.2.2019 8.2.2019
  35/19 42193073 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 170,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  36/19 8696858614 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  37/19 8696857951 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 835,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  38/19 8696857643 RNDr. Radomír babiak, PhD. faktúra za vypracovanie Programu odpadového hospodárstva obce 437,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  39/19 FV190064 AGRO BILLY s.r.o. faktúra za dodaný tovar 172,50 € 20.2.2019 21.2.2019
  40/19 20190044 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  41/19 2019015 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 322,38 € 7.2.2019 8.2.2019
  42/19 FS1902 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 90,00 € 7.2.2019 8.2.2019
  43/19 19010020 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1485,30 € 7.2.2019 8.2.2019
  44/19 8225999062 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 20.2.2019 21.2.2019
  45/19 1910049 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 20.2.2019 21.2.2019
  46/19 99500292 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,87 € 7.2.2019 8.2.2019
  47/19 FV190003 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  48/19 FV190001 Marián Vasilišin faktúra za odhrnanie snehu 640,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  49/19 20190001 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie rozpočtu 185,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  50/19 302690015 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 761,08 € 20.2.2019 21.2.2019
  51/19 7456175267 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  52/19 7456173187 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  53/19 005/2019 Ján Pavlík faktúra za servisnú prehliadku plynového spotrebiča 659,30 € 20.2.2019 21.2.2019
  54/19 1020190005 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,67 € 20.2.2019 21.2.2019
  55/19 410190008 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 78,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  56/19 BO4190094 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 20.2.2019 21.2.2019
  57/19 01/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 115,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  58/19 02/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  59/19 FV190071 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 85,72 € 20.2.2019 21.2.2019
  60/19 7292330384 VSE faktúra za elektrinu 388,92 € 20.2.2019 21.2.2019
  61/19 7293335760 VSE faktúra za elektrinu 1067,41 € 20.2.2019 21.2.2019
  62/19 7293755836 VSE faktúra za elektrinu 76,98 € 20.2.2019 21.2.2019
  63/19 7292330385 VSE faktúra za elektrinu 105,28 € 20.2.2019 21.2.2019
  65/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 1.3.2019 4.3.2019
  66/19 62019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 12012,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  67/19 302019 SOcÚ Giraltovce faktúra za služby na rok 2019 na originálne kompetencie 1443,00 € 4.4.2019 5.4.2019
  68/19 FV1190574 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 577,74 € 1.3.2019 4.3.2019
  69/19 219027 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 225,60 € 20.2.2019 21.2.2019
  70/19 1950078 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 177,84 € 1.3.2019 4.3.2019
  71/19 20190015 MARO, s.r.o. faktúra za výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 16642,18 € 1.3.2019 4.3.2019
  72/19 13/2019 Podduklianska knižnica faktúra za poskytnuté služby bibliobusom 117,00 € 20.2.2019 21.2.2019
  73/19 03/2019 Pavol Šebeš faktúra za demontáž a montáž ponorného čerpadla 250,00 € 1.3.2019 4.3.2019
  74/19 99500479 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 48,46 € 20.2.2019 21.2.2019
  75/19 14/2019 Karpatský euroregión Slovensko faktúra za členský poplatok 61,20 € 19.3.2019 20.3.2019
  76/19 F2019008 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 338,30 € 1.3.2019 4.3.2019
  77/19 2191105719 SOZA faktúra za autorskú odmenu 20,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  78/19 19kdi00138 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského ihriska 220,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  79/19 20190002 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie žiadosti pre obec 200,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  80/19 04/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 595,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  81/19 3/2/19 Marián Tkáč faktúra za dodaný tovar 92,00 € 1.3.2019 4.3.2019
  82/19 19034 Milan Groško - MGP faktúra za poskytnuté služby odbornej spôsobilosti pri prevádzkovaní pohrebiska 50,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  83/19 1910143 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,43 € 19.3.2019 20.3.2019
  84/19 19020070 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 699,90 € 19.3.2019 20.3.2019
  85/19 F190010 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 342,39 € 19.3.2019 20.3.2019
  86/19 8706563538 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  87/19 8706562674 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 787,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  88/19 8706562355 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  89/19 20190105 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 130,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  90/19 201902 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie na ČOV 142,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  91/19 2019032 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 154,83 € 19.3.2019 20.3.2019
  92/19 FV190006 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,39 € 19.3.2019 20.3.2019
  93/19 8228042723 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 19.3.2019 20.3.2019
  94/19 F190034 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 19.3.2019 20.3.2019
  95/19 180/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  96/19 302690074 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 352,70 € 19.3.2019 20.3.2019
  97/19 FV190008 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 19.3.2019 20.3.2019
  98/19 1020190011 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,60 € 19.3.2019 20.3.2019
  99/19 FV190001 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 184,68 € 19.3.2019 20.3.2019
  100/19 BO4190294 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  101/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 17.4.2019 18.4.2019
  102/19 FV 319035 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 415,92 € 19.3.2019 20.3.2019
  103/19 FV190002 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 125,05 € 19.3.2019 20.3.2019
  104/19 FV190003 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 91,18 € 19.3.2019 20.3.2019
  105/19 F19001 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 72,80 € 19.3.2019 20.3.2019
  106/19 410190010 Správa a údržba ciest PSK faktúra za refundáciu výdavkov za zimnú údržbu ciest 27,11 € 19.3.2019 20.3.2019
  107/19 99500660 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,71 € 19.3.2019 20.3.2019
  108/19 7294044870 VSE faktúra za elektrinu 921,07 € 19.3.2019 20.3.2019
  109/19 7293221402 VSE faktúra za elektrinu 78,91 € 19.3.2019 20.3.2019
  110/19 7294316417 VSE faktúra za elektrinu 93,68 € 19.3.2019 20.3.2019
  111/19 7294316416 VSE faktúra za elektrinu 319,45 € 19.3.2019 20.3.2019
  112/19 19030093 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 689,40 € 19.3.2019 20.3.2019
  113/19 1909 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 2897,17 € 19.3.2019 20.3.2019
  114/19 1903000413 SOFT-GL s.r.o. faktúra za aktualizáciu k programu ŠJ4 39,24 € 19.3.2019 20.3.2019
  115/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 4.4.2019 5.4.2019
  116/19 219062 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za opravu 86,70 € 4.4.2019 5.4.2019
  117/19 219061 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 593,76 € 4.4.2019 5.4.2019
  118/19 FV190157 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 59,83 € 4.4.2019 5.4.2019
  119/19 99500752 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,48 € 4.4.2019 5.4.2019
  120/19 1909 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 4.4.2019 5.4.2019
  121/19 19024 M.Cup Production s.r.o. faktúra za výstavbu detského ihriska 10049,17 € 17.4.2019 18.4.2019
  122/19 F2019024 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 288,26 € 4.4.2019 5.4.2019
  123/19 8706588656 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 432,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  124/19 8706588337 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  125/19 8706589530 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  126/19 2019049 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 204,02 € 17.4.2019 18.4.2019
  127/19 BO4190495 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 17.4.2019 18.4.2019
  128/19 20190159 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  129/19 99500910 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,31 € 17.4.2019 18.4.2019
  130/19 20190033 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  131/19 71312751 KOMENSKY, s.r.o. faktúra za balíček škôlka KOMENSKY Plus 9,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  132/19 FO190031 Disig, a.s. faktúra za pečať v HSM 32,40 € 17.4.2019 18.4.2019
  133/19 8230103766 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 17.4.2019 18.4.2019
  134/19 1020190016 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,11 € 17.4.2019 18.4.2019
  135/19 F190064 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 91,97 € 17.4.2019 18.4.2019
  136/19 F190068 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 175,12 € 17.4.2019 18.4.2019
  137/19 99500990 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,67 € 17.4.2019 18.4.2019
  138/19 1910225 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 5,17 € 17.4.2019 18.4.2019
  139/19 FV 319104 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 42,29 € 17.4.2019 18.4.2019
  140/19 F2019048 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,70 € 23.5.2019 24.5.2019
  141/19 7292510879 VSE faktúra za elektrinu 287,50 € 17.4.2019 18.4.2019
  142/19 7292605047 VSE faktúra za elektrinu 829,01 € 17.4.2019 18.4.2019
  143/19 7292420723 VSE faktúra za elektrinu 75,70 € 17.4.2019 18.4.2019
  144/19 7292510880 VSE faktúra za elektrinu 111,12 € 17.4.2019 18.4.2019
  145/19 10190102 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 526,80 € 23.5.2019 24.5.2019
  146/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 23.5.2019 24.5.2019
  147/19 302690210 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 400,45 € 17.4.2019 18.4.2019
  148/19 4218058120 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 187,70 € 17.4.2019 18.4.2019
  149/19 FV190232 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 102,37 € 17.4.2019 18.4.2019
  150/19 19040161 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 738,68 € 23.5.2019 24.5.2019
  151/19 2.2019 Stanislav Tej faktúra za prevedenú prekládku nn vedenia 550,00 € 17.4.2019 18.4.2019
  152/19 FS1903 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce 5195,34 € 17.4.2019 18.4.2019
  153/19 20190007 PROMEDIATECH s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3489,30 € 23.5.2019 24.5.2019
  154/19 19040171 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1491,30 € 23.5.2019 24.5.2019
  155/19 19040169 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 106,33 € 23.5.2019 24.5.2019
  156/19 1119200008 LED-SOLAR, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 708,96 € 23.5.2019 24.5.2019
  157/19 FV242019 MFJ, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 370,50 € 23.5.2019 24.5.2019
  158/19 20190220 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 130,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  159/19 F19009 Rudolf Ľuník - ELEKTRO faktúra za dodaný tovar 289,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  160/19 8677576347 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 166,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  161/19 8677577204 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  162/19 8677576029 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  163/19 7439279738 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  164/19 7349277685 VSE faktúra za elektrinu 540,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  165/19 20190010 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie vyúčtovania dotácie 150,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  166/19 FV190016 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,54 € 23.5.2019 24.5.2019
  167/19 1020190066 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 96,55 € 23.5.2019 24.5.2019
  168/19 2019073 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 280,67 € 23.5.2019 24.5.2019
  169/19 FV 319134 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2214,28 € 23.5.2019 24.5.2019
  170/19 1000069501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 39,58 € 23.5.2019 24.5.2019
  171/19 20190035 Pavol Fedák FE - Tech faktúra za dodaný tovar 580,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  172/19 84173324 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 23.5.2019 24.5.2019
  173/19 99501213 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,97 € 23.5.2019 24.5.2019
  174/19 19kdi00414 EKOTEC spol. s r.o. Ročná kontrola detského multifunkčného ihriska 193,20 € 23.5.2019 24.5.2019
  175/19 1020190018 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,61 € 23.5.2019 24.5.2019
  176/19 302690225 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 1297,98 € 23.5.2019 24.5.2019
  177/19 1902135 EL spol. s r.o. faktúra za analýzu odpadov 95,34 € 23.5.2019 24.5.2019
  178/19 20190404 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 576,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  179/19 219097 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za rozšírenie obecného rozhlasu 293,52 € 23.5.2019 24.5.2019
  180/19 219098 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 140,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  181/19 BO4190721 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  182/19 17052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  183/19 7293224011 VSE faktúra za elektrinu 107,71 € 3.7.2019 4.7.2019
  184/19 7294516173 VSE faktúra za elektrinu 107,46 € 3.7.2019 4.7.2019
  185/19 7294049635 VSE faktúra za elektrinu 980,89 € 3.7.2019 4.7.2019
  186/19 7293224010 VSE faktúra za elektrinu 246,65 € 3.7.2019 4.7.2019
  187/19 530/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 10.6.2019 11.6.2019
  188/19 99501348 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,12 € 23.5.2019 24.5.2019
  189/19 FV190312 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 93,59 € 3.7.2019 4.7.2019
  190/19 F2019073 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 352,76 € 10.6.2019 11.6.2019
  191/19 FV190005 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 51,01 € 23.5.2019 24.5.2019
  192/19 FV190004 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 86,47 € 23.5.2019 24.5.2019
  193/19 F190020 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 156,24 € 23.5.2019 24.5.2019
  194/19 20190006 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 750,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  195/19 20190005 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 23.5.2019 24.5.2019
  196/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 10.6.2019 11.6.2019
  197/19 19050212 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 701,40 € 23.5.2019 24.5.2019
  198/19 FV 319118 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 63,60 € 3.7.2019 4.7.2019
  199/19 10190153 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 181,60 € 10.6.2019 11.6.2019
  200/19 FS1906 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za vykonané stavebné práce na KSB Kračúnovce 1288,40 € 10.6.2019 11.6.2019
  201/19 2693001020 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 53,20 € 10.6.2019 11.6.2019
  202/19 99501514 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,03 € 10.6.2019 11.6.2019
  203/19 FVT19/107/7/00033 Mountfield SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 102,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  204/19 1273782965 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 1,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  205/19 319207 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 624,97 € 10.6.2019 11.6.2019
  206/19 86095647 PORADCA s.r.o. faktúra za predplatné "PORADCA 2020" 32,90 € 30.8.2019 2.9.2019
  207/19 FV190012 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  208/19 FV190156 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  209/19 FV190160 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  210/19 FV190023 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 24,66 € 18.6.2019 19.6.2019
  211/19 20190285 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  212/19 20190007 JAMI-RM, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 142,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  213/19 017/2019 Občianske združenie Cililing faktúra za divadelné predstavenie 80,00 € 10.6.2019 11.6.2019
  214/19 2019095 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 169,54 € 10.6.2019 11.6.2019
  215/19 8706641258 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  216/19 8706641576 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 73,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  217/19 8706642432 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  218/19 8234274562 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,71 € 18.6.2019 19.6.2019
  219/19 90431949 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. faktúra za čistenie kanalizačnej prípojky 545,28 € 18.6.2019 19.6.2019
  220/19 99501599 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,57 € 10.6.2019 11.6.2019
  221/19 902273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 8,60 € 18.6.2019 19.6.2019
  222/19 19052019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 18.6.2019 19.6.2019
  223/19 20190165 SUPER EXPRESS, s.r.o. faktúra za prebíjanie a čistenie kanalizácie 237,60 € 18.6.2019 19.6.2019
  224/19 FV190043 FISTAV, s.r.o faktúra za dodaný tovar 524,35 € 18.6.2019 19.6.2019
  225/19 20190527 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 59,50 € 18.6.2019 19.6.2019
  226/19 1020190024 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 20,10 € 18.6.2019 19.6.2019
  227/19 BO4190842 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 2.7.2019 3.7.2019
  228/19 99501694 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,42 € 18.6.2019 19.6.2019
  229/19 20190182 DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 350,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  230/19 190005 Ján Kovalčik - KOMOTEX faktúra za prepravu 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  231/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 2.7.2019 3.7.2019
  232/19 2019151 Bio-Nexus SK, s.r.o. faktúra za servisné poplatky 420,10 € 2.7.2019 3.7.2019
  233/19 10190173 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 537,80 € 2.7.2019 3.7.2019
  234/19 7293762175 VSE faktúra za elektrinu 74,29 € 2.7.2019 3.7.2019
  235/19 7294052039 VSE faktúra za elektrinu 861,24 € 2.7.2019 3.7.2019
  236/19 7294118389 VSE faktúra za elektrinu 111,37 € 2.7.2019 3.7.2019
  237/19 7294118388 VSE faktúra za elektrinu 266,34 € 2.7.2019 3.7.2019
  238/19 190100335 Remek, s.r.o. faktúra za služby o používaní softwaru za rok 2019 384,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  239/19 34062019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  240/19 111905738 KOSIT a.s. faktúra za vrecia 180,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  241/19 FV 319261 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2382,96 € 2.7.2019 3.7.2019
  242/19 F2019090 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 396,55 € 2.7.2019 3.7.2019
  243/19 FV190408 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 110,73 € 2.7.2019 3.7.2019
  244/19 99501772 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 25,17 € 2.7.2019 3.7.2019
  245/19 1910314 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 14,27 € 2.7.2019 3.7.2019
  246/19 1910365 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 7,66 € 2.7.2019 3.7.2019
  247/19 191311976 STIEFEL EUROCART s.r.o. faktúra za dodaný tovar 548,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  248/19 051/19 Miroslav Vojtěch faktúra za elektroinštalačné práce 129,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  249/19 F190011 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 857,99 € 2.7.2019 3.7.2019
  250/19 FV190026 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 918,90 € 2.7.2019 3.7.2019
  252/19 302690361 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 386,50 € 2.7.2019 3.7.2019
  253/19 20190158 Ing. Miroslav Sukeník - KOPEX faktúra za dodaný tovar 50,60 € 2.7.2019 3.7.2019
  254/19 A20190435 ALMITRANS, s.r.o. faktúra za tlač a grafické spracovanie 241,50 € 2.7.2019 3.7.2019
  255/19 201917 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 232,80 € 2.7.2019 3.7.2019
  256/19 1191025 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - volejbalový turnaj 400,00 € 2.7.2019 3.7.2019
  257/19 20190353 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  258/19 2019029 Mesto Giraltovce faktúra za vystúpenie FS Topľan 700,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  259/19 3291371280 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1267,56 € 2.7.2019 3.7.2019
  260/19 8696987332 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  261/19 8696988201 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  262/19 8696987014 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  263/19 2019106 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 332,48 € 3.7.2019 4.7.2019
  264/19 1020190089 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  265/19 F2019112 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 301,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  266/19 FV190479 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 79,51 € 22.7.2019 23.7.2019
  267/19 FV2019456 A4ka, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 696,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  268/19 1/K/2019 Róbert Koreň faktúra za ozvučenie folklórneho festivalu 770,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  269/19 1020190027 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 41,19 € 22.7.2019 23.7.2019
  270/19 2019/35 Etudy Média Art faktúra za vystúpenie ľudovej hudby Františka Pavúka a Hanky Servickej 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  271/19 1191031 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 70. výročie futbalu v obci Kračúnovce 580,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  272/19 1191027 ADELAJDA s.r.o. faktúra za občerstvenie - 17. ročník folklórneho festivalu 420,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  273/19 8236385318 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  274/19 09/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 295,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  275/19 FV 319336 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 3116,76 € 22.7.2019 23.7.2019
  276/19 1918 Rudolf Baláž R.B. faktúra za dodaný tovar 153,40 € 22.7.2019 23.7.2019
  277/19 BO4190991 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 22.7.2019 23.7.2019
  278/19 219127 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za dodaný tovar 379,20 € 22.7.2019 23.7.2019
  279/19 19070317 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 22.7.2019 23.7.2019
  280/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. vyúčtovanie poistného 75,09 € 22.7.2019 23.7.2019
  281/19 1510001691 Východoslovenská distribučná, a.s. faktúra za poskytnuté služby 30,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  282/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 22.7.2019 23.7.2019
  283/19 7292423225 VSE faktúra za elektrinu 250,90 € 22.7.2019 23.7.2019
  284/19 7292423226 VSE faktúra za elektrinu 103,18 € 22.7.2019 23.7.2019
  285/19 7293340767 VSE faktúra za elektrinu 87,58 € 22.7.2019 23.7.2019
  286/19 7293609178 VSE faktúra za elektrinu 847,75 € 22.7.2019 23.7.2019
  287/19 ZEO19496 ESPIK Group s.r.o. faktúra za prístup k online službe evidencie odpadov 31,20 € 22.7.2019 23.7.2019
  288/19 1950391 PUMPEG, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 226,18 € 22.7.2019 23.7.2019
  289/19 FV 319371 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 536,54 € 22.7.2019 23.7.2019
  290/19 201906003 El Mino LED s.r.o. faktúra za prenájom pódia na folklórnych slávnostiach 600,00 € 22.7.2019 23.7.2019
  291/19 08072019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 288,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  292/19 FV 319340 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené povodňové záchranné práce 2486,57 € 22.7.2019 23.7.2019
  293/19 111906651 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 812,10 € 22.7.2019 23.7.2019
  294/19 1950391 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  295/19 302690427 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 737,56 € 8.8.2019 9.8.2019
  296/19 20190411 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 8.8.2019 9.8.2019
  297/19 190169 KAMAJ SK, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 245,80 € 8.8.2019 9.8.2019
  298/19 8706694378 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  299/19 8706694690 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 68,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  300/19 8706695543 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  301/19 FV190035 GOMASTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 60,12 € 8.8.2019 9.8.2019
  302/19 2019124 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 189,32 € 8.8.2019 9.8.2019
  303/19 FV 319435 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevoz zeminy 51,36 € 8.8.2019 9.8.2019
  304/19 7449339147 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 15.8.2019 16.8.2019
  305/19 7449337160 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  306/19 F190028 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 605,44 € 15.8.2019 16.8.2019
  307/19 8238511121 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,05 € 15.8.2019 16.8.2019
  308/19 10190265 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za umývanie cesty fekálom 42,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  309/19 01-08/2019 Ing. Marek Medoň faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 400,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  310/19 01.08/2019 Ing. Milan Bojkas faktúra za statický posudok 150,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  311/19 7293611509 VSE faktúra za elektrinu 179,90 € 30.8.2019 2.9.2019
  312/19 7293611510 VSE faktúra za elektrinu 57,96 € 15.8.2019 16.8.2019
  313/19 7292425973 VSE faktúra za elektrinu 937,63 € 30.8.2019 2.9.2019
  314/19 7294054328 VSE faktúra za elektrinu 91,38 € 30.8.2019 2.9.2019
  315/19 7227237488 VSE faktúra za elektrinu 45,55 € 30.8.2019 2.9.2019
  316/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 30.8.2019 2.9.2019
  317/19 302690519 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 435,88 € 30.8.2019 2.9.2019
  318/19 20190022 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 500,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  319/19 5919022754 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 26,40 € 30.8.2019 2.9.2019
  320/19 111907815 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 425,10 € 30.8.2019 2.9.2019
  321/19 FV192714 Goriziana Slovakia s.r.o. faktúra za dodaný tovar 306,53 € 30.8.2019 2.9.2019
  322/19 1940649 PROMETHEUS-SL s.r.o. faktúra za dodaný tovar 3155,00 € 30.8.2019 2.9.2019
  323/19 219222 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 343,22 € 30.8.2019 2.9.2019
  324/19 19080391 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.8.2019 2.9.2019
  325/19 6611923680 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 13,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  326/19 FV 319518 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebno-montážne práce 1169,38 € 16.9.2019 17.9.2019
  327/19 FU19073 František Trusa - Meratech faktúra za servisnú prehliadku kotlov 493,20 € 16.9.2019 17.9.2019
  328/19 20190481 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  329/19 FV190211 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  330/19 FV190314 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  331/19 FV190318 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  332/19 5/2019 Marek Partila faktúra za prevedené maliarske práce 420,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  333/19 219027 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 318,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  334/19 10190284 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 64,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  335/19 8706721904 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  336/19 8706721062 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 134,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  337/19 8706720750 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  338/19 2019145 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 443,90 € 16.9.2019 17.9.2019
  339/19 65082019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 16.9.2019 17.9.2019
  340/19 112019 JUDr. Juliana Tkáčová faktúra za notárske služby 191,69 € 23.9.2019 24.9.2019
  341/19 8240655000 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 23.9.2019 24.9.2019
  342/19 1011/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,40 € 23.9.2019 24.9.2019
  343/19 7292607132 VSE faktúra za elektrinu 79,08 € 23.9.2019 24.9.2019
  344/19 7293931350 VSE faktúra za elektrinu 75,43 € 6.11.2019 7.11.2019
  345/19 7293931349 VSE faktúra za elektrinu 297,37 € 23.9.2019 24.9.2019
  346/19 7293614077 VSE faktúra za elektrinu 963,30 € 23.9.2019 24.9.2019
  347/19 7294321690 VSE faktúra za elektrinu 67,25 € 23.9.2019 24.9.2019
  348/19 99502570 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 34,56 € 16.9.2019 17.9.2019
  349/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 63,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  350/19 99502663 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,81 € 23.9.2019 24.9.2019
  351/19 - Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 21.10.2019 22.10.2019
  353/19 F190029 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 335,76 € 7.10.2019 8.10.2019
  354/19 111909022 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 735,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  355/19 1/2019 Jozef Hudáček faktúra za prevedené stavebné práce 14363,94 € 23.9.2019 24.9.2019
  356/19 302690597 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 807,88 € 7.10.2019 8.10.2019
  357/19 2019/018 PhDr. Radovan Remeta faktúra za odborné prehliadky a skúšky el. zariadení 85,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  358/19 FV190012 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 258,63 € 7.10.2019 8.10.2019
  359/19 219256 Ludus, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 302,10 € 7.10.2019 8.10.2019
  360/19 75092019 Dalibor Drabik faktúra za kosenie ihriska 40,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  361/19 3291371792 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 931,20 € 7.10.2019 8.10.2019
  362/19 4218064885 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 21.10.2019 22.10.2019
  363/19 99502862 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 39,66 € 7.10.2019 8.10.2019
  364/19 14/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 175,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  365/19 20190028 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 350,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  366/19 2019000019 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 182,43 € 7.10.2019 8.10.2019
  367/19 8706747058 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  368/19 8706746207 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 416,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  369/19 8706745896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  370/19 20190542 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  371/19 F190162 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 793,83 € 21.10.2019 22.10.2019
  372/19 FV20190048 Anton Dzupina - ELETROMIX faktúra za dodaný tovar 769,00 € 7.10.2019 8.10.2019
  373/19 FV190322 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  374/19 1910423 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 4,83 € 7.10.2019 8.10.2019
  375/19 99502762 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 44,57 € 7.10.2019 8.10.2019
  376/19 99502897 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 10,02 € 7.10.2019 8.10.2019
  377/19 66/19 Peter Kruľ-ELektropráce faktúra za opravu práčky 25,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  378/19 F190163 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 99,60 € 21.10.2019 22.10.2019
  379/19 20190844 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 354,88 € 21.10.2019 22.10.2019
  380/19 8242822833 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,26 € 21.10.2019 22.10.2019
  381/19 F190160 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 565,35 € 21.10.2019 22.10.2019
  382/19 190949 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 987,68 € 21.10.2019 22.10.2019
  382/19 201937 BJ Therm s.r.o. faktúra za opravu elektroinštalácie 924,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  383/19 20190557 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za vypracovanie plánu obnovy verejnej kanalizácie 360,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  384/19 1020190138 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  385/19 20190017 Vidiek, n.o. faktúra za spracovanie podkladov pre proces VO 100,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  386/19 20190032 Karem stav s.r.o. faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie 800,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  387/19 1020190076 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 26,14 € 21.10.2019 22.10.2019
  388/19 111910206 KOSIT a.s. faktúra za nádoby 274,80 € 6.11.2019 7.11.2019
  389/19 BO4191585 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 6.11.2019 7.11.2019
  390/19 99502960 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,52 € 21.10.2019 22.10.2019
  391/19 99503059 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,46 € 21.10.2019 22.10.2019
  392/19 7293561795 VSE faktúra za elektrinu 107,90 € 21.10.2019 22.10.2019
  393/19 7293344577 VSE faktúra za elektrinu 924,24 € 21.10.2019 22.10.2019
  394/19 7294414866 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 21.10.2019 22.10.2019
  395/19 7293561794 VSE faktúra za elektrinu 323,92 € 21.10.2019 22.10.2019
  396/19 7294216383 VSE faktúra za elektrinu 88,69 € 21.10.2019 22.10.2019
  397/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 50,81 € 6.11.2019 7.11.2019
  398/19 190151 Mgr. PhDr. Vladimír Borecký - BORAFEST faktúra za dodaný tovar 198,00 € 21.10.2019 22.10.2019
  399/19 19100482 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 631,01 € 6.11.2019 7.11.2019
  400/19 302690711 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 370,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  401/19 111910324 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 351,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  402/19 FV190629 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 196,64 € 6.11.2019 7.11.2019
  403/19 8300203560 Wolters Kluwer s.r.o. faktúra za predplatné časopisu "Účtovníctvo ROPO a obcí" 89,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  404/19 4218065802 Štátny veterinárny a potravinový ústav faktúra za laboratórne vyšetrenie vody 94,75 € 6.11.2019 7.11.2019
  405/19 19100498 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 129,46 € 6.11.2019 7.11.2019
  406/19 FV190002 D. MEDIA s.r.o. faktúra za webhosting 92,64 € 6.11.2019 7.11.2019
  407/19 99503152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 43,90 € 6.11.2019 7.11.2019
  408/19 99503204 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,79 € 6.11.2019 7.11.2019
  409/19 F2019141 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 723,62 € 6.11.2019 7.11.2019
  410/19 99503257 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 19,94 € 6.11.2019 7.11.2019
  411/19 F195617 Juraj Maťaš faktúra za dodaný tovar 80,28 € 6.11.2019 7.11.2019
  412/19 F190188 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 1070,56 € 6.11.2019 7.11.2019
  413/19 F190031 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1233,39 € 6.11.2019 7.11.2019
  414/19 20190121 Jaroslav Vasičko JV tlačiareň faktúra za dodaný tovar 720,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  415/19 19100512 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 6.11.2019 7.11.2019
  416/19 20190913 LIM PO s.r.o. faktúra za dodaný tovar 249,60 € 6.11.2019 7.11.2019
  417/19 FV 319743 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 4999,85 € 6.11.2019 7.11.2019
  418/19 29102019 FARKOV s.r.o. faktúra za dokončovacie stavebné práce 252,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  419/19 FV190465 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  420/19 2019000036 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 92,26 € 6.11.2019 7.11.2019
  421/19 19110009 CBS spol, s.r.o. faktúra za fotografovanie obce 226,80 € 26.11.2019 27.11.2019
  422/19 191284 Branislav Dvoriščák GASTRO - GALAXI faktúra za dodaný tovar 490,38 € 6.11.2019 7.11.2019
  423/19 111911000 KOSIT a.s. faktúra za PE vrecia 180,00 € 6.11.2019 7.11.2019
  424/19 8687409914 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  425/19 8687409077 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 687,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  426/19 8687408766 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 437,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  427/19 20190607 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  428/19 8245046694 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 44,58 € 26.11.2019 27.11.2019
  429/19 1910559 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,48 € 26.11.2019 27.11.2019
  430/19 20190358 Peter Jurík - LISA faktúra za prezentáciu obce a neobmedzené služby na portáli www.slovakregion.sk 37,88 € 26.11.2019 27.11.2019
  431/19 7492262403 VSE faktúra za elektrinu 114,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  432/19 7492260455 VSE faktúra za elektrinu 218,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  433/19 F190033 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 898,74 € 26.11.2019 27.11.2019
  434/19 16/2019 mArchus Plus, s.r.o. faktúra za aktualizáciu rozpočtu projektovej dokumentácie 230,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  435/19 1020190140 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 29,09 € 26.11.2019 27.11.2019
  436/19 F190030 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 240,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  437/19 F190029 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 574,70 € 26.11.2019 27.11.2019
  438/19 F190023 Vladimír Michalčík - Elmiv faktúra za prevedené elektroinštalačné práce 216,00 € 26.11.2019 27.11.2019
  439/19 BO4191827 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 26.11.2019 27.11.2019
  440/19 7294521120 VSE faktúra za elektrinu 117,60 € 26.11.2019 27.11.2019
  441/19 7294521119 VSE faktúra za elektrinu 380,84 € 26.11.2019 27.11.2019
  442/19 7293126596 VSE faktúra za elektrinu 125,26 € 26.11.2019 27.11.2019
  443/19 7292217596 VSE faktúra za elektrinu 932,28 € 26.11.2019 27.11.2019
  444/19 7294417192 VSE faktúra za elektrinu 85,42 € 26.11.2019 27.11.2019
  445/19 99503397 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 47,98 € 26.11.2019 27.11.2019
  446/19 FV 319774 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 1141,12 € 26.11.2019 27.11.2019
  447/19 FV 319775 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné práce 746,41 € 26.11.2019 27.11.2019
  448/19 302690745 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 1518,61 € 26.11.2019 27.11.2019
  449/19 111911627 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 801,30 € 26.11.2019 27.11.2019
  450/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 26.11.2019 27.11.2019
  451/19 99503500 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 28,09 € 26.11.2019 27.11.2019
  452/19 F2019166 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 363,84 € 26.11.2019 27.11.2019
  453/19 FV190737 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 117,59 € 26.11.2019 27.11.2019
  454/19 1940 Rudolf Baláž R.B. faktúra za servisné práce 158,40 € 26.11.2019 27.11.2019
  455/19 F190036 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 283,39 € 30.12.2019 31.12.2019
  456/19 F190035 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 665,04 € 30.12.2019 31.12.2019
  457/19 FV 319793 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 315,53 € 30.12.2019 31.12.2019
  458/19 611911 BOHÁK Manufactory s.r.o. faktúra za cimbal 2790,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  459/19 ARR2019-044 Agentúra regionálneho rozvoja PSK faktúra za zabezpečenie procesu VO 720,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  460/19 19013 Ján Cigan faktúra za dodaný tovar 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  461/19 FV 319805 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2076,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  462/19 FV190469 BeeM Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  463/19 2019000054 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 133,47 € 30.12.2019 31.12.2019
  464/19 20190671 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie infraštrukturálneho majetku 156,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  465/19 9919010 Ing. Milan Hvizda faktúra za dodaný tovar 396,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  466/19 8706798375 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 439,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  467/19 8706798686 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 809,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  468/19 8706799525 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 713,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  469/19 31/2019 Michal Zelizňak - GEOS faktúra za zameranie a vyhotovenie GP č. 96/2019 287,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  470/19 1910653 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 9,53 € 30.12.2019 31.12.2019
  471/19 219135 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 47,60 € 30.12.2019 31.12.2019
  472/19 219134 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 75,10 € 30.12.2019 31.12.2019
  473/19 1360/2019 EKOLAB s.r.o. Faktúrované vzorky 149,88 € 30.12.2019 31.12.2019
  474/19 8247249149 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 45,92 € 30.12.2019 31.12.2019
  475/19 19001 Jozef Diky - DIAL faktúra za dodaný tovar 145,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  476/19 1020190206 VIJOFEL FIT - MEAT s.r.o. faktúra za dodaný tovar 23,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  477/19 BO4192088 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 30.12.2019 31.12.2019
  478/19 219142 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 245,68 € 30.12.2019 31.12.2019
  479/19 99503701 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 38,51 € 30.12.2019 31.12.2019
  480/19 99503843 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 49,17 € 30.12.2019 31.12.2019
  481/19 903273016 Slovenská pošta, a.s. faktúra za knihy 13,20 € 30.12.2019 31.12.2019
  482/19 7294324240 VSE faktúra za elektrinu 995,42 € 30.12.2019 31.12.2019
  483/19 7292428319 VSE faktúra za elektrinu 113,02 € 30.12.2019 31.12.2019
  484/19 7292428318 VSE faktúra za elektrinu 418,57 € 30.12.2019 31.12.2019
  485/19 7293128649 VSE faktúra za elektrinu 71,41 € 30.12.2019 31.12.2019
  486/19 7294056480 VSE faktúra za elektrinu 145,72 € 30.12.2019 31.12.2019
  487/19 302690818 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za odobratie a uloženie odpadu 330,66 € 30.12.2019 31.12.2019
  488/19 FV190473 Beem Servis s.r.o. faktúra za výkon zodpovednej osoby GDPR 35,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  489/19 10FK/18/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 262,79 € 30.12.2019 31.12.2019
  490/19 10FK/19/12/2019 MERKURY SHOP, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 65,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  491/19 FV190016 MIRAD s.r.o. faktúra za dodaný tovar 54,65 € 30.12.2019 31.12.2019
  492/19 FV190041 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 635,64 € 30.12.2019 31.12.2019
  493/19 111912918 KOSIT a.s. faktúra za vývoz TKO 384,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  494/19 - PKF-Prvá Komunálna Finančná, a.s. Výučtovanie poistného 75,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  495/19 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 55,17 € 30.12.2019 31.12.2019
  496/19 FV 319829 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 8996,40 € 30.12.2019 31.12.2019
  497/19 FV 319835 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 411,70 € 30.12.2019 31.12.2019
  498/19 FV 319834 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 784,46 € 30.12.2019 31.12.2019
  499/19 FV 319828 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 567,74 € 30.12.2019 31.12.2019
  500/19 190386 FISTAV, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 435,64 € 30.12.2019 31.12.2019
  501/19 17/2019 Pavol Šebeš faktúra za prevedené vodoinštaláterské práce 120,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  502/19 10190414 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV, čistenie šácht 675,60 € 30.12.2019 31.12.2019
  503/19 01/2019 Základná škola v Kračúnovciach faktúra za náklady na odber plynu a elektrickej energie 6862,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  504/19 1020190195 Revimad s.r.o. faktúra za činnosť technika požiarnej ochrany 75,00 € 30.12.2019 31.12.2019
  505/19 FV 319838 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 2439,36 € 30.12.2019 31.12.2019
  506/19 FV 319830 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 4656,50 € 30.12.2019 31.12.2019
  507/19 FV190837 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 220,09 € 30.12.2019 31.12.2019
  508/19 F2019184 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 423,62 € 30.12.2019 31.12.2019
  509/19 19120605 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 114,73 € 30.12.2019 31.12.2019
  510/19 F190224 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 96,82 € 30.12.2019 31.12.2019
  511/19 F190219 Emília Deutschová LUCIA faktúra za dodaný tovar 58,11 € 30.12.2019 31.12.2019
  512/19 2019050 ŠTEMPEĽ Miroslav faktúra za dodaný tovar 395,10 € 30.12.2019 31.12.2019
  513/19 F190043 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 596,56 € 30.12.2019 31.12.2019
  514/19 1910818 GAS Familia, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 1,25 € 30.12.2019 31.12.2019
  515/19 F2019197 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 217,52 € 30.12.2019 31.12.2019
  516/19 FV 319850 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za prevedené stavebné montážne práce 232,07 € 30.12.2019 31.12.2019
  517/19 10190426 Marek Paľa - Nákladná doprava faktúra za práce na ČOV 173,80 € 30.12.2019 31.12.2019
  518/19 F2019194 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 512,80 € 30.12.2019 31.12.2019
  519/19 89/2019 ML - audit, s.r.o. faktúra za overenie účtovnej závierky, KÚZ a VS za rok 2018 1680,00 € 30.12.2019 31.12.2019
 • P.Č. Číslo faktúry Dodávateľ Predmet faktúry Cena Dátum zverejnenia Dátum účinnosti Dokument
  1/18 0875/2017 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 12.1.2018 13.1.2018
  2/18 11185/2018 AJFA+AVIS, s.r.o. faktúra za predplatné 54,90 € 12.1.2018 13.1.2018
  3/18 8200001662 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 56,05 € 12.1.2018 13.1.2018
  4/18 1552018 SAMNET - Informačný systém samosprávy o.z. faktúra za zasielanie informácií o dotáciach a grantoch pre samosprávu na rok 2018 32,86 € 12.1.2018 13.1.2018
  6/18 2017110 Mesto Giraltovce faktúra za refundáciu nákladov hlavného kontrolóra za rok 2017 45,31 € 21.5.2018 22.5.2018
  7/18 302670793 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultiváciu 280,40 € 12.1.2018 13.1.2018
  8/18 17120532 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za prenájom veľkoobjemového kontajnera 48,00 € 12.1.2018 13.1.2018
  9/18 201702300 Solivary Trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 147,96 € 12.1.2018 13.1.2018
  10/18 3218370138 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. faktúra za stravné lístky 1529,12 € 31.1.2018 1.2.2018
  11/18 98500052 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 35,04 € 31.1.2018 1.2.2018
  12/18 7293915707 VSE faktúra za elektrinu 63,84 € 31.1.2018 1.2.2018
  13/18 7293915706 VSE faktúra za elektrinu 119,05 € 31.1.2018 1.2.2018
  14/18 7293915705 VSE faktúra za elektrinu 158,55 € 31.1.2018 1.2.2018
  15/18 7293915704 VSE faktúra za elektrinu 50,81 € 31.1.2018 1.2.2018
  16/18 BRZ173563 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
  17/18 7429276568 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 901,38 € 31.1.2018 1.2.2018
  18/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 49,49 € 31.1.2018 1.2.2018
  19/18 FV170818 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 37,95 € 31.1.2018 1.2.2018
  20/18 FP1710015 TALESA s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,46 € 31.1.2018 1.2.2018
  21/18 7448265073 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 724,58 € 31.1.2018 1.2.2018
  22/18 7427276143 SPP Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu 766,98 € 31.1.2018 1.2.2018
  23/18 7293913115 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  24/18 5041701603 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. faktúra za dodaný tovar 7,45 € 31.1.2018 1.2.2018
  25/18 7293912782 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  26/18 7293912896 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1048,00 € 31.1.2018 1.2.2018
  27/18 98500152 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 61,67 € 31.1.2018 1.2.2018
  28/18 2018180031 SIMS, a.s. faktúra za dodaný tovar 265,20 € 2.4.2018 3.4.2018
  29/18 18010357 CBS spol, s.r.o. faktúra za ročný poplatok za doménu 19,12 € 19.3.2018 20.3.2018
  30/18 5182003 DATATRADE s.r.o. faktúra za updating informácií 28,80 € 31.1.2018 1.2.2018
  31/18 218010 Ing. Ján Chudý - SATICH faktúra za montáž svietidiel 635,76 € 8.2.2018 9.2.2018
  32/18 0026/2018 AQUASPIŠ spol. s r.o. faktúra za prevádzkovanie verejnej kanalizácie 156,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  33/18 7303901205 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 736,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  34/18 7303900994 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 1016,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  35/18 7303900879 SPP faktúra za opakovanú dodávku plynu 529,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  36/18 98500326 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 46,45 € 8.2.2018 9.2.2018
  37/18 2018018 PETROMIN, spol. s r.o. faktúra za PHL 104,41 € 8.2.2018 9.2.2018
  38/18 F180009 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 741,96 € 19.3.2018 20.3.2018
  39/18 F180002 Jozef Jurč - ELKOJUR faktúra za elektromontážne práce 1402,08 € 8.2.2018 9.2.2018
  40/18 18010015 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 1066,80 € 8.2.2018 9.2.2018
  41/18 BRZ180082 ESPIK Group s.r.o. faktúra za zber a odvoz odpadu 38,40 € 19.3.2018 20.3.2018
  42/18 8201955501 Slovak Telekom a.s. faktúra za telekomunikačné služby 54,06 € 18.2.2018 19.2.2018
  43/18 7476170640 VSE faktúra za elektrinu 117,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  44/18 7476168213 VSE faktúra za elektrinu 448,00 € 18.2.2018 19.2.2018
  45/18 302680021 OZÓN Hanušovce, a.s. faktúra za zneškodnenie odpadu a rekultivácia 611,46 € 18.2.2018 19.2.2018
  46/18 F2018009 Jozef Beňa - KOTVA faktúra za dodaný tovar 440,05 € 18.2.2018 19.2.2018
  47/18 FV180066 Martin Mikula -MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
  48/18 98500396 VIJOFEL trade, s.r.o. faktúra za dodaný tovar 36,96 € 18.2.2018 19.2.2018
  49/18 FV180066 Martin Mikula - MARKO faktúra za dodaný tovar 113,67 € 19.3.2018 20.3.2018
  50/18 F 2018005 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 117,34 € 19.3.2018 20.3.2018
  51/18 F 2018004 František Cauner ELFRAZAUN faktúra za prevíjanie el. motora 81,22 € 19.3.2018 20.3.2018
  52/18 - Orange Slovensko, a.s. faktúra za telekomunikačné služby 51,49 € 19.3.2018 20.3.2018
  53/18 18020046 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz TKO 529,80 € 19.3.2018 20.3.2018
  54/18 18020047 Mestský podnik služieb Giraltovce s.r.o. faktúra za vývoz veľkoobjemového kontajnera 90,42 € 19.3.2018 20.3.2018
  55/18 7293512615 VSE faktúra za elektrinu 114,86 € 19.3.2018 20.3.2018
  56/18 7293512616 VSE faktúra za elektrinu 117,26 € 19.3.2018 20.3.2018
  57/18 7293512614 VSE faktúra za elektrinu 59,42 € 19.3.2018 20.3.2018
  58/18 7293512617 VSE